Vi er Sverige

Stockholm
Riddarholmen
Tryckerigatan 12
SE – 111 28 Stockholm
+46 08 555 29 450
Mail: mail@compass.se

Gjør mer og gjør det bedre

Vår tanke er at det finnes ikke én riktig måte for alle å utføre arbeidet sitt på. Vi tror på å lage en ramme for alle oss i Compass. En ramme som ikke dikterer, men som inspirerer. En ramme som veileder ved behov. En ramme som får folk til å gjøre mer og gjøre det bedre. En ramme som tolkes subjektivt, men som utøves kollektivt.

Møte teamet ditt