Vi forbereder deg på morgendagens utfordringer

Compass er det naturlige nordiske valget innen rekruttering. Vi har tro på dialog, personlige møter og skreddersøm. Vi tror ikke at én bestemt løsning fungerer for alle.

Sett krav til oss – det er et privilegium. Vårt engasjement for våre kunder legger et press på oss, og dette presset mener vi er sunt. Vi i  Compass har  hjulpet selskaper å ansette kandidater som styrker dem i konkurransen. Vi har dokumenterte resultater som gjør at vi kan forberede deg på morgendagens utfordringer.

Vi hjelper deg
hele veien

Verden endrer seg, og dét stadig raskere. Det blir tøffere konkurranse mellom markedene. Dette har stor betydning for hvordan selskaper tiltrekker seg, beholder og utvikler det mest verdifulle –  de ansatte.

Tanken bak våre tjenester er enkel: Vi dekker det du har behov for i dag, slik at du kan møte utfordringene som møter deg i morgen. Vi hjelper deg å finne og få på plass de riktige lederne og spesialistene.

Ved hjelp av vårt omfattende lokale nettverk og fleksible tilnærmingsmåte, har vi kunnet være en sentral aktør i rekruttering av ledere og spesialister, samt være en partner innen sluttvurderinger og HR-tjenester i mer enn 30 år. Vi har erfaring fra flere enn 100.000 intervjuer fra en rekke ulike bransjer.

Legemidler, medisinsk utstyr og diagnostikk

Vi har en av markedets mest omfattende historikk innen rekruttering for bransjen enten du har behov for toppledere, ledere eller spesialister. Vi kjenner markedet og har innsikt i utfordringene rundt blant annet refusjoner og markedsadgang i de nordiske landene. Vi kjenner dine behov for kompetanse i sektoren og kan hjelpe deg med kandidater som kan utgjøre en forskjell.

Bygg, anlegg, eiendom og industri

Compass leverer en årlig en rekke kandidater innen industri og bygg/anlegg/eiendom. Siden 1998 har vi f.eks. i gjennomsnitt gjennomført 30 – 35 rekrutteringer pr. år til entreprenører, byggherrer, eiendomsselskaper, konsulentselskaper og arkitektfirmaer. Dette arbeidet har gitt en meget solid forståelse for bransjens verdikjede, aktører, organisasjonsmodeller, stillingskategorier og suksesskriterier. Compass har meget god forståelse for eiendomsutvikling, prosjekt gjennomføring og eiendomsforvaltning. Vi har gjennomført total oppbygging av nye selskaper med styremedlemmer, ledelse og faglige roller. Vi har rekruttert ledere på styre-, direktør- og mellomledernivå innen alle fagområder (styremedlem, administrerende direktør, utviklingsdirektør, prosjektdirektør, eiendomsdirektør, markedsdirektør).

Bank, finans og forsikring

Med grunnlag i omfattende kjennskap til bransjen og dets fagområder, bistår vi våre kunder med finansprofiler. Vi opplever økt grad av internasjonalisering, globalisering, fusjoner og oppkjøp. Med dette som bakteppe kan vi fremskaffe den ekspertise du trenger for at selskapet skal kunne møte teknologiske, markedsmessige og juridiske krav i markedet. Vi bistår både etablerte aktører og mindre entreprenørvirksomheter i forbindelse med rekrutteringer. Noen av de rollene vi fyller er CFO, salgs-/markedsdirektører, finans- og økonomidirektører, ledere og spesialister innen IKT, juridisk, compliance, skatte og risiko, samtsalg. Videre jobber vi med en rekke kunder innen eiendom, der vi har opparbeidet oss en meget solid posisjon som partner.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

IKT er en av våre viktigste bransjeområder, deri bistår noen av de fremste selskapene.

Med vårt omfattende nettverk og dype bransjeforståelse, får vi stadig flere kunder innen denne sektoren. Vårt arbeid spenner over hele bransjen, fra innovasjon og FoU, til produksjon, logistikk og salg/markedsføring. Vi leverer fremtidsrettete løsninger, skreddersydd til det enkelte formål, til alt fra små gründerselskap til noen av verdenes ledende teknologileverandører.

Varehandel og FMCG

Utfordringene innen FMCG er enorme. Compass’ konsulenter har dyp kunnskap om disse utfordringene og har dokumenterte resultater fra å ha funnet både ledere og spesialister som kan navigere innenfor disse nye konkurranserammene, enten det er innen mat, gods eller grossistmarkedet.

Offentlig sektor og private organisasjoner

I løpet av årene har vi gjennomført rekrutteringer til kommunale og fylkeskommunale foretak, medlems- og frivillige organisasjoner. Vi bistår disse foretakene med rekrutteringer på ulike nivå, fra ledere og prosjektledere til spesialister, og vi ser etter mer enn kun faglige kvalifikasjoner.

La oss gjøre jobben

Først av alt, vi er ydmyke og anstrenger oss for å forstå kunden.

Vi bygger langvarige kundeforhold ved å være oppriktig interessert i lytte til og være ærlige i diskusjonen om kundens behov. Vi har kundeforhold som varer i flere tiår, nettopp fordi vi er åpne og rett på sak i måten å jobbe på. Vi forsøker alltid å overgå kundens forventning.

Vi er alltid klare til å dele vår dybdekunnskap. Vår omfattende erfaring og forståelse for enhver bransje gjør oss til et naturlig valg, enten du er på jakt etter ledere eller spesialister, eller har behov for sluttvurderinger eller HR-tjenester.

Kontakt oss i dag.

Vi forbereder deg på utfordringene du møter i morgen.