Afdelingsleder

  • All
  • Denmark/Fredericia
  • Publisert: 10 måneder siden
  • Det er ikke lenger mulig å sende inn søknad.

Energinet

Danmark står overfor en historisk omstilling af energisystemet, og du vil som afdelingsleder for Fleksibilitet og Systemydelser være med til at skabe forudsætningerne for en effektiv grøn omstilling gennem udvikling af elmarkederne både nationalt og internationalt. Du vil få en central rolle i en organisation, der har en tydelig, veldefineret og samfundsrelateret vision og strategi.

Stort ansvar for udviklingen af elmarkederne
Elsystemet er i hastig forandring med fokus på indpasning af vedvarende energi og accelerering af nye teknologier og digitale løsninger, der skaber grundlag for øget fleksibilitet i elmarkedet. Energinet står overfor en stor opgave, idet man skal være med til at sikre, at Danmark kommer i mål med den grønne omstilling. Udviklingen af nationale og internationale elmarkeder er afgørende for en fortsat sikker og effektiv grøn omstilling.

Du bliver leder af afdelingen Fleksibilitet og Systemydelser, hvor du sammen med 15 medarbejdere har som hovedopgave at styrke fleksibiliteten i elmarkedet og udvikle nationale og internationale systemydelser. Et væsentligt fokusområde i afdelingen er at reducere adgangsbarrierer for nye aktører og teknologier i systemydelsesmarkedet – bl.a. gennem aktivt brug af pilotprojekter. Du har fokus på at gennemføre udviklingsprojekter med aktørerne i elmarkedet, hvor markedsrammerne tilpasses til et grønt elsystem og fremtiden teknologier og digitale markedsrammer. Dette sker bl.a. gennem implementering af nye digitale markedsplatforme nationalt og internationalt.

En anden vigtig opgave er den overordnede strategiske ledelsesrolle. Du skal gå foran i implementeringen af Elsystemansvars ledelsesgrundlag – ikke blot i egen afdeling, men også sammen med kollegaer bredt i organisationen. Der sættes fokus på at tænke langsigtet og handle rettidigt, samtidig med at man aktivt søger udsyn for at få indsigt til den bedst mulige markedsudvikling. Du har fokus på medarbejdernes udvikling, herunder at den høje faglighed fortsat går hånd i hånd med innovation og nysgerrighed på, hvilke nye løsninger, der skal til i den næste fase af den grønne omstilling.

Kommunikerende og udviklingsorienteret leder med branchekendskab
Vi søger en profil, der har erfaring fra elmarkedet – enten fra forbrugs- eller produktionssiden eller fra en brancheorganisation. Det er væsentligt, at du har en indgående forståelse for de mekanismer, der gør sig gældende, herunder gerne i markedet for systemydelser. Desuden er du en motiverende og udviklingsorienteret leder, der kan sætte en visionær retning – ikke blot for dine egne medarbejdere, men også for området.

Som person er du nysgerrig og forandringsparat. Din vedholdenhed sætter dig i stand til at skabe resultater, som du frembringer via din gode kommunikative evner og din sans for at skabe gode samarbejder i bred forstand. Rollen kræver helt naturligt interessentforståelse, men den kræver i lige så høj grad modet til at udfordre status quo.

Udviklingen af elmarkedet er i høj grad en international opgave, hvorfor der vil være rejseaktivitet i jobbet.

Interesseret?
Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Krogstrup, Partner på telefon +45 70 20 12 75. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om Energinet:
Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Virksomheden er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor man deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har man fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem.

Energinet Elsystemansvar A/S er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Virksomhedens kultur hænger tæt sammen med dette samfundsansvar, og man arbejder aktivt med FN’s verdensmål om bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan Energinet være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at man evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i kulturen. Energinet bestræber sig på at lytte, involvere og dele viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægges der vægt på konstant udvikling som organisation og som mennesker.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Fredericia 
Reference2010.049
Virksomhed: 
Energinet

Kontakt: