Full-stack-utviklere

Nettside Norges Bank

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank.

Norges Bank skal være blant de ledende sentralbankene i fornyelsen av pengepolitikken og i den videre moderniseringen av betalingssystemet. Videre skal sentralbanken ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Åpen og aktiv kommunikasjon skal bidra til forståelse for bankens rolle og utøvelsen av bankens oppgaver.

Bankens grunnverdier er lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet. Norges Bank skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk og legge til rette for gode arbeidsforhold, ansvarlig eierskap og miljøhensyn i virksomheten.

2 full-stack-utviklere

Vi skal ansette to utviklere som brenner for å bruke sin kompetanse og sine evner på å lage gode IKT systemer. Norges Bank ønsker å få med to nye utviklere på laget som utvikler og forvalter systemporteføljen til Sentralbanken. Dette er en spennende mulighet til å utvikle din faglige kompetanse samtidig som du bidrar til et samfunnsoppdrag med stor betydning i en av landets fremste samfunnsinstitusjoner.

Enhet for IKT i Norges Bank er ansvarlig for systemporteføljen til Sentralbanken som består av både standard og egenutviklede løsninger. Nå flyttes porteføljen til en modernisert driftsplattform og vi ønsker å styrke intern kompetanse og kapasitet på området for systemutvikling og systemforvaltning. IKT består av om lag 60 ansatte fordelt på 6 seksjoner; Virksomhetsstøtte, Samfunnskritiske systemer, Virksomhetskritiske systemer, Data Management, Sikkerhet og Drift.

Vi ser etter deg som liker å ta et helhetlig ansvar for systemporteføljen. Du liker å utvikle og drifte det du har lagd; rette feil, forbedre og videreutvikle. Du gjør ditt ytterste for å utvikle sikre, stabile og robuste systemer. Merk gjerne søknaden dersom du har en preferanse for en av seksjonene.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og forvalte systemer i seksjonens systemportefølje herunder
  • Kode med høy kvalitet som er enkel å forvalte og støtter automatisert testing
  • Videreutvikle og forbedre eksisterende kodeverk
  • Videreutvikle basert på forretningsbehov, målbilder og teknisk gjeld
  • Feilsøke, identifisere og rette feil i produksjonen og anbefale proaktivt forbedringer for eksisterende løsninger
 • Drifte systemene i seksjonens systemportefølje:
  • Installere og oppgradere/patche
  • Optimalisering og tuning
  • Håndtere hendelser og avvik, samt følge opp og løse gjentakende hendelser
 • Helhetlig ansvar for seksjonens systemportefølje (utvikling, forvaltning og drift):
  • Samarbeide tett med forretningssiden om behov og krav
  • Utarbeide planer for gjennomføring av endringer, og utføre disse
  • Teste i samsvar med gjeldende testmetodikk
  • Bistå prosjekter med utviklingsaktivitet på eksisterende eller nye systemer
 • Samarbeide med seksjon IKT Sikkerhet i forebygging og håndtering av sårbarheter og sikkerhetshendelser
 • Samarbeide tett med eksterne tjenesteleverandører, inkludert leverandører basisdrift og systemer
 • Stillingene kan delta i vaktordninger. Kvelds- og helgearbeid må påberegnes, spesielt for planlagte produksjonsendringer og håndtering av hendelser og avvik.

Seksjonen IKT Data Management leverer datatjenester til sentralbankens ulike fagavdelinger. Datatjenestene omfatter innhenting, bearbeiding og tilgjengeliggjøring av kvalitetssikret økonomisk statistikk og markedsinformasjon til analyse og forskningsformål. Funksjonen har ansvar for utvikling av sikre og kostnadseffektive data- og analyseplattformer til et av Norges fremste fagmiljø innen økonomiske prognoser.

Seksjonen IKT Virksomhetskritiske systemer har ansvar for utvikling og forvaltning av fagsystemer på områdene for markedsoperasjoner, kontante betalingsmidler og administrative tjenester. Seksjonen leverer IT tjenester til sentralbankens operative og administrative funksjoner og bidrar aktivt til modernisering av virksomhetskritiske prosesser ved bruk av teknologi.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor/Master innen IT – relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring som .NET utvikler, fortrinnsvis full-stack
 • Erfaring med systemforvaltning og systemdrift
 • Kjennskap til ITIL prosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Der er en fordel med erfaring innen skybaserte løsninger (Azure aller andre), agile arbeidsformer, DevOps og /eller finansiell sektor.
Nyutdannede vil også bli vurdert.

Spesielle Krav

For stillingene kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli veri?sert. Den som ansettes i seksjonen for Virksomhetskritiske systemer må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven. Dette kan også bli aktuelt for den som blir ansatt i seksjonen for Data Management.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Høy integritet
 • Proaktiv med evne til å prioritere
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En sentral og ansvarsfull rolle i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Interessante faglige utfordringer i en kompleks organisasjon som har ansatte med høyt kompetansenivå
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet
 • Mulighet til å samarbeide med andre fagmiljøer innenfor IKT og forretningsområdene

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke direkte via søknadsknappen, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi vil intervjue kandidater fortløpende.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Martine Børsum, telefon 413 39 270.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.