COO – Aalborg

Mindre vækstvirksomhed inden for systemløsninger til Forsvarsindustrien.

Vil du med på en ambitiøs og kontrolleret vækstrejse i en unik nichevirksomhed, som sælger specialiserede løsninger til forsvars- og politienheder i hele verden? Precision Technic Defense i Aalborg har behov for at styrke ledelsen med en stærk COO, som kan lede og udvikle organisationen.

Fra vision til handling
Virksomheden har i dag 15 medarbejdere, hvoraf de 10 sidder i Danmark, og de øvrige i virksomhedens datterselskaber i tre andre lande. Partner og CEO har bygget virksomheden op, og har sit primære fokus på kunder og partnere i hele verden. Der er styr på processerne, virksomheden er ISO-certificeret og økonomien er stærk. Men organisationen har nu nået en størrelse, og har en vækstrejse foran sig, som giver et behov for en daglig leder på kontoret i Svenstrup.

Dit ansvar bliver at ”operationalisere strategien”. Det vil sige, at du får en stor opgave i at udvikle organisationen med nyansættelser og forretningsgange, som understøtter de produkter og serviceydelser virksomheden vil sælge i fremtiden. Du bliver personaleleder for medarbejderne, herunder deres støtte og sparringspartner, især i forhold til udbuds- og tilbudsprocesser. Derudover er du tovholder på økonomistyring, administration og markedsføring, så platformen for væksten er stabil.

Forretningsorienteret leder med styr på stumperne
Vi søger en COO som først og fremmest har lyst til at være en del af Precision Technic Defense. Fordi du vil være en del af et team med et solidt værdisæt om troværdighed og kvalitet. Og fordi du vil være med til at udvikle en virksomhed i en spændende nichebranche, hvor man gør en international forskel.

Som person er du uhøjtidelig og du trives med en bramfri omgangstone og lidt sort humor. Du er tålmodig nok til at kunne håndtere lange procesforløb, men du er samtidigt viljestærk og stiller høje krav til struktur.

Vi er åbne over for ansøgere med forskellige baggrunde, både branchemæssigt og i forhold til dit erfaringsniveau. Du skal have ledererfaring og erfaring i at styre økonomi og processer, og du skal kunne begå dig med visse dokumentationskrav som f.eks. ISO-certificeringer. Derudover skal du have erfaring fra en organisation som håndterer tunge udbud, helst til den offentlige sektor.

Vil du gøre en forskel sammen med tidligere jægersoldater?
I denne stilling bliver du en stor brik i en mindre organisation. Du bliver en del af topledelsen og du får en rolle med maksimal indflydelse på virksomhedens succes. Dine beslutninger og handlinger bliver garanten for, at vision, strategi og vækstmål kan føres ud i livet. Teamet består til dels af tidligere elitesoldater fra forsvarets specialstyrker, hvorved korpsånd, sammenhold og en sjov dagligdag er nøgleord. Virksomheden er velkørende, bidrager til en mere sikker verdensorden, og man har fået et særdeles godt afsæt til at skabe en stor forretningsmæssig succes.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Send venligst din korte ansøgning med CV via Compass’ hjemmeside www.compasshrg.com. Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender din ansøgning, jo bedre er dine muligheder. Har du spørgsmål inden da, så kontakt gerne Senior Consultant Carsten Lund på 40 25 39 25. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Precision Technic Defense er en grossistvirksomhed som har specialiseret sig i at sælge særlige produkter, systemer og løsninger til forsvarsindustrien og politienheder i hele verden. Virksomheden har sin base i Svenstrup syd for Aalborg, men har medarbejdere i Esbjerg, København, New Zealand, England og tyskland. Virksomheden er især specialiseret inden for tre produktområder: Sensorer og platforme, herunder f.eks. termiske og lysforstærkende kikkertsystemer. Warrior systems, herunder alt påklædning og udrustning til den enkelte soldat eller special-politimand. Elektroniske styrings- og kommunikationssystemer (C4ISR) til den enkelte soldat eller special-politimand. Virksomheden har haft stabil vækst og solide overskud i alle år, og sælger primært gennem offentlige udbud af leveranceaftaler med lang løbetid.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted:
Aalborg
Reference: 1916.088
Virksomhed: Precision Technic Defense

Kontakt: 

Afdelingsleder, bygherrerådgivning

Har du kompetencerne og drivet til at få en velfungerende afdeling til at udvikle sig yderligere? Kan du skabe ejerskab i teamet og få samarbejdet struktureret?

Kuben Management i Aalborg har vokseværk og vil sikre sig til fremtiden. Vi søger derfor nu en kompetent, velorganiseret og indlevende afdelingsleder i en nyoprettet stilling. Du skal i kraft af din personlighed og din erfaring skabe grundlag for, at en velfungerende afdeling af bygherrerådgivere kan fungere ligeså godt når den bliver endnu større.

Kan du få indsatserne kørt i mål og tingene til at fungere?
Regionsdirektøren har hidtil ledet afdelingen selv, men den har nu vokset sig så stor, at han har behov for en stærk afdelingsleder til at sikre ”hjemmefronten”, så der fortsat kan fokuseres på kunder og vækst.

Dit ansvar bliver at lede medarbejderne i hverdagen, gradvist forbedre de administrative processer, samt bistå Regionsdirektøren ved at sikre, at kundebehov og visioner omsættes til de rigtige indsatser og handlinger.

Du leder medarbejderne ved at stå til rådighed for sparring og støtte, samt ved at optimere rammerne for deres arbejde. Det er vigtigt at du fastholder en kultur, hvor I skaber resultater sammen – uden intern konkurrence. Du skaber løbende forbedringer af processerne ved at lytte og inddrage til fælles forståelse, og samtidigt ved at være vedholdende om fordelene ved en vis struktur.

Du bistår Regionsdirektøren ved at ”samle hans bolde op”, sortere i dem, og igangsætte de nødvendige aktiviteter hos de forskellige teams. Derudover har du selv en vis og stigende kundekontakt, hvor du bidrager med rådgivning og til projektudvikling – og dermed til salg og vækst.

Empatisk leder med drive og passion for almennyttigt boligbyggeri
Som person er du interesseret i dine medmennesker, og du nyder at skabe og vedligeholde gode relationer. Du har en god situationsfornemmelse, og du evner tillige at løfte dig op over den konkrete problemstilling og inddrage nye perspektiver.

Som leder er du rummelig og empatisk – du trumfer ikke ting igennem, men inddrager og giver frihed, fordi du ved, at det motiverer selvstændige personligheder bedst. Samtidigt holder du fast på dine synspunkter, når de er vigtige. Du opleves som en leder, der altid bakker medarbejderne op, samtidig med at du tør stå ved dit lederansvar og træffe de nødvendige beslutninger. Du kan bekende dig til værdier omkring lighed og teamånd, og du brænder for at skabe boliger til de almindelige danskere, som du også nyder at omgås.

Du har en del års erfaring inden for bolig- eller byggesektoren, og du har især et godt indblik i den almennyttige boligbranche. Din erfaring kommer formentlig fra rådgiversiden, bygherresiden eller entreprenørsiden, eller måske en anden branche med fokus på boligbyggeri. Du har erfaring med at lede selvstændige medarbejdere, gerne specialister med hver deres individuelle særpræg. Din uddannelse kan være mangeartet – byggeri og arkitektur vil være oplagt, men du kan også være økonom, sociolog eller andet relevant.

Samlende leder og sparringspartner for Regionsdirektøren
Du får en nøglerolle i realiseringen af afdelingens udvikling og vækstplaner. Uden dig vil det ikke virke, og du vil få betroet et stort ansvar for 21 fagligt kompetente og meget forskellige personligheder, som elsker deres arbejde.

Samtidigt vil du være Regionsdirektørens nærmeste sparringspartner og rådgiver, og du vil få et forhold til kunderne, hvor de betragter dig som en vigtig kompetence og ressource. Du får stor indflydelse på din egen stillings indhold og udvikling, og du bidrager til at de yngre kolleger – ligesom dig selv – løbende kan udvikle sig.

Kuben Management er præget af uformelle omgangsformer med stor frihed i den daglige tilrettelæggelse af arbejdet. Virksomheden har en stærk markedsposition og en stærk ejer – både markedsmæssigt og økonomisk.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Send venligst din ansøgning med CV via Compass’ hjemmeside www.compasshrg.com. Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender din ansøgning, jo bedre er dine muligheder. Har du spørgsmål inden da, så kontakt meget gerne Senior konsulent Carsten Lund på 40 25 39 25. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Kuben Management er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på by, bolig, energi og bæredygtighed. Virksomheden rådgiver boligorganisationer, kommuner og regioner, erhverv og industri om byggeri, energi og udviklingsprocesser. Opgaverne omfatter blandt andet teknisk, økonomisk og administrativ bygherrerådgivning indenfor nybyggeri og renovering samt udvikling og energieffektivisering af boligområder, erhvervsejendomme og produktion. Kuben Management A/S indgår i NRGi’s Rådgivningsdivision og har ca. 130 medarbejdere. Virksomheden har afdelinger i Aarhus, København, Odense, Kolding og Aalborg. Læs mere på www.kubenman.dk

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Aalborg
Reference: 1706.075
Virksomhed: Kuben Management

Kontakt:

Kommunikations- og marketingchef

Kunne du have gjort denne annonce mere attraktiv?
I denne stilling bliver du ansvarlig for Beierholms overordnede kommunikations- og marketingstrategi frem mod 2020. Stillingen er oprettet som led i et glidende generationsskifte, hvorfor der vil være en god balance mellem muligheden for at udvikle nyt samtidig med, at der er styr på ’driften’. Ét af fokusområderne for den kommende kommunikations- og marketingchef vil blive at styrke kommunikationsområdet.

Formidling af rejsen; ”fra revision til rådgivning”
I stillingen refererer du direkte til direktionen og bliver ansvarlig for en afdeling med tre medarbejdere. Det er dig der laver strategien for området frem mod 2020, og du indgår i chefgruppen og fungerer samtidig som strategisk rådgiver og sparringspartner for direktionen. Dermed bliver du ansvarlig for nationale tiltag, samt for at udstikke den linje der skal benyttes regionalt og lokalt. Kommunikations- og marketingchefen vil få eget budgetansvar.

På kommunikationsområdet bliver det væsentligt at understøtte den rejse, som revisionsbranchen er på. Beierholm bliver i stigende grad at betegne som en rådgivningsvirksomhed, hvilken har betydning for såvel den eksterne som den interne kommunikation. Desuden skal du tage det overordnede ansvar for presseaktiviteter og deltagelse i arrangementer som f.eks. Børsen Gazelle. På marketingsiden er ét af omdrejningspunkterne at få udarbejdet den rette medieplan herunder en plan for, hvorledes Beierholm til stadighed via gennemtænkt markedsføring kan tiltrække kunder og medarbejdere.

Kommunikativ profil med gennemslagskraft
Vi søger en profil med relevant erfaring fra en lignende stilling og gerne fra en rådgivningsvirksomhed, hvorfra du kender dét at skulle sælge ydelser. Du har solid erfaring med strategisk kommunikation, employer branding, salgsgenererende markedsføring og kampagneaktiviteter. Endelig har du ledelseserfaring, der har gjort dig til en dygtig personaleleder, men også til en værdsat chefkollega der yder sparring til siderne.

Som person er du serviceminded, lyttende og god til at finde det kreative kompromis. Du er en stærk kommunikator, der kan udtrække de væsentligste pointer og efterfølgende formidle budskaberne tilpasset det publikum, du skal ramme. For at lykkes i stillingen skal du desuden være tillidsvækkende, samtidig med at du har den fornødne gennemslagskraft og robusthed. Den ideelle kandidat bor i kørselsafstand fra Aalborg, hvor den øvrige chefgruppe er placeret. Der er dog mulighed for alternative løsninger, såfremt du er den helt rette kandidat.

Chefstilling i attraktiv og ambitiøs rådgivningsvirksomhed
Du kommer til én af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder, der bare bliver større og større. Det betyder blandt andet, at man har den økonomiske muskel til at bakke op under sine ambitioner. Samtidig er det en virksomhed med fokus på de nære menneskelige værdier, hvor det skal være en fornøjelse at komme på arbejde. Tonen og attituden er ligetil og ligefrem. Ejerne sidder rundt i hele landet, hvor de selv er tæt på kunderne i en dagligdag, der på mange måder kan betragtes som uhøjtidelig – men med stort fokus på resultater og balance.

Ansættelsen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group A/S. Ønsker du flere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Søren Krogstrup fra Compass på telefon +45 28 44 33 33. Alle henvendelser behandles fortroligt. Er du interesseret, så søg snarest muligt via vores hjemmeside www.compasshrg.com og vedhæft dit CV, helst som en PDF eller word-fil. Du skal være opmærksom på, at vi returnerer svar til den e-mail adresse, du har indtastet.

Beierholm er én af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder, der betjener og samarbejder med mere end 33.000 kunder i Danmark. Størsteparten af Beierholms kunder er små og mellemstore virksomheder, hvorfor Beierholm naturligt har specialiseret sig i at rådgive i opstart, udvikling og vækst. Det betyder endvidere, at Beierholm er drevet af en dyb indsigt i den enkelte virksomheds udfordringer og muligheder. Beierholm har 28 kontorer i hele landet og beskæftiger ca. 1.000 engagerede medarbejdere.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Aalborg
Kategorier: Marketing og kommunikation, Øvrige
Reference: 1610.381
Virksomhed: Beierholm

Kontakt:

Chef for digitalisering

Fokus på teknologi, udvikling og kommerciel udnyttelse
Som samfund bevæger vi os i en retning, hvor flere og flere processer bliver digitaliseret. I denne stilling bliver du ansvarlig for at beskrive og drive digitaliseringsrejsen i Beierholm frem mod strategi 2020. En rejse over tid hvor fokus vil være på udvikling af digitale løsninger og værktøjer, der gør hverdagen nemmere og bedre for egne medarbejdere – men primært for kunderne!

Nyoprettet udviklingsstilling i én af Danmarks bedste arbejdspladser
Med reference til direktionen i Beierholm bliver du i denne nyoprettede stilling ansvarlig for at finde eller opfinde samt udvikle koncepter og løsninger, der digitaliserer Beierholm. Det skal du gøre med udgangspunkt i den lagte strategi, hvor Beierholm ønsker at tilbyde et eller flere system(er) inden for kunderelaterede processer. Systemer der gør selv de helt små kunder i stand til at benytte Beierholms digitale services.

Af konkrete opgaver vil du blandt andet skulle yde strategisk sparring og rådgivning til direktionen i forbindelse med digitaliseringsprojekter og -initiativer. I samarbejde med dine chef kolleger i faglig udvikling- og IT-afdelingen vil du skulle udvikle såvel services og produkter, som systemer og værktøjer der understøtter disse. Således er det vigtigt med en kommerciel indgangsvinkel til stillingen. Endelig vil det på sigt blive din opgave at designe, udvikle og lede en digitaliseringsafdeling, som du således selv bygger op. I stillingen bliver du medlem af chefgruppen i Beierholm.

Erfaren IT projektleder med kommerciel forståelse
Den rette kandidat til stillingen har erfaring med et lignende digitaliseringsprojekt indenfor rådgivning. Gerne brancherelateret men alternativt indenfor anden rådgivningsvirksomhed, hvorfra du har forståelsen for nødvendigheden af også at have et kommercielt blik for tingene. Igennem din karriere har du desuden opnået relevant projektledelseserfaring, således du også kan implementere den nyeste teknologi i praksis. Uddannelsesmæssigt har du en baggrund med fokus på IT – revisionserfaring vil blive set som en fordel.

Som person er du innovativ og udviklingsorienteret. Du ser de nyeste teknologier og trends men væsentligst, så formår du at binde det op på kommercielle muligheder. Du er en stærk kommunikator, der kan udtrække de væsentligste pointer, præsentere dem og efterfølgende tilgå opgaven med vedholdenhed og engagement. Din forståelse for forretningens behov er essentiel for at kunne lykkes i denne stilling. Den ideelle kandidat bor i kørselsafstand fra Aalborg, hvor den øvrige chefgruppe er placeret. Der er dog mulighed for alternative løsninger, såfremt du er den helt rette kandidat.

Chefstilling i attraktiv og ambitiøs rådgivningsvirksomhed
Du kommer til én af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder, der bare bliver større og større, Det betyder blandt andet, at man har den økonomiske muskel til at bakke op under sine ambitioner. Samtidig er det en virksomhed med fokus på de nære menneskelige værdier, hvor det skal være en fornøjelse at komme på arbejde. Tonen og attituden er ligetil og ligefrem. Ejerne sidder rundt i hele landet, hvor de selv er tæt på kunderne i en dagligdag, der på mange måder kan betragtes som uhøjtidelig – men med stort fokus på resultater og balance.

Ansættelsen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group A/S. Ønsker du flere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Søren Krogstrup fra Compass på telefon +45 28 44 33 33. Alle henvendelser behandles fortroligt. Er du interesseret, så søg snarest muligt via vores hjemmeside www.compasshrg.com og vedhæft dit CV, helst som en PDF eller word-fil. Du skal være opmærksom på, at vi returnerer svar til den e-mail adresse, du har indtastet.

Beierholm er én af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder, der betjener og samarbejder med mere end 33.000 kunder i Danmark. Størsteparten af Beierholms kunder er små og mellemstore virksomheder, hvorfor Beierholm naturligt har specialiseret sig i at rådgive i opstart, udvikling og vækst. Det betyder endvidere, at Beierholm er drevet af en dyb indsigt i den enkelte virksomheds udfordringer og muligheder. Beierholm har 28 kontorer i hele landet og beskæftiger ca. 1.000 engagerede medarbejdere.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Aalborg
Kategorier: Økonomi, Projektledelse, Øvrige
Reference: 1610.311
Virksomhed: Beierholm

Kontakt: