Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 10 månader ago
 • Applications have closed

Norges Bank

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank.
Norges Bank skal være blant de ledende sentralbankene i fornyelsen av pengepolitikken og i den videre moderniseringen av betalingssystemet.
Videre skal sentralbanken ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Åpen og aktiv kommunikasjon skal bidra til forståelse for bankens rolle og utøvelsen av bankens oppgaver.
Bankens grunnverdier er lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet. Norges Bank skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk og legge til rette for gode arbeidsforhold, ansvarlig eierskap og miljøhensyn i virksomheten

 

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem (NBO)  støtter enhet for Finansiell Stabilitet, Interbankoppgjør (IBO). Interbankoppgjør har ansvar for betalingsoppgjør mellom banker, Norges Bank og staten, blir gjort opp i Norges Banks oppgjørssystem.

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver for å besette to stillinger innenfor Applikasjonsdrift NBO for å sikre at intern kompetanse tar direkte ansvar for at oppgjørssystemet og den øvrige løsningsporteføljen for IBO driftes og videreutvikles i samsvar med alle relevante standarder og krav til samfunnskritisk infrastruktur.

Våre nye medarbeidere får sentrale, ansvarsfulle roller i et av landets sterkeste IT-faglige miljøer i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar. Du vil få faglige utfordringer i en kompleks organisasjon med sterk kompetanse på alle områder, samt rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre applikasjonsdrift av NBO-systemene, herunder:
  • Daglig drift av applikasjonene
  • Optimalisering og tuning
  • Installere og oppgradere/patche applikasjonene
  • Håndtere hendelser og avvik, samt følge opp problemsaker
  • Utarbeide tekniske detaljplaner for gjennomføring av endringer, og utføre disse
  • Teste endringer i samsvar med gjeldende testmetode i Norges Bank
  • Vedlikeholde driftsdokumentasjon
 • Bistå i prosjekt og andre generelle utviklingsoppgaver
 • Bygge gode relasjoner til fagavdelingen Finansiell Stabilitet IBO
 • Samarbeide med IKT sikkerhetsseksjonen i håndtering av sårbarheter og sikkerhetshendelser
 • Samarbeide tett med eksterne tjenesteleverandører, inkludert driftsleverandør og applikasjonsleverandører

Stillingen som senior rådgiver vil i tillegg være fagansvarlig for applikasjonsdrift av NBO.

Stillingene vil delta i vaktordninger. Kvelds- og helgearbeid må påberegnes, spesielt for planlagte produksjonsendringer og håndtering avhendelser og avvik.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter faglig sterke kandidater med erfaring fra:

For rådgiver:

 • Applikasjons- eller basisdrift, eller systemansvar, i større driftsorganisasjoner, gjerne innenfor finansiell sektor
 • Kjennskap til ITIL driftsprosesser

For senior rådgiver er det i tillegg en fordel at du har erfaring med:

 • Operativ ledelse av fagmiljøer som har ansvar for applikasjonsdriftstjenestene
 • Samfunnskritiske systemporteføljer/løsninger, gjerne underlagt Sikkerhetsloven

Vi ønsker deg med høyere relevant utdannelse, men særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Spesielle krav:

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG ettersikkerhetsloven.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatbevisst
 • Evne å prioritere

Vi tilbyr:

 • En sentral og ansvarsfull rolle i et av landets sterkeste IT-miljø, i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Interessante faglige utfordringer i en kompleks organisasjon som har ansatte med høyt kompetansenivå på alle områder
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet
 • Mulighet til å samarbeide med andre fagmiljøer innenfor IKT og forretningsområdene
 • Godt sosialt miljø

For mer informasjon om stillingen, kontakt Compass Human Resources ved Bjørn Erik Graff, tlf. 970 55 587 eller Anne Marit Heber Nærby, tlf. 924 49 114. Søknad med CV sendes via søkeknappen snarest.