Øyvind Skarholt

Partner

Norway

+47 982 19 541 | OS@compass.no

Jeg har mer enn 25 års erfaring som leder og toppleder i det private næringslivet og i en bransjeforening i NHO.

Jeg har hovedsakelig jobbet i virksomheter knyttet til byggebransjen. Gjennom ulike roller har jeg opparbeidet meg bred erfaring innen byggfag, entreprenør, industri og IT-tjenester. Som ny partner i Compass kommer jeg inn med et stort nettverk, og har også operativ erfaring som styreleder og styremedlem fra ulike typer virksomheter.

Jeg har befalsutdanning fra Luftforsvarshøgskolen og tilleggsutdanning innen økonomi og markedsføring.

2023 - Partner, Compass Human Resources Group AS


2019 - 2023 CEO, Norsk Byggtjeneste AS


2011 - 2019 CEO, Byggevareindustriens Forening (NHO)


2007 - 2011 CFO, Selvaagbygg


2000 - 2007 CEO / Director of Logistics, Clockwork Logistic AS / Samlerhuset Group


1996 - 2000 Coordinator logistics, Løvenskiold Handel AS


Kontaktinformasjon

E-post

Linkedin

Rådgivningsområder

Industrial & Construction

Consumer Products