Hvad er vigtigst for kandidaterne, når de skal vælge arbejdsgiver?

Nordisk stikprøveundersøgelse af vores kandidater viser, hvad der er vigtigst, når de skal vælge ny arbejdsgiver indenfor den farmaceutiske branche.

Som headhuntere har vi en stor interesse i, hvad der skaber matchet mellem vores kandidater og kunder. Hvad er det virksomhederne søger i kandidaterne? – og hvad er det kandidaterne søger hos virksomheder? Vi har valgt at undersøge det sidstnævnte nærmere indenfor den farmaceutiske industri og derfor spurgt et udvalg af vores nordiske kandidater: ”Hvad er de vigtigste parametre for dig, når du skal vurdere en virksomhed som potentiel arbejdsgiver?”

 

Baggrunden

Det er længe siden, at kampen om de dygtige kandidater har været så intens som den er nu. Det ser vi både i den lave ledighedsprocent og vi ser det også konkret i det antal af opgaver vi får ind i Compass. Behovet efter dygtige specialister, ledere og direktører er stigende især indenfor den farmaceutiske industri, hvor vi oplever massiv efterspørgsel på mange forskellige typer af kandidater.

Derfor ville vi blive klogere på, hvordan vi sælger virksomhederne bedst muligt til vores kandidater – og for at kunne gøre det havde vi behov for data på, hvad kandidater indenfor den farmaceutiske industri vægter højest. Vi valgte derfor at sætte en undersøgelse i gang på nordisk plan blandt udvalgte kandidater. De blev spurgt ind til hvilke parametre som de ville vægte tungest, hvis de skulle vurdere en potentiel ny arbejdsgiver – for hvem ved det bedre end kandidaterne selv?

 

Hvad gjorde vi?

I Compass’ 30 års historie har vi gennemført over 100.000 kandidatinterview, så vi tør godt påstå, at vi har en fornemmelse af de typiske parametre som kandidaterne vurderer virksomhederne på. Derfor definerede vi de typiske årsager vi hører, at kandidaterne vægter når de vurderer en kommende arbejdsgiver.

De er delt op i følgende udsagn:

  • Virksomheden har en interessant forretningsmodel og produktportefølje.
  • Virksomheden er innovationsleder i industrien.
  • Virksomheden tilbyder fleksibilitet og indflydelse på egne arbejdsopgaver.
  • Virksomheden har en stærk kultur.
  • Virksomheden agerer socialt ansvarligt og har høje etiske standarder.
  • Virksomheden tilbyder medarbejderne gode karrieremuligheder og personlig udvikling.
  • Virksomheden tilbyder høje lønpakker (herunder bonus, pension m.m.).

 

De adspurgte kandidater blev bedt om at rangerer følgende udsagn fra 1 til 7 alt efter hvilket udsagn, der betød mest for dem, når de skulle vurdere en kommende arbejdsgiver.

Man kunne godt have nogle hypoteser om, hvad man tænker, der ville vægte højest. Nogen vil måske mene, at den stærke virksomhedskultur og de høje etiske standarder vil vægte tungest hos en potentiel medarbejder. Andre vil måske mene, at løn også kan være en attraktion i sig selv – og for nogen er det måske også.

Svaret skal dog findes et helt andet sted end blandt de ovennævnte udsagn.

 

Resultaterne

Her finder du et overblik over resultaterne fra undersøgelsen. Tabellen skal tolkes som en skala fra 1-7, hvor tallet 1 betyder, at udsagnet har højest prioritet hos kandidaten og tallet 7 betyder, at udsagnet har lavest prioritet hos kandidat.

Ud fra resultaterne kan vi se en tendens, der peger mod, at vores adspurgte kandidater syntes, at det vigtigste parameter for dem, når de skulle vurdere en potentiel ny arbejdsgiver var, at virksomheden havde en interessant forretningsmodel og produktportefølje. 49,5% af de adspurgte satte dette udsagn som 1. prioritet, mens blot 4,7% mente, at det var det mindst vigtige.

I den anden ende af skalaen finder vi udsagn som ”virksomheden har en stærk kultur” og ”virksomheden er socialt ansvarlige og har høje etiske standarder”. Over 43% mente, at virksomhedskulturen havde 6. eller 7. prioritet blandt udsagnene – et resultat, der måske kan overraske nogen.

Blot 4,8% mente, at virksomhedens sociale ansvarlighed samt høje etiske standarder vægtede højest.

Det overrasker måske også nogen, at løn og virksomhedens innovationsevne heller ikke bliver vægtet højt blandt kandidaterne. I forhold til lønspørgsmålet så så vi, at størstedelen af kandidaterne enten havde det som 3., 4. eller 5. prioritet (sammenlagt 56,2%) og blot 3,9% havde det som 1. prioritet.

En af de ting kandidaterne prioriterede højt var fleksibilitet og indflydelse på deres egne arbejdsopgaver. Her havde 65,5% af de adspurgte dette udsagn som en af deres 3 vigtigste prioriteter. Også personlig udvikling og karrieremuligheder stod højt på prioritetslisten – faktisk mente blot 2,7% at dette var 7. prioritet blandt udsagnene, mens sammenlagt 64% havde det som enten 2., 3. eller 4. prioritet.

Vi vil ikke drage konklusioner på baggrund af denne stikprøve undersøgelse, men vi syntes alligevel, at der er flere interessante tendenser, som er værd at bemærke – her kunne man måske helt overordnet spørge sig selv, hvilken effekt eksempelvis CSR har virksomhedens employer brand?

 

Virksomhedsviden

Vi har spurgt kandidaterne ind til hvilke udsagn som de prioriterer højest, når de skal vurdere en potentiel arbejdsgiver – men ikke nok med det, har vi også spurgt dem, hvordan de mener, at de 24 mest fremtrædende virksomheder indenfor Life Sciences & Pharma branchen præsterer indenfor hver kategori. Hvordan opfattes lønniveauet i de forskellige virksomheder? Hvor effektivt kommunikerer virksomhederne deres CSR-politik samt etiske standarder? Hvor interessant en forretningsmodel mener kandidaterne, at de forskellige virksomheder har?

Her er der en masser af interessante resultater og viden omkring, hvordan hver enkelt virksomhed indenfor Life Sciences & Pharma fremstår hos kandidaterne.

Kontakt Partner Morten Islin direkte på mi@compasshrg.com, hvis du ønsker at vide mere omkring, hvordan din og andre konkurrerende virksomheder opfattes af vores kandidater.

 

Spørgsmål eller interesseret i at høre mere?

Kontakt Christian Toftegaard, Strategy Consultant, Compass.

Tlf. 70 20 12 75

ct@compasshrg.com

 

 

Facts omkring undersøgelsen:

Deltagende: 219

Fordelt således:

Land Procent
Danmark 29.7%
Norge 36.5%
Sverige 12.8%
Finland 19.2%
Andre: 1.8%