VA- och Miljörättsjurist

VA- och Miljörättsjurist

Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer och levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

VA- och Miljörättsjurist

Brinner du för vatten- och hållbarhetsfrågor och vill du som jurist bidra till en mer hållbar resursanvändning och säker dricksvattenförsörjning? Har du erfarenhet av att arbeta med miljörätt och VA-rätt? Då ska du söka till Swecos härliga gäng Projektledning och Strategisk VA i Stockholm!

Sweco skapar hållbara lösningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, gör riskbedömningar och föreslår åtgärder för bättre skydd av vattendrag och VA-system. Våra uppdrag omfattar bland annat miljöutredningar samt analys och projektering av olika typer av vattensystem. Specifikt erbjuder vi tjänster som berör tillståndsfrågor, VA-taxa, organisation och samverkan för va-huvudmän, hållbarhet och analys av tekniska system.

 

Din kommande roll


Sweco upplever en stark efterfrågan på juridisk kompetens inom VA/Miljörättsområdet och du får här möjligheten att nationellt utveckla och bygga upp affärsrelationer både externt och internt samt vara med och utveckla Swecos erbjudande. Som jurist och konsult på Sweco kommer du främst att arbeta som projektledare och utredare. Storleken och omfattningen på uppdragen varierar och du kommer att ha väldigt omväxlande arbetsuppgifter och flera projekt som pågår samtidigt. Den lagstiftning som främst är aktuell i våra uppdrag är lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och plan- och bygglagen men även fastighetsrättsliga frågor, avtalsrätt och bolagsrätt är områden du kommer att jobba med. Utifrån kunskap och erfarenhet finns möjligheter att biträda kollegor inom andra områden där Sweco är verksamt. Exempel på uppdrag/frågeställningar du kommer att jobba med (bland mycket annat):

  • Organisationsutredningar
  • Tillståndsprövningar
  • Lokaliseringsutredningar
  • Större investeringsprojekt inom VA

 

Vem är du

Du har ett stort intresse och engagemang för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och vill nu omsätta det intresset i en affärsmässig roll. Du har en juristexamen/juris kandidatexamen och har jobbat minst 5 år med miljörättsligt arbete, arbete med tillståndsprocesser, inom domstol, kommunaljuridiskt arbete eller liknande. Du är vass på att kommunicera och utbilda i juridiska frågor på ett sätt som gör dem förståeliga och intressanta.


Som person är du positiv, orädd, driven och du tycker om att arbeta i en omväxlande miljö med nya utmaningar. Du är en prestigelös lagspelare som också är van att arbeta självständigt. Det är viktigt att du har lätt för att knyta kontakter, skapa förtroende för din person och kompetens samt är lyhörd och kan sätta dig in i våra kunders behov och utmaningar. Vi uppskattar nyfikenhet, mod och viljan att bygga hållbara samhällen – känner du igen dig?

 

Sweco erbjuder

På Sweco arbetar vi i team och samverkar över hela Sverige för att hitta bästa kompetens för varje uppdrag. Du kommer att få ett brett nätverk av kollegor över hela landet och möjlighet att utvecklas både personligt och kompetensmässigt inom de områden du är intresserad av. Hos oss får du möjlighet att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta i en organisation som tar ansvar och skapar verklighet av visioner. Sweco prioriterar hållbarhet både inom uppdrag och hos våra konsulter. Det innebär bland annat att våra medarbetare ska må bra, ha roligt i uppdragen och ha en god balans mellan arbete och fritid.

 

 

Tjänsten och ansökan

I denna rekrytering samarbetar Sweco med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.