Spesial-/seniorrådgiver

Spesial-/seniorrådgiver

Forskerforbundet

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har ca. 25.000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.Vi opplever god og jevn vekst og søker nå to spesial-/seniorrådgivere til området tariff og forhandlinger.

For å kunne yte vår varierte medlemsmasse best mulig tjeneste innen tariff og forhandlinger, søker vi dyktige kandidater til to faste stillinger i tariffseksjonen, hvorav en er nyopprettet.

Forskerforbundet arbeider kontinuerlig med avtaleutvikling til det beste for medlemmene, og våre nye rådgivere blir tett involvert i dette. Arbeidsoppgavene er varierte og en av stillingene er tillagt fagansvar for Spekter-området.

Arbeids- og ansvarsoppgaver vil være:

  • Føre forhandlinger og løse tvister på grunnlag av våre tariffavtaler
  • Bistå i utviklingen av lønns- og tariffpolitikk
  • Delta i kurs- og tillitsvalgtopplæring
  • Generell saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk
  • Rådgiver for tillitsvalgte og medlemmer

Vi ser etter deg med erfaring fra tariffarbeid og forhandlinger og god kunnskap om økonomiske beregninger knyttet til lønnsforhandlinger. Stillingene vil, i tillegg til å føre forhandlinger, delta i forhandlingsutvalg i Unio. Dere må ha kjennskap til lov- og avtaleverk i arbeidslivet. Erfaring med å utarbeide statistikk er en fordel, men ikke et krav.

Våre nye medarbeidere er serviceorienterte og omgjengelige, og tåler hektiske dager. Strukturert og samarbeidsorientert arbeidsmetodikk faller naturlig. Evne til å formulere seg godt både muntlig og skriftlig er viktig. Flere av våre medlemmer er ikke-norskspråklige, og gode engelskkunnskaper er derfor ønskelig.

Forskerforbundet kan tilby utfordrende stillinger med varierte arbeidsoppgaver i et ambisiøst og faglig sterkt forbund i vekst. Arbeidsmiljøet preges av høy grad av trivsel og lite turnover. Det vil være gode betingelser knyttet til både avlønning og øvrige goder. Vi holder til i lyse, trivelige lokaler i Oslo sentrum.

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114 eller Camilla Sandberg på 414 76 181. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.