Vi er Norge

Oslo

Besøksadresse:
Stenersgata 2
0184 Oslo

Postadresse:
Postboks 816 Sentrum
N-0104 Oslo

+47 22 00 77 00
Mail: mail@compass.no

Invoices: 
PDF-format: 975911195@autoinvoice.no
EHF: 975911195

Gjør mer og gjør det bedre

Vår tanke er at det finnes ikke én riktig måte for alle å utføre arbeidet sitt på. Vi tror på å lage en ramme for alle oss i Compass. En ramme som ikke dikterer, men som inspirerer. En ramme som veileder ved behov. En ramme som får folk til å gjøre mer og gjøre det bedre. En ramme som tolkes subjektivt, men som utøves kollektivt.

møt teamet ditt