Teknisk sjef

Teknisk sjef

Sparebank 1 Forsikring AS

Sparebank 1 Gruppen er eid av SpareBank 1-alliansen, Norges nest største finansaktør.

Bankene i alliansen er selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine markeder. SpareBank 1 Gruppen leverer attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser til SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Forsikring utvikler og leverer personforsikrings- og pensjonsprodukter. Vi er 140 høyt motiverte ansatte, som kontinuerlig jobber for å være best på vekst og ha markedets mest tilfredse og lojale kunder.

SpareBank 1 Forsikring forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av selskapet og våre pensjonskunder. Midlene er fordelt på ulike aktivaklasser som ivaretas av avdeling for Kapitalforvaltning. Eiendomsporteføljen består av 12 eiendomsselskaper med totalt 152 000 kvadratmeter leieareal som ligger sentralt i Oslo. Majoriteten av eiendommene er lokalisert rundt trafikknutepunktene Skøyen og Oslo sentrum (Indre by).

Vi søker nå etter en beslutningsdyktig og fremoverlent teknisk sjef. Hos oss vil du representere en solid merkevare. Vi har en sterk organisasjon i ryggen som jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring.

Teknisk sjef skal organisere og videreutvikle teknisk avdeling med driftssjefer og prosjektledere og ha det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av Sparebank 1 Forsikring Eiendoms samlede portefølje av investeringseiendommer. Du får ansvaret for at våre eiendommer er funksjonelt og teknisk tilpasset våre leietageres nåværende og mulige fremtidige behov. Videre skal du påse at vi velger fremtidsrettede og kostnadseffektive tekniske løsninger og du skal særlig fokusere på klimavennlig eiendomsforvaltning.

Du skal planlegge, kostnadsberegne og lede gjennomføringen av vedlikehold av eiendomsporteføljen, samt leietagertilpasninger. Oppfølging av leverandører, avtaler og innkjøp er også sentrale ansvarsområder. Teknisk sjef skal utarbeide strategi og årlige handlingsplaner for vedlikehold og utvikling av eiendommene, og sørge for gjennomføring av disse.

Vi søker en teknisk sjef med relevant utdanning, erfaring fra eiendomsforvaltning og god kommersiell forståelse. Du er initiativrik, gjennomføringssterk og god til å samarbeide internt og eksternt. Du har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk. Erfaring fra forhandlinger og kontraktsarbeid innenfor entreprise og næringseiendom er en fordel for å lykkes i rollen. Integritet, nysgjerrighet og evne til kritisk tenkning vektlegges. God IT kompetanse er nødvendig. I vurdering av søkerne vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt i tillegg til formell kompetanse og erfaring.

Vi søker deg som ønsker en sentral rolle hos en solid aktør som forvalter et viktig samfunnsoppdrag. Stillingen krever godt samarbeid med øvrige avdelinger innen eiendom, og rapporterer til leder eiendom. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger. Kontorplass i Oslo Sentrum.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine Haugen på telefon 413 39 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.