Hälso- och sjukvårdsdirektör

Nettside Region Uppsala

Vår verksamhet
Regionkontorets roll är att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna, så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och så att Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen, samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Regionkontoret stödjer den politiska ledningen så att målen och inriktningen för hälso- och sjukvården uppnås till nytta för invånare och patienter. På avdelningen arbetar cirka 60 medarbetare fördelade på de fem enheterna för smittskydd, stab, vårdkvalitet, vårduppdrag och programkansli effektiv och nära vård. Avdelningen är en strategisk funktion som stödjer den politiska ledningen och regionledningen i bred bemärkelse. Uppdrag till avdelningen kommer från regiondirektören. Uppdrag lämnas också från utskottet för hälso- och sjukvård, från hälso- och sjukhusstyrelsen samt vårdstyrelsen där du är föredragande tjänsteperson.

 

Ditt uppdrag
Som Hälso- och sjukvårdsdirektör ansvarar du för att säkerställa ett helhetsperspektiv inom hälso- och sjukvården. Stort fokus läggs på omställningsarbetet effektiv och nära vård 2030, samt att säkerställa god, säker och tillgänglig vård. Du leder och utvecklar verksamheten inom hälso- och sjukvården utifrån både ett strategiskt och operativt perspektiv.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör har du en stabsfunktion och du rapporterar till vår regiondirektör. Du ingår i ledningsgruppen för Regionkontoret samt i koncernledningen för Region Uppsala. Du stöttar regiondirektören i dennes uppdrag att leda den samlade förvaltningsorganisationen, samarbetar med andra samhällsaktörer inom området och ingår i olika nätverk som till exempel Sveriges Kommuners och Regioners nationella hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket. Du leder en vårdledningsgrupp som består av vårdförvaltningarnas direktörer, samt en tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och omsorg i samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Du är ersättare i den sjukvårdsregionala ledningsgruppen.

Du leder hälso- och sjukvårdsavdelningen där uppdraget är att vara en sammanhållande och utvecklande kraft, som ser till helhet och nytta för invånare och patienter. Din avdelning stödjer den politiska ledningen så att målen och inriktningen för hälso- och sjukvården uppnås. Uppdraget består i att omvärldspana och påverka, styra och följa upp samt stödja och förbättra så att hälso- och sjukvårdens ledningar får bättre förutsättningar att bedriva och utveckla hälso- och sjukvården. Avdelningen förvaltar och utvecklar avtal med cirka 300 privata vårdgivare. Smittskyddsverksamheten fungerar som en egen myndighet och har ett länsövergripande ansvar.

 

Din kompetens
Vi söker dig som har flerårig dokumenterat god erfarenhet av att leda och utveckla en funktion i en större organisation, inom hälso- och sjukvård. Du har relevant högskoleutbildning, företrädesvis med koppling till området. För att lyckas i uppdraget har du tidigare erfarenhet av att driva förändringsarbete på strategisk nivå. Vi ser det som meriterande om du har arbetat inom politiskt styrd verksamhet och har erfarenhet av nationellt samarbete.

Ditt ledarskap präglas av stabilitet, integritet och helhetssyn. Du inger förtroende samt bygger relationer genom öppen kommunikation och ett tillitsfullt ledarskap. Vidare visar du på en god förmåga att omsätta politiska mål till såväl strategiska som övergripande operativa planer.

 

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att i ledning vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner! Anställningen är på heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är belägen i Regionkontorets lokaler på Storgatan 27 i Uppsala, nära Uppsalas Resecentrum.

Tjänsten är säkerhetsklassad, viket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.

 

Kontakt och mer information
För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna våra externa konsulter på Compass, Anders Larsson på 073-203 46 91 eller anders.larsson@compass.se alternativt Bo Bengtsson på 070-971 35 50 eller bo.bengtsson@compass.se

Tjänsten söker du via länken nedan, intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.

Välkommen med din ansökan!

 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 

Om Region Uppsala
Uppsala är en region i tillväxt och ökar snabbt i befolkningsmängd. I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Nettokostnaden för regionens verksamhet 2020 budgeteras till ca 12 miljarder kronor. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.