Chef kunskapsförmedling och kompetensförsörjning

Nettside Svenskt Vatten

Brinner du för hållbarhetsfrågor, älskar kranvatten och får ståpäls när ditt arbete skapar konkret nytta för samhället?

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. I syfte att nå visionen ska branschorganisationen med sin spetskompetens aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang samt bidra till medlemmarnas utveckling. VA-branschen är under starkt förändringstryck. VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen förändras. Likaväl sätter klimatförändring, digitalisering och geopolitiska skiftningar nya krav på duglighet och kapacitet. Kompetensförsörjning och kunskapsbyggande kommer vara avgörande för branschens förmåga att hantera och styra sin framtid.

Rollen som Chef för kunskapsförmedling och kompetensförsörjning
Du har huvudansvar för Svenskt Vattens utbildnings- och konferensverksamhet. Vidare ansvarar du för Svenskt Vattens arbete med att stötta och utveckla branschens förmåga gällande långsiktig kompetensförsörjning och attraktivitet. Du driver branschfrågor gällande förstärkt kompetensförsörjning och är Svenskt Vattens ansikte utåt mot högskola/universitet och andra utbildningsinstitut. I nära dialog med medlemmarna utvecklar du branschens förutsättningar till god kompetensförsörjning på lång sikt.

Vidare har du huvudansvar för Svenskt Vattens roll som kunskapsförmedlare genom våra utbildningar och konferenser. Tillsammans med enhetens projektledare driver och moderniserar du vår utbildningsverksamhet till att utgöra den självklara kunskapsförmedlaren för våra medlemmar och VA-branschen. Du har personalansvar för fyra medarbetare med hög kompetens inom projektledning, konferens- och utbildningsverksamhet. Du rapporterar direkt till VD och ingår i Svenskt Vattens ledningsgrupp.

Du förväntas driva Svenskt Vattens och branschens position som attraktiv arbetsgivare. Det innebär ett aktivt arbete med att bygga partnerskap och nätverk med arbetsgivarorganisationer, utbildningsinstitut, medlemmar och andra intressenter. Med din kunskap och ditt engagemang så utgör du kraftkällan i branschens utveckling.

Vem är du?
Du har omfattande kunskaper om strategisk kompetensförsörjning. Du är stark inom strategisk HR och har erfarenheter av att jobba i kunskapsintensiv verksamhet. Du brinner för hållbara samhällen och har en god förståelse för de kommunala VA-organisationernas förutsättningar och utmaningar. Du bör vara en förändringsledare med gedigen erfarenhet av förändringsarbete och av att skapa konkreta resultat. Erfarenhet av att driva kunskapsförmedlande verksamhet är meriterande och vi ser gärna att du har ett gott sinne för affärer och kundens behov i fokus. Du bör ha goda kunskaper i engelska samt relevant utbildning på högskolenivå.

Som person är du nyfiken, utåtriktad, strukturerad och med en tydlig vilja att kommunicera och driva frågor in i framtiden. Du bör ha förmåga att starta och utveckla samarbeten med medlemmar och externa intressenter. Du har ett inkluderande, modigt och prestigelöst ledarskap där du involverar dina medarbetare i olika frågor. Du har förmåga att se till dina medarbetares kompetens och ett intresse att utmana och utveckla dina medarbetare. Vi ser framför oss en självgående, omvärldsorienterad och empatisk person med en klurig strategisk förmåga och som gärna bjuder på ett gott skratt.

Tjänsten och ansökan
Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vårt trevliga och moderna kontor är beläget i Alvik, Stockholm. Det kan även vara möjligt att jobba distans och resa till Stockholms kontor för 1-2 dagar per vecka. Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.