VP Global Supply Chain

VP Global Supply Chain

Systemair

Till ny befattning i koncernledningen för Systemair.

Systemair utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter globalt. Via tillverkning i många länder har vi utveckling och försäljning nära våra kunder.

Din uppgift är att analysera, planera, koordinera och leda hela kedjan från inköp till färdig produkt och leverans till kund. Du som har omfattande erfarenhet av produktionsledning förväntas se över hur produktion inom koncernen kan konsolideras med önskvärda synergieffekter. Du arbetar nära marknad, affärsutveckling och säljorganisation för att utifrån kundperspektivet förstå hur koncernen kan vidareutveckla produkterna, marknadsföringen, produktion, logistik och service.

I en stor koncern med inköp och produktion via många anläggningar, blir din uppgift att koordinera, integrera, effektivisera och därmed förbättra både produkt, kvalitet, service och lönsamhet.

Din placering är i Mälardalen/Stockholm och arbetet medför frekvent resande. Du rapporterar till koncernchef och ingår i koncernledningen.

Det här är en mycket intressant tjänst för dig som har precis den här erfarenheten och som lyckats, vilket dina uppdragsgivare kan verifiera. Du är van att arbeta i flera länder, med olika kulturer och är obehindrad i engelska språket.

Koncernen är börsnoterad och består av ca 90 bolag som tillsammans omsätter närmare 9 miljarder. Du är van att ingå i ledning och utifrån marknadsförståelse leda hela kedjan från inköp till färdig produkt.

För mer information och inledande kontakt, ring eller maila uppdragsgivarens rekryteringskonsult på Compass, Bo Bengtsson + 46709 713 550 bo.bengtsson@compass.se

Välkommen att lyssna på ett toppjobb!