Teknisk sjef

Teknisk sjef

Sparebank 1 Forsikring AS

SpareBank 1 Gruppen er eid av SpareBank 1-alliansen, Norges nest største finansaktør.

Bankene i alliansen er selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine markeder. SpareBank 1 Gruppen leverer attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser til SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen
SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Forsikring utvikler og leverer personforsikrings- og pensjonsprodukter. Vi er 140 høyt motiverte ansatte, som kontinuerlig jobber for å være best på vekst og ha markedets mest tilfredse og lojale kunder.

SpareBank 1 Forsikring forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av selskapet og våre pensjonskunder. Midlene er fordelt på ulike aktivaklasser som ivaretas av avdeling for Kapitalforvaltning. Eiendomsporteføljen består av 12 eiendomsselskaper med totalt 152 000 kvadratmeter leieareal som ligger sentralt i Oslo. Majoriteten av eiendommene er lokalisert rundt trafikknutepunktene Skøyen og Oslo sentrum (Indre by).

Har du interesse for ledelse, fremtidsrettede løsninger og teknologi, og ønsker å påvirke hvordan vi forvalter og drifter våre eiendommer? Da kan dette være en stilling for deg.

Vi søker nå etter en beslutningsdyktig og fremoverlent leder som ønsker å jobbe med videreutvikling av eksisterende eiendomsportefølje sentralt i Oslo. Hos oss vil du representere en solid merkevare og være sentral i forvaltningen av attraktive eiendommer på Skøyen og i Oslo sentrum. Vi har en sterk organisasjon i ryggen som jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring.

Du vil ha det overordnede ansvaret for at løsningene i våre eiendommer er tilpasset nåværende og fremtidige behov, med særlig fokus på teknologi og bærekraft. Oppfølging og kvalitetssikring ved utarbeiding av strategi og årlige handlingsplaner for vedlikehold og teknisk forvaltning, samt ivaretakelse av byggherreansvaret ved ombygginger og leietakertilpasninger står sentralt.

Du har høyere teknisk utdanning, god kommersiell og økonomisk forståelse, samt kunnskap om verdiskapning i eiendom. Du trives med å jobbe strategisk og overordnet og du er opptatt av å være oppdatert på trender og utvikling innen teknologi generelt. Vi tror du har minimum 4 års arbeidserfaring, og er initiativrik, gjennomføringssterk og god til å samarbeide internt og eksternt.

Du har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk. Integritet, nysgjerrighet og evne til kritisk tenkning vektlegges. I vurdering av søkerne vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt i tillegg til formell kompetanse og erfaring.

Vi kan tilby en sentral rolle med stor mulighet for påvirkning hos en solid aktør. Stillingen krever godt samarbeid med øvrige avdelinger innen eiendom, og rapporterer til leder eiendom. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger. Kontorplass i Oslo Sentrum.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine Haugen på telefon 413 39 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen.