Digital Account Manager

Digital Account Manager

Takeda AS

Takeda Norge har en sterk posisjon etter oppkjøpet av både Nycomed og Shire, som begge har vært ledende aktører i norsk legemiddelindustri og en viktig del av nordmenns hverdag i over 200 år. Vår ambisjon er å sikre bedre helse og en lysere fremtid for pasienter over hele verden, gjennom ledende medisinske innovasjoner. I dag leverer Takeda spesialiserte legemidler innenfor terapiområdene sjeldne sykdommer, mage-tarm, onkologi og nevrologi.

Nevrologiavdelingen jobber for at personer med ADHD og søvnvansker skal få en bedre hverdag. ADHD kan ha stor innvirkning på dagliglivet og vi jobber spesielt for at barn, ungdom og voksne skal få en få en optimalisert behandling og økt innsikt i egen diagnose. I Takeda setter pasienten først og tror at økt kunnskap, gir økt mestring og bedre livskvalitet. Utfordringer med søvn hos mange barn med autismespekterforstyrrelser påvirker livskvaliteten både til barn og deres familier. Vi ønsker å bidra til en bedre oppfølging innenfor begge fagfeltene og ser stadig etter nye prosjekter og initiativer som understøtter dette.

Vi holder til i attraktive lokaler i Asker sentrum, hvor vi også har fabrikk som produserer kalsium til behandling av osteoporose. I dag består Takeda av 240 dedikerte medarbeidere. Vi har en god vekst og søker derfor flere dyktige kolleger til å bli med oss på reisen videre.

Neuroscience avdelingen ser nå etter en drivende og proaktiv selger med høy digital kompetanse kombinert med helserelatert kunnskap. Målet er å nå nye kundegrupper og bedre pasientreisen gjennom bruk av digitale arbeidsverktøy.

Som Digital Account Manager skal du utvikle nye arbeidsmåter og implementere prosesser for å bygge relasjoner og selge til helsepersonell og beslutningstakere.  Det innebærer stor grad av tverrfunksjonelt samarbeid internt, utstrakt kontakt med leger og helsepersonell og kontakt med eksterne leverandører og samarbeidspartnere.

Sentrale ansvarsoppgaver

  • Innhente og analysere data for å forstå hvilke kundegrupper som ønsker digital dialog og hva slags form aktivitetene bør ha
  • Utnytte Takedas sine digitale verktøy og utvikle arbeidsprosesser for å bygge relasjoner og selge til helsepersonell og beslutningstakere
  • Tilpasse og optimalisere salgsbudskapet for spesifikke kundegrupper og automatisere markedsføringsaktiviteter
  • Måle effekten av digitale aktiviteter, forstå hva som gir økt kundeverdi og bidra til å utvikle den digitale kompetansen i organisasjonen
  • Tett samarbeid med norske kollegaer og nordiske «Digital Account Managers» for å utvikle morgendagens salgmetodikk i legemiddelindustrien

Stillingen rapporterer til Business Unit Director Neuroscience.

Vi søker deg med høyere helsefaglig utdannelse eller sertifisering som legemiddelkonsulent. Du må ha god digital kompetanse og erfaring fra salg gjennom bruk av digitale verktøy. Som person tror vi du er analytisk og strukturert, og har engasjement rundt hvordan man kan bedre kundedialogen ved å arbeide smart og effektivt gjennom bruk av ny teknologi. Du må evne å bygge kompetanse innen fagområdet, og kommunisere med kunder og beslutningstakere.

Erfaring fra legemiddelindustrien er ikke nødvendig, så lenge du har tilstrekkelig helsefaglig utdannelse. Dette er utdannelse som lege, tannlege, sykepleier, veterinær, provisorfarmasøyt/master i farmasi eller reseptarfarmasøyt/bachelor i farmasi.

Du vil bli en sentral ressurs i en global organisasjon med sterk lokal forankring og fokus på godt kollegialt samhold. Vårt arbeidsmiljø er motiverende og preget av kunnskapsdeling på tvers av terapiområder, kompetanseutvikling og personlig vekst. Vi setter folk og pasienter først, og vi lever våre verdier.

For mer informasjon ta kontakt med Arnt Molvig (telefon 934 40 805) eller Anne Qvenild (977 23 235) i Compass Human Resources.

For å søke på stillingen, registrer din søknad via søkerknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende cv direkte til kontaktpersonene.