En sommerhilsen fra vår Managing Partner

Vi tar sommerferie, men mulighetene lever videre!
Compass Human Resources har ansatt svært mange ledere og nøkkelpersoner til en rekke stillinger i løpet av de første 6 månedene i 2019. Aktivitetsnivået er svært høyt, vi vinner stadig nye kunder samtidig som eksisterende kunder har løpende behov for hjelp i alle nordiske markeder.
I Norge er det fortsatt et opphetet kandidatmarked i mange bransjer. For eksempel er etterspørselen etter digital kompetanse, teknologer og nøkkelpersoner som kan bidra til omstilling er stor og har trolig aldri vært større. Det bygges mye i Norge og markedet etterspør prosjekteringskompetanse og prosjektledelse, vi bistår!
Videre tror vi energimarkedet med oljeselskap i spissen kommer tilbake i løpet av høsten. Det er mange signaler som tyder på vi står foran en ny opptur med økende investeringer i både leting etter nye ressurser og effektivisering av produksjon. Grønn energi er et svært hett tema både ute og hjemme. For oss her på berget er vi i en situasjon hvor over 95 % av all energi som produseres i Norge kommer fra vannkraft og er grønn. Dette kan bli en sovepute, men vi ser at fokuset og satsingen på flere fornybare energikilder og teknologi gir et stadig større arbeidsmarked.
Det skjer også mange spennende oppkjøp av selskaper i Norge. Compass gjennomfører hvert år en rekke Due Dilligence-prosesser av ledergrupper i forbindelse med oppkjøp og omorganiseringer. Dette gir inspirasjon og kunnskap vi benytter til det beste for våre kunder.
Vi vil rette en takk til våre kunder som viser oss tillit gang på gang. Dette gir oss muligheten til å treffe utrolig mange interessante kandidater med kunnskap, erfaringer og historier som gjør at vi lærer hver eneste dag.
Nå stenger vi kontoret i 3 uker (uke 28, 29 og 30). Vi tar sommerferie, lader batterier og kommer tilbake fulle av energi og inspirasjon. Vi ser frem til å jobbe videre med mange spennende oppdrag og mennesker i august. Det er utrolig mange muligheter som ligger foran oss.
God sommer fra oss i Compass Human Resources Norge!
med vennlig hilsen
Bjørn Erik
Managing Partner