Projektingeniør – Stærkstrømsanlæg

Projektingeniør – Stærkstrømsanlæg

Konstant Net A/S

Projektering af forsyningsanlæg * Håndtering af 60kV anlæg i hele forsyningsområdet * Sikre fremtidens stabile el-net

KONSTANT Net driver, overvåger, vedligeholder og udbygger elforsyningsnettet, så der opretholdes en konstant og høj leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger. Derfor arbejder de konstant med at optimere, forbedre og automatisere infrastrukturen i elnettet.

Med afsæt i en stigning i antallet af projekter og omstrukturering søger vi en ingeniør med stærkstrøm som sit fagområde. Du agerer som projektleder fra start til etablering og idrifttagelse, og du får et stort selvstændigt ansvar og fagligt råderum i løsningerne.

Stort og bredt ansvar for at sikre nettets leveringssikkerhed

I samarbejde med et team på 3 dedikerede kolleger kommer du til at arbejde intensivt med projekter både ”indenfor og udenfor hegnet”, du får et selvstændigt ansvar for egne etablerings- og renoveringsprojekter inden for KONSTANT Nets forsyningsnet.

Projekteringsdelen kan bestå i at få godkendt anlægsinvesteringer med baggrund i asset management analyser, efterfølgende scoping af projektet sammen med både interne og eksterne samarbejdspartner og ordreafgivelse til underleverandører. Under udførsel vil man få ansvaret for at supervisere etableringen og idrifttagelsen. Du får også det økonomiske ansvar for dine projekter. Konkrete opgaver kunne være:

  • Planlægning og projektering af 60/15(10) kV stationer og 60 kV forsyningsanlæg.
  • Luft-til-jord kabellægninger
  • Udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale
  • Planlægning og analyser ifm. større anlægsprojekter
  • Projektledelse

El-teknisk profil med kendskab til energibranchen og fokus på langsigtede beslutninger

Din uddannelsesmæssige baggrund er stærkstrømsingeniør med mindst 3-5 årserhvervserfaring, hvor du har arbejdet med forsyningsnetværk enten hos andre forsyningsvirksomheder, rådgivere eller inden for vind- eller offshore branchen.

Som person er du løsningsorienteret og i stand til at overskue projekter, der løber over et længere tidsrum. Du har evnen til at indgå i konstruktive dialoger med vidt forskellige stakeholders både internt og eksternt. Du skal være i stand til at få alle til at trække i samme retning på et givent projekt. I din problemløsning går du analyserende og struktureret til værks, og derigennem evner du at komme frem til gode konstruktive beslutninger.

En af de største attraktioner ved jobbet er, at man som projektleder ikke kun sidder med en lille del af projektet, men er med til at definere scope og krav, for derefter at indhente tilbud fra rådgivere og underleverandører. Slutteligt står man også selv for at implementere projekterne. Man kan komme til at arbejde bredt og langsigtet med sit fag.

Kontakt og ansøgning

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior konsulent, Claus Mengel-Niemann, på +45 22 63 33 77. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser

Virksomhed

KONSTAT Net A/S er en del af den Aarhus-baserede NRGI-Koncern. KONSTANT Net ligger i toppen af branchens egen benchmarking af, hvor godt selskaberne forvalter sin aktivmasse økonomisk og i forhold til nedetid og prispolitik. Som en af de store forsyningsselskaber med godt 235.000 kunder driver KONSTANT Net en kompleks forretning med mange forskellige behov. Der er godt 68 dedikerede kolleger, hvoraf driften ivaretages fra koncernhovedsædet i Aarhus og projektering og service drives fra kontoret i Horsens. Man håndterer alle anlæg i hele forsyningsområdet.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Horsens
Reference: 2112.178
Virksomhed: Konstant Net A/S