Hva er en god CEO? Det avhenger av bedriftens behov.

Who is a great CEO? It really depends on your company needs

Å finne en passende og erfaren CEO – administrerende direktør – kan utgjøre en stor forskjell for din bedrifts fremtid. Se hva du skal se etter hos en CEO og hvordan Compass kan hjelpe deg med å finne den rette.

En CEO er den øverste lederen av en organisasjon

Hva er en administrerende direktør?

En CEO (Chief Executive Officer) er den høyest rangerte lederen i en organisasjon og er ansvarlig for å sette den strategiske retningen og den overordnede ledelsen av selskapet. En CEO, selskapets administrerende direktør, er til syvende og sist ansvarlig for organisasjonens suksess eller fiasko.

Hva er en CEOs rolle i en organisasjon?

En CEOs rolle er å veilede organisasjonen til suksess. Det første er å lage en strategi for en lengre periode. Vanligvis er strategiperioder alt fra 3 til 7 år. Strategien skal svare på hvordan selskapet vil vokse og lykkes og eventuelle endringer i markedet. 

For å gjennomføre strategien bygger de ledergruppen slik de finner passende ledere. Ledergruppen består typisk av CEO, en CFO, en COO, en CTO og en CMO, men sammensetningen avhenger til syvende og sist av organisasjonen. 

CEO rapporterer til styret, og styret har ansvar for å ansette eller si opp vedkommende. CFO og styret møtes vanligvis minst en gang i måneden for å følge opp strategien og retningen til organisasjonen.

Når trenger du en ny CEO?

Noen ganger ser styret det nødvendig å bytte CEO. Dette kan skyldes at CEO ikke når de målene som er satt i samarbeid med styret eller av andre årsaker. Siden CEO ofte ikke har noen oppsigelsestid, er det typisk at styret diskret begynner å lete etter en ny CEO mens den gamle fortsatt tjener selskapet.

I slike tilfeller er en hodejeger nesten den eneste måten å begynne å lete etter en ny CEO på. En hodejeger kan kontakte egnede kandidater uten å gi fra seg navnet på selskapet i første omgang. Hodejegere har også erfaring med å håndtere utskiftning av CEO, og vet hvordan de skal utføre rekrutteringsprosessen med den følsomheten som trengs.

Hva slags bakgrunn har en CEO?

En CEO kan ha svært forskjellig bakgrunn. Noen er grunnleggere av et selskap uten spesifikk utdanningsbakgrunn, men omfattende bransjekunnskap. Andre CEOer har master eller bachelor fra næringsliv, økonomi eller finans, mens andre igjen spesialiserer seg på endringsledelse og snuoperasjoner.

Så hvordan vet du hva slags CEO bedriften din trenger? Se på bedriftens behov! Hvor ligger de store utfordringene? Trenger du en CEO for å komme inn og gjøre en rask snuoperasjon, eller trenger du en visjonær for å sette langsiktig strategi? 

En erfaren hodejeger er en god følgesvenn når du skal identifisere et selskaps behov siden de har håndtert flere CEO-endringer i svært varierende organisasjonsmiljøer.

Hvordan finne en god CEO?

Det er for tiden relativt stor konkurranse på arbeidsmarkedet om kandidater med ledererfaring. Oftest blir ledere av denne rangen funnet ved hjelp av en hodejeger. Det er også slik mange ledere er vant til å bytte jobb, og de blar sjelden gjennom stillingsannonser, men venter heller på å bli kontaktet eller de kontakter en hodejeger selv.

Hos Compass HRG rekrutterer vi i gjennomsnitt én leder om dagen. Det vi har lagt merke til er at vellykkede kandidater er et resultat av nøye matchmaking. En god hodejeger kan lese organisasjonen som skal ansette, og se hva de trenger. På den annen side vet en god hodejeger hva slags person som er motivert til å hoppe inn i en gitt organisasjon.

{

Effective recruitment, especially for a critical function, can be crucial to a business' success

DEN RETTE MATCHEN KOMMER IKKE AV SEG SELV

ERFARING, KUNNSKAP OG NETTVERK

Compass Human Resources Group har eksistert siden 1982. I dag er vi en internasjonal organisasjon med kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

I tillegg har vi et kontor i Storbritannia hvor vi gir vårt internasjonale syn og bistår nordiske selskaper i Storbritannia, Europa og andre land med deres spesialist- og lederrekruttering.

I gjennomsnitt rekrutterer vi én leder per dag. Våre konsulenter har omfattende forståelse for den sensitive matchmakingen mellom et selskap og en leder.

Vi hjelper deg med å maksimere bedriftens ytelse gjennom effektiv rekruttering, headhunting og search & selection. Vi har omfattende innsikt og kunnskap fra seks bransjer og inngående kunnskap om det moderne arbeidsmarkedet.

EKSPERTREKRUTTERING I DEN FINANSIELLE VERDEN

Identifisere kandidater i forkant av innovasjon og endring

Vårt team av erfarne rekrutteringskonsulenter har en dyp forståelse av økonomi og ferdighetene og erfaringen som kreves for å lykkes på dette feltet. Vi holder oss oppdatert på de siste trendene og utviklingen, noe som gjør oss i stand til å identifisere kandidater i forkant av innovasjon og endring i finansbransjen.

Ta kontakt

Get in touch

Hvis du…

  • har et generelt spørsmål
  • ønsker tilbud på et konkret oppdrag
  • ønsker hjelp til å finne riktig konsulent

Du er alltid velkommen til å kontakte oss, så vil vi sørge for å komme tilbake til deg så snart som mulig.

Fyll ut skjemaet eller ring oss.