Utvecklingsledare – Forskning och innovation

Utvecklingsledare – Forskning och innovation

Svenskt Vatten

Brinner du för utveckling, kunskap och hållbarhetsfrågor?

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

VA-branschen är under förändring och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. Förändringsfönstret står öppet och branschen har chans att på allvar bidra till utveckling av både samhälle, människa och miljö.

Rollen som Utvecklingsledare – Forskning och innovation

Ditt sammanhang

Rollen är nytillsättning då vi önskar förstärka vårt arbete med forskning och utveckling. Du bildar team med vår befintliga Utvecklingsledare där ni tillsammans driver och koordinerar VA-branschens forskning och utvecklingsbehov. Du kommer till en dynamisk miljö där hållbarhet och utvecklingsfrågor står i fokus.

Svenskt Vatten beslutar årligen om forskningsinsatser för 20 miljoner kronor. Vår ambition är att forskningsresultatet ska vara till direkt nytta för våra medlemmar inom en 5-årsperiod.

Svenskt Vatten har även en samordnande roll för fyra VA-forskningskluster med universitet och högskolor från norr till söder.

Rollen

Tillsammans med vår Utvecklingsledare utgör du motor i vår satsning. Du kommer ha en central roll gällande kommunikation, prioritering och uppföljning av forskningsprojekt finansierade av Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Du bidrar till att täppa igen kunskapsluckor baserat på våra medlemmars verksamhetsbehov och utgör möjliggörare för VA-branschens hållbara och långsiktiga utveckling. I din roll arbetar du nära vår utvecklingskommitté där branschföreträdare prioriterar och beviljar forskningsprojekt. Du verkar i gränslandet mellan forskning och konkreta verksamhetsbehov.

Uppgifter, översikt

  • Medverka i beslutsprocess, kvalitetssäkring och uppföljning av forskningsprojekt
  • Huvudansvar för att kommunicera och tillgängliggöra forskningsresultat så dessa omsätts i praktisk nytta
  • Identifiera kunskapsluckor och aktivt bidra till att initiera forskning som svarar mot kunskapsbehovet hos medlemmar
  • Vara aktiv i dialogen med forskningsinstitut, forskningsfinansiärer och relevanta forskningsprogram
  • Medverka i förvaltningen av branschens VA-databas VASS (analys, förvaltning och utveckling)

Under 2022 är vår tanke att du även agerar delprojektledare (40%) för ett förberedande Formasprojekt inom ramen för Blå innovation

Ditt huvudsakliga arbetsfält är forskning och utveckling, men självklart förväntar vi oss din delaktighet i Svenskt Vattens verksamhet i sin helhet. Eftersom rollen är nytillsättning ser vi fram emot att utforma och utveckla rollen i dialog med dig. Det är viktigt att vi tillsammans tar till vara på dina erfarenheter, drivkrafter och färdigheter på bästa sätt.

 

Vem är du

Vi söker en person med genuint hållbarhetsintresse med erfarenhet från arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor.

 

Du har akademisk bakgrund och kunskapstörst som du vill omsätta i praktiska sammanhang. Du har bakgrund inom relevant sakområde (akademi, vatten, miljö, teknik).

 

Vi ser gärna att du har befintliga nätverk som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext.

Dina egenskaper

Som person är du nyfiken, kommunikativ och strukturerad. Du är social och kombinerar detta med stort samhällsintresse och nyfikenhet på naturvetenskapliga och miljötekniska utmaningar. Du gillar gränslandet mellan teori och praktik.

 

Vi ser framför oss en empatisk person med törst för utveckling och kunskap. Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit. Skratta bör man – annars dör man!

 

Ansökan

I den här rekryteringen jobbar Svenskt Vatten tillsammans med Compass.  Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Svenskt Vatten och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070 377 06 20.