Tilbudsleder – byggeri

Per Aarsleff A/S

Kan du skabe det vindende tilbud, og vil du være med til at vinde de største og mest prestigefyldte byggeprojekter i Danmark? Vi søger en ny tilbudsleder til byggeridivisionen i Per Aarsleff A/S. En stilling i Hvidovre, hvor du får store muligheder for at udvikle dig fagligt og karrieremæssigt.

Du styrer de komplekse tilbudsprocesser sikkert i mål
Aarsleff koncernen har inden for de senere år opbygget en meget stærk byggeridivision, som har vundet mange af de største og mest kendte byggeprojekter i landet. Der er nu behov for endnu en tilbudsleder til Byggeri Øst, som med reference til tilbudschefen indgår i et team med seks kolleger.

Som tilbudsleder er du tovholder på hele tilbudsprocessen. Du danner dig et overblik over de delområder, som skal indgå, og du laver et udkast til en vindende tilbudsstrategi. Du bringer de forskellige stakeholders i spil, herunder både interne afdelinger og eksterne underleverandører. Du leder koordineringsmøderne, trykprøver priserne samt afklarer eventuelle spørgsmål med udbudsgiver. Vurdering af partnere og risici er løbende temaer igennem hele processen. Slutteligt samler du materialet inklusive organisationsbeskrivelser og forudsætninger, og i samråd med den ansvarlige afdelingsdirektør udfærdiger du det endelige tilbud.

Det vil være en del af dit job at styrke dit netværk i branchen, så du hele tiden har gode leverandører at trække på – både i og uden for koncernen.

Tilbudserfaring samt overblik og kritisk sans
Vi håber på en ansøger med god erfaring i tilbudsprocesser fra byggebranchen. Det er ikke afgørende, om du er fra en stor eller mindre virksomhed, men du har erfaring med hovedentrepriser (gerne totalentrepriser), herunder erfaring med underentreprenører. Måske har du også erfaring med egenproduktion. Du har formentlig en byggeteknisk uddannelse og en konkret baggrund med kalkulationer eller projektledelse. Du behøver ikke selv kunne beregne alle detaljer, men du er i stand til at gennemskue om priser og mængder ser realistiske ud.

Som person er du åben over for andre, og du er god til at invitere til et godt samarbejde. Du tør også sige din mening både til chefer, kolleger og samarbejdspartnere. Selvom du er nøjeregnende med kvalitet og korrekthed, så fortaber du dig ikke i detaljer, men kan bevare overblikket.

Danmarks største – men uden bureaukrati
I denne stilling får du en helt central rolle i en meget succesfuld virksomhed. Du får berøring med mange fagområder, og dit arbejde vil være med til at sikre, at Aarsleff fortsat står forrest i køen, når de helt store byggeprojekter skal vindes. Virksomheden har til trods for sin størrelse en flad struktur med enkle forretningsgange og store frihedsgrader til den enkelte. Det betyder, at der bliver lyttet til dig, og at du får mulighed for at tage initiativ og beslutninger på egen hånd.

Du bliver en del af et One Company-samarbejde, som er unik for branchen, hvor man fokuserer på at lykkes i fællesskab frem for at optimere sin egen del af kontrakten. Du bliver også en del af Danmarks største og mest succesfulde entreprenørkoncern, som er meget anerkendt i branchen, har mange store projekter i pipeline og har en stærk økonomi.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Send venligst din ansøgning med CV via Compass’ hjemmeside www.compasshrg.com. Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender din ansøgning, jo bedre er dine muligheder. Har du spørgsmål inden da, så kontakt meget gerne Eva Holm Mikkelsen eller Carsten Lund på 70 20 12 75. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt ​​​niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Virksomheden omsætter for 12 milliarder kroner om året – heraf 29 % i udlandet. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer. Aarsleff har fx specialiseret os i havne- og vandbygning, banearbejder, tunnelarbejder, funderingsarbejder, fjernvarmearbejder, rørrenovering samt udførelse af teknikentrepriser med efterfølgende drift og service. Hvor der kan opnås synergier, fokuseres der på at integrere forretningsenhedernes specialkompetencer på tværs af koncernen til samlede ydelser med en høj grad af egenproduktion. For at effektivisere og optimere det tværgående samarbejde arbejdes der efter særlige principper, som er udtrykt i virksomhedens One Company-model. Der opbygges langvarige partnerskaber med kunder og partnere, med henblik på at effektivisere ydelserne samt tilføre kundernes projekter værdi ved tidlig involvering. Aktiviteterne inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede med en række selskaber i Danmark og i udlandet. Aktiviteterne indeholder en høj grad af industrialisering, hvor det er virksomhedens mål vedvarende at effektivisere og nedbringe de direkte fremstillingsomkostninger. Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.500 medarbejdere. Læs mere på www.aarsleff.com.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Hvidovre
Reference: 1916.223
Virksomhed: Per Aarsleff A/S

Kontakt: