Vård och omsorgschef Arvika

Vård och omsorgschef

Arvika kommun

I Arvika är det nära till det som är viktigt i vardagen; jobb, skola, vacker natur, kulturutbud och fritidsaktiviteter. Arvika kommun är den näst största i Värmland med omkring 26 000 invånare och erbjuder ett brett utbud av service och boendemöjligheter. Vårt läge är strategiskt längs stambanan med snabbtågen till både Stockholm och Oslo.

I Arvika hittar vi Sveriges innersta hamn, ett blomstrande kulturliv och stolta hantverkstraditioner. Här finns också livskraftiga industriföretag som t.ex. Volvo Construction Equipment, Thermia och Swegon. Enligt den senaste kommunenkäten uppger Arvikas olika arbetsgivare att ca 2 000 nya personer behöver anställas under de kommande fyra åren.

Arvika kommun har idag 2 700 kompetenta medarbetare i stab, förvaltning och bolag. Arvika har 2023 som en av fyra kommuner i Sverige nominerats till ”Årets kvalitetskommun”. Utmärkelsen har delats ut sedan 2003 och går till den kommun som lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Läs gärna mer om oss på www.arvika.se

Vi söker nu en utvecklingsinriktad och god ledare till rollen som;

Vård och omsorgschef till kommunledningen för Arvika kommun

Din roll:

Vård och omsorgschefen leder verksamheten samt ingår i kommunens koncernledningsgrupp och rapporterar till kommundirektören. Som chef rapporterar du även till vård och omsorgsutskottet som bereder ärenden som tas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vård och omsorgschefen har fyra underställda avdelningschefer och ca 10 medarbetare i egen stab. Vård och omsorg i Arvika är en av Värmlands största förvaltningar med ca 1000 medarbetare på lönelistan och en budget på ca 800 mkr.

Inom verksamheten Vård och omsorg finns äldreomsorg, LSS-verksamhet, hälso- och sjukvård och rehabilitering, liksom biståndsbedömningen och kost. I verksamheten ingår även medicinskt ansvariga för sjukvård respektive rehabilitering samt socialt ansvarig samordnare enligt socialtjänstlagen/LSS-lagen. Arvika kommun är framåt och utvecklingsinriktad, bl.a. utvecklar vi tillsammans med kommunerna Säffle, Årjäng, Eda samt Region Värmland ett tydligare arbete med Nära vård för våra medborgare.

Förväntan på den nya chefen är att säkra både en ordnad verksamhet som levererar hög kvalitet och service i sina tjänster i kombination med ett löpande utvecklings och förbättringsarbete. Du har en lyhörd och tät medborgardialog där du tillser öppenhet, intresse och kommunikation med kommunens medborgare. Tillsammans med andra hittar du nya och effektivare sätt att utföra tjänster samt säkrar kompetensförsörjning, bl.a. genom att arbeta med kultur, ledarskap och arbetsgivarvarumärke.

Som Vård och omsorgschef förväntas du vara engagerad och bidragande i hela kommunens arbete såsom medlem i kommunens koncernledningsgrupp. Här ska strategiska utvecklingsfrågor prioriteras med syfte att utveckla och förbättra verksamhet för hela kommunens bästa. Samverkan är ett av nyckelorden.

Vi söker:

  • Dig som har flera års erfarenhet av att leda operativ verksamhet inom något eller några av; Vård, omsorg, social omsorg, hälso-och sjukvård. Helst inom offentlig sektor.
  • Dig som har flera års erfarenhet av att leda verksamhetsövergripande, strategiska frågor inom offentlig sektor.
  • Du är uppskattad för din goda ledarförmåga som chef över chefer, van att leda en ledningsgrupp.
  • Har dokumenterad erfarenhet av att ha drivit förändringsarbete som mött höga krav på utveckling och goda resultat i komplexa strukturer.
  • Är erfaren och skicklig avseende styrning, processer och struktur som leder till ökad samverkan, effektivitet och kontroll.
  • Har förståelse för och någon erfarenhet av politiskt styrd verksamhet.
  • Har akademisk utbildningsbakgrund som bedöms som relevant för uppdraget.

Som person är du känd för din starka drivkraft och vilja att skapa konkreta önskvärda resultat. Detta i kombination med samhällsintresse och behov av att bidra till samhällsinsats för den enskilda medborgaren. Du bygger förtroende baserat på lyhördhet, öppenhet, kommunikation och kompetens.

Det här är ett jobb för dig som söker en utmaning i en charmig och spännande kommun belägen i mycket vacker natur!

Mer information och ansökan

Vi samarbetar med Compass Human Resources Group i den här rekryteringen och vill du inleda en dialog, ställa frågor och kanske anmäla intresse för den här tjänsten så tar du kontakt med Bo Bengtsson, Senior konsult 070-971 35 50 eller bo.bengtsson@compass.se

Du kan också söka tjänsten direkt genom hemsidan, dock senast den 4:e december.

Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning. Tjänsten ställer krav på svenskt medborgarskap.