Legemidler, medisinsk utstyr og diagnostikk

Vi har en av markedets mest omfattende historikk innen rekruttering for bransjen enten du har behov for toppledere, ledere eller spesialister. Vi kjenner markedet og har innsikt i utfordringene rundt blant annet refusjoner og markedsadgang i de nordiske landene. Vi kjenner dine behov for kompetanse i sektoren og kan hjelpe deg med kandidater som kan utgjøre en forskjell.

Compass’ konsulenter har mange års erfaring fra rekruttering til denne bransjen. Ved hjelp av vårt omfattende nettverk, finner vi toppledere, ledere og spesialister innen alle funksjonsområder, fra FoU og klinisk medisin til kvalitetskontroll, regulatoriske krav, salg, markedsføring og logistikk. Vi leter bredt og finner den spesialisten du måtte ha behov for, det være seg innen farmasi, utstyrsindustri, bioteknologi eller diagnostisering.

Bygg, anlegg, eiendom og industri

Compass leverer årlig en rekke kandidater innen industri og bygg/anlegg/eiendom. Siden 1998 har vi f.eks. i gjennomsnitt gjennomført 30 – 35 rekrutteringer per år til entreprenører, byggherrer, eiendomsselskaper, konsulentselskaper og arkitektfirmaer. Dette arbeidet har gitt en meget solid forståelse for bransjens verdikjede, aktører, organisasjonsmodeller, stillingskategorier og suksesskriterier. Compass har meget god forståelse for eiendomsutvikling, prosjekt gjennomføring og eiendomsforvaltning. Vi har gjennomført total oppbygging av nye selskaper med styremedlemmer, ledelse og faglige roller. Vi har rekruttert ledere på styre-, direktør- og mellomledernivå innen alle fagområder (styremedlem, administrerende direktør, utviklingsdirektør, prosjektdirektør, eiendomsdirektør, markedsdirektør). Videre rekrutterer vi ledere og spesialister innen økonomi og finans (finansdirektør, økonomidirektør, konsernregnskapssjef, controller, innkjøpssjef, logistikksjef), og til ledelse av prosjektering og prosjekter, for å nevne noe.

Til industrien leverer Compass ledere og spesialister innen produksjon, økonomi/finans, IKT, juridisk, innkjøp og marked/salg.

I tillegg har Compass bygget opp en sterk forståelse for energisektoren, både innenfor fornybar energi som vind, men også til tradisjonelle selskaper og roller innen olje & gass. Med Compass på laget kan du rekruttere de menneskene du har behov for, for å bringe selskapet inn i en bedre posisjon. Dette gjør Compass til en kvalifisert og unik samarbeidspartner når det er behov for rekrutteringer innen både tekniske og kommersielle stillinger.

Bank, finans og forsikring

Med grunnlag i omfattende kjennskap til bransjen og dets fagområder, bistår vi våre kunder med finansprofiler. Vi opplever økt grad av internasjonalisering, globalisering, fusjoner og oppkjøp. Med dette som bakteppe kan vi fremskaffe den ekspertise du trenger for at selskapet skal kunne møte teknologiske, markedsmessige og juridiske krav i markedet. Vi bistår både etablerte aktører og mindre entreprenørvirksomheter i forbindelse med rekrutteringer. Noen av de rollene vi fyller er CFO, salgs-/markedsdirektører, finans- og økonomidirektører, ledere og spesialister innen IKT, juridisk, compliance, skatt og risiko, samt salg. Videre jobber vi med en rekke kunder innen eiendom, der vi har opparbeidet oss en meget solid posisjon som partner.

Vi kan også bistå «Fintech»-selskaper eller avdelinger som benytter teknologi til å utvikle finansielle tjenester.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en av våre viktigste bransjeområder, der vi bistår noen av de fremste selskapene.

Med vårt omfattende nettverk og dype bransjeforståelse, får vi stadig flere kunder innen denne sektoren. Vårt arbeid spenner over hele bransjen, fra innovasjon og FoU, til produksjon, logistikk og salg/markedsføring. Vi leverer fremtidsrettete løsninger, skreddersydd til det enkelte formål, til alt fra små gründerselskap til noen av verdenes ledende teknologileverandører. Vi ser et solid behov for CIO’er, CTO’er, utviklere, virsomhets- og løsningsarkitekter, datavarehus- og BI-spesialister, prosjektledere, konsulenter og ledere for salgsteam og KAM’er med ansvar for å etablere nasjonale og internasjonale salgskanaler.

Varehandel og FMCG

Utfordringene innen FMCG er enorme. Compass’ konsulenter har dyp kunnskap om disse utfordringene og har dokumenterte resultater fra å ha funnet både ledere og spesialister som kan navigere innenfor disse nye konkurranserammene, enten det er innen mat, gods eller grossistmarkedet.

Compass leverer innkjøpere som vet hvordan man navigerer i prissensitive markeder, markedsspesialister som kan dette med økonomisk åpenhet og produktspesialister som utvikler effektive og fleksible verdikjeder. Vi finner den rette typen kompetanse for leverandøren, uansett type merkevare. Med grunnlag i vårt nettverk og vår bransjeforståelse, kan vi alltid levere riktige kandidater i henhold til våre kunders strategiske utfordringer.

Offentlig sektor og private organisasjoner

I løpet av årene har vi gjennomført rekrutteringer til kommunale og fylkeskommunale foretak, medlems- og frivillige organisasjoner. Vi bistår disse foretakene med rekrutteringer på ulike nivå, fra ledere og prosjektledere til spesialister, og vi ser etter mer enn kun faglige kvalifikasjoner. Vi opplever mer enn noen gang at det er gjensidig viktig å finne felles verdisett og kultur for å sikre et langsiktig godt resultat.

LA OSS GJØRE JOBBEN

Først av alt, vi er ydmyke og anstrenger oss for å forstå kunden.

Vi bygger langvarige kundeforhold ved å være oppriktig interessert i lytte til og være ærlige i diskusjonen om kundens behov. Vi har kundeforhold som varer i flere tiår, nettopp fordi vi er åpne og rett på sak i måten å jobbe på. Vi forsøker alltid å overgå kundens forventning.

Vi er alltid klare til å dele vår dybdekunnskap. Vår omfattende erfaring og forståelse for enhver bransje gjør oss til et naturlig valg, enten du er på jakt etter ledere eller spesialister, eller har behov for sluttvurderinger eller HR-tjenester.

Kontakt oss i dag.

Vi forbereder deg på utfordringene du møter i morgen.