Advokat / jurist

Advokat / jurist

Finansiel Stabilitet A/S - HQ

Interesserer du dig for forholdene i den finansielle sektor, for konkurs- og formueretlige problemstillinger og har du et højt fagligt niveau? Så har vi en spændende stilling til dig i Finansiel Stabilitet.

Dine opgaver

Som vores nye kollega vil dine primære arbejdsområder være at yde juridisk rådgivning og bistand inden for et bredt område af juridiske discipliner, herunder:

  • Yde rådgivning og bistand i komplekse kredit- og insolvenssager
  • Håndtere panteretlige problemstillinger, herunder også pantesikkerheder i udlandet
  • Vurdere forældelses- og kautionsmæssige problemstillinger
  • Behandle selskabsretlige problemstillinger, herunder likvidation
  • Have kontakt med eksterne advokater i forbindelse med behandling af retssager, inkassosager m.v.
  • Gennemgå kontrakter
  • Mulighed for at føre mindre sager i retten

Organisatorisk er stillingen placeret i afdelingen Kredit og Interne Advokater, som i dag beskæftiger 17 medarbejdere, der primært er advokater og bankuddannede. Som jurist bliver du en del af teamet Interne Advokater, der – med dig – består af 5 jurister/advokater.

Stillingen indebærer løsning af opgaver, hvor der er løbende kontakt til eksterne advokater, domstole, ministerier, andre eksterne samarbejdspartnere og ikke mindst øvrige kollegaer i Finansiel Stabilitet på tværs af organisationen.

Din profil

Du har et højt fagligt niveau og har interesse for at arbejde med insolvensret og formueret i den finansielle sektor eller advokatbranchen. Det er en fordel, hvis du har relevant erhvervserfaring fra ansættelse i en juridisk afdeling, eksempelvis i en finansiel virksomhed eller på et advokatkontor. Det er også en fordel, hvis du har erfaring med behandling af retssager.

Du arbejder selvstændigt og tager ansvar for, at dine opgaver bliver løst. Du er grundig og har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner samt gode IT-kundskaber. Kendskab til den finansielle sektor og den finansielle lovgivning er en fordel, men ikke en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen.

Vi tilbyder

Hos Finansiel Stabilitet bliver du en del af et fagligt udfordrende miljø fyldt med spændende og samfundsvigtige opgaver. Vi lægger betydelig vægt på høj faglig standard, ligesom organisationen er præget af en ordentlig omgangstone og godt humør.

Finansiel Stabilitet har i hele sin levetid været i løbende forandring, hvilket stiller krav til omstillingsparathed og nytænkning. Til gengæld opstår der løbende mulighed for at blive involveret i at løse spændende nye juridiske opgaver. Der kan i perioder være meget travlt, men i dagligdagen lægger vi vægt på, at der er god work-life-balance.

Løn og ansættelse sker med udgangspunkt i gældende overenskomst med Finansforbundet.

Interesseret i et job hos en finansiel organisation med en vigtig samfundsmæssig opgave?

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Researcher Patrick Lyon Veirum eller Partner Anita Blinkenberg på +45  70 20 12 75. Vi læser ansøgninger løbende, og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet blev stiftet i 2008 under den finansielle krise og er i dag en selvstændig offentlig virksomhed med p.t. 47 ansatte. Virksomhedens formål er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark, varetage opgaver og beføjelser i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om en indskyder- og investorgarantiordning samt varetage opgaver og beføjelser, der i øvrigt er tillagt Finansiel Stabilitet ved lov eller af erhvervsministeren.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: København K
Reference: 2104.467
Virksomhed: Finansiel Stabilitet A/S – HQ