Ansvarig Public Affairs – Policyutveckling och politikerkontakter

Ansvarig Public Affairs - Policyutveckling och politikerkontakter

Svenskt Vatten

Brinner du för hållbarhetsfrågor och policyutveckling?

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. Våra anläggningar behöver uppgraderas samtidigt som VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas. Vi vill säkra branschens långsiktiga förmåga.

 

Rollen som Ansvarig Public Affairs – Policyutveckling och politikerkontakter

 

Ditt sammanhang

Svenskt Vatten har bred och djup ämnesexpertis inom miljö, vatten och juridik. Tillsammans med våra sakområdesexperter och medlemsorganisationer tar du ett huvudansvar för att driva Svenskt Vattens politiska påverkansarbete på riksnivå, med utblick mot EU. Du kommer till en dynamisk miljö där hållbarhet, utveckling och policyutveckling står i fokus.

Svenskt Vatten har idag intensiva och resultatinriktade relationer med politiska beslutsfattare. Vår ambition är att stärka dessa relationer och ta ytterligare steg som den naturliga samarbetspartnern för såväl riksdagspartier, enskilda ledamöter som departement. Vi vill vara en kraftfull och förtroendeskapande röst som bidrar med fakta, strategier och lösningar för politiken.

 

Rollen

Du utgör den naturliga kontaktytan mellan Svenskt Vatten och politiken. Du identifierar, kontaktar och skapar relationer med de viktigaste opinionsbildarna i riksdag, regeringskansli och myndigheter.

Du bevakar och analyserar partiprogram, motioner och utredningar och leder våra övergripande påverkansprocesser med stöd av berörda experter och VD.

Du kommer ha en framträdande roll i Svenskt Vattens strategiska policyutveckling där vi omsätter branschens utmaningar i politik och styrmedel.

Vi ser fram emot att forma rollen tillsammans med dig. Vår förhoppning är att utveckla och precisera rollen så att dina drivkrafter, erfarenheter och styrkor matchas med Svenskt Vattens och branschens behov.

 

Vem är du

För att lyckas i din roll krävs att du har mycket god skriftlig och verbal förmåga, både på svenska och engelska, och att du är duktig på att skapa förtroendefulla relationer. Vi söker en person med genuint hållbarhetsintresse med erfarenheter och kunskaper från arbete med nationell politik

Du har förmodligen akademisk bakgrund och möjligen har du tidigare arbetat på Regeringskansliet, departement, byrå, partipolitik eller på annat sätt varit djupt involverade i politiska processer. Vi tror att du har befintliga nätverk och kontakter som du kan utveckla till nytta för VA-branschen.

Du vill omsätta i politik till praktik och är duktig på att skapa struktur och framdrift i påverkansprocesser där du också leder/vägleder andra.

Dina egenskaper:

Som person är du empatisk, kommunikativ och strukturerad. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och värna dessa.

Du har en god analytisk förmåga och du har förmåga att skapa framdrift genom att omsätt strategiska tankar till konkret aktivitet.

Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit. Skratta bör man – annars dör man!

 

Ansökan

I den här rekryteringen jobbar Svenskt Vatten tillsammans med Compass.  Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Svenskt Vatten och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070 377 06 20.