Vård och Omsorgsdirektör

Vård och Omsorgsdirektör

Norrköpings kommun

Norrköping är en expansiv kunskapsdrivande plats med många spännande bolag och forsknings- och universitetsutbildningar i världsklass. Här finns ett av Nordens bästa logistiklägen och tillsammans med Linköping arbetar vi aktivt för att stärka vår position ytterligare samt attrahera fler människor och företag. Norrköping erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer i samklang med en storslagen och varierad natur. Mitt i centrum finns ett vibrerande studentliv och ett rikt kulturliv. Sammantaget erbjuder vi människor en utvecklande, hållbar och inspirerande livsmiljö. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är en viktig del av detta och är med och skapar en god välfärd. Om du tror på att dela med dig av din kunskap och ditt engagemang, då tror vi på dig. Om du vill jobba med att få andra att växa och känna sig trygga, då vill vi jobba med dig. Här skapar vi en arbetsplats, en stad och ett samhälle som håller hela vägen. För dig och oss alla i Norrköpings kommun. Läs mer om oss på www.norrkoping.se

 

Vård- och omsorgsdirektör

 

Som vård- och omsorgsdirektör leder du vård- och omsorgskontoret med ca 3 800 medarbetare. Du ingår i kommunledning och den strategiska koncernledningsgruppen för kommunen och rapporterar till kommundirektören samt vård- och omsorgsnämnden. Du arbetar i en politiskt styrd organisation och har till ansvar att genomföra beslut utifrån den politiska agendan.

I ditt ansvar ingår både utförande i egen regi och upphandling och tecknande av avtal med privata utförare, samt uppföljning och kontroll av utförande och kvalitet. Till dig rapporterar närmast sex verksamhetschefer plus en egen stab.

 

Dina ansvarsområden kommer bland annat att omfatta:

  • Budget- och resultatansvar för vård- och omsorgsverksamheten
  • Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av vård- och omsorgstjänster.
  • Säkra tillgång till vård- och omsorgstjänster av hög kvalitet, oavsett utförare.
  • Ledarskap och personalansvar för chefer inom vård- och omsorgskontoret.
  • Kontinuerlig effektivisering av rutiner, processer och arbetssätt med syfte att leverera högre kvalitet och medborgarnytta med tillgängliga resurser och medel.
  • Tillse digital utveckling med syfte att effektivisera och förenkla och samtidigt höja kvalitet.
  • Samverkan med andra aktörer inom vårdområdet, såsom Region Östergötland och privata vårdgivare.
  • Som medlem i kommun- och koncernledning förväntas du bidra och engagera dig hela kommunens verksamhet och vara en viktig person i det strategiska arbetet.

 

Vem är du?

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda större och komplexa organisationer inom offentlig sektor och/eller privat näringsliv. Du har erfarenhet av att som chef över chefer leda verksamhet som utför tjänster inom vård, omsorg, sjukvård eller annan verksamhet som bedöms som relevant och närliggande att leda genom chefer. Du har en akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant.

Du har en strategisk ledningsförmåga och en operativ förståelse. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att omsätta och göra politiska mål begripliga för verksamheten.

Med tillit, engagemang och drivkraft likväl som uthållighet och tålamod leder du verksamheten mot uppsatta mål. Du har erfarenhet av att med goda resultat driva förändrings- och utvecklingsarbete i komplexa organisationer.

Vid svåra beslut kommer din förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar väl till pass. Du har god förmåga att bygga relationer med media och hantera medial exponering.

Alla kommuner står inför stora utmaningar, men också möjligheter, så också Norrköping. För att möta och leva upp till våra kommuninvånares behov och förväntningar arbetar kommunens politiker och tjänstemän utifrån det politiska program som gäller för mandatperioden 2022 – 2026. Du kan läsa om programmet på kommunens hemsida.

 

Mer information och ansökan

Vi samarbetar med Compass Human Resources Group i den här rekryteringen. Vill du inleda en dialog, ställa frågor och kanske anmäla intresse för den här tjänsten så tar du kontakt med Bo Bengtsson, Senior konsult 070-971 35 50 eller bo.bengtsson@compass.se

Välkommen med din ansökan, dock senast den 28 mars 2023.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.