Avdelingsleder Entreprise

Prosjektleder & avdelingsleder entreprise

Site Service AS

Site Service AS ble etablert i 2007 og er en entreprenør som har som mål å bli den ledende leverandøren av mobil- og telekommunikasjonstjenester i Norge. Selskapet har opplevd en betydelig vekst de siste årene og gjennom oppkjøp blitt til Site Service Gruppen. Til sammen omsatte Site Service Gruppen NOK 561 MIO i 2021. Selskapet er landsdelsdekkende, teller for tiden over 280 ansatte som planlegger, bygger og drifter nettverk for telekommunikasjon og fiber. Samfunnets økende behov for tele- og datatrafikk samt kritisk infrastruktur medfører en stor etterspørsel etter selskapets tjenester og leveranser.  Selskapet har ambisjoner og mål om videre vekst og vil derfor styrke organisasjon med kompetanse og kapasitet innen prosjektledelse og ledelse. Selskapet søker en Prosjektleder som også kan ha ambisjonen om en lederrolle i selskapet. Vi ser derfor etter en Prosjektleder som nå eller på lengre sikt kan gå inn i rollen som Avdelingsleder for Entreprise.

Sentral rolle hos selskap i betydelig vekst!

Stillingen har ansvar for å lede noen av selskapets største prosjekter. Site Service AS har gjennom den siste tiden vunnet og gjennomført mange større prestisjefylte prosjekter og selskapet har en meget spennende ordrebok.

Som Avdelingsleder Entreprise vil du også kunne få ansvar for å lede Entrepriseavdelingen med en prosjektportefølje og en årlig omsetning på over NOK 100 MIO. Stillingen er således både strategisk og operativ. Avdelingsleder Entreprise inngår i ledergruppen i Site Service AS.

Ansvarsområder for Prosjektleder: 

 • Lede noen av de største prosjektene
 • Ansvarlig for å utarbeide, videreutvikle og følge opp fremdriftsplaner for prosjektene
 • Prosjektkalkyler og økonomioppfølging i prosjekter
 • Innkjøp av materiell
 • Ledelse av utførende ressurser/team (interne og eksterne)
 • Tekniske befaringer og oppstartsmøter med kunder

Ansvarsområder for Avdelingsleder Entreprise:

 • Lede avdelingen og dens ressurser, med eget budsjett, personal- og resultatansvar
 • Drifte avdelingen og sikre at leveranser er i henhold til kundens forventninger og kontrakter
 • Understøtte de andre prosjektlederne i avdelingen og rapportere på avdelingens totale prosjektportefølje
 • Bistå i salg og kontraktsoppfølging mot eksisterende og nye kunder
 • Utvikling av egen avdeling, delta i selskapets ledergruppe og ha ansvar for HMS
 • Følge opp og kvalitetssikre underleverandører
 • Koordinering av aktiviteter i entrepriseavdelingen opp mot øvrige virksomhet i selskapet, og bidra til å utvikle/benytte definerte arbeidsprosesser og konsepter

Ønsket kompetanse: 

 • Universitetsgrad eller en Bachelorgrad i tekniske relevante fag. Prosjektledererfaring kan oppveie for høyere utdanning
 • Solid arbeidserfaring fra prosjektledelse hos en entreprenør eller tele-kommunikasjonsaktør.
 • Solid forståelse for prosjektering og prosjektledelse
 • Erfaring med proteføljestyring og risikovurderinger i prosjekter og prosjektportefølje er fordelaktig
 • God erfaring med og kunnskap om prosjektstyringsverktøy er en fordel
 • Erfaring med budsjettering- og kostnadsoppfølging i prosjekter
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig, er proaktiv, strukturert og har gode samarbeidsevner

Ønsket kompetanse for Avdelingsleder Entreprise:

 • For Avdelingsleder Entreprise søker vi en handlekraftig og operativ leder til rollen, med erfaring fra å etablere strukturer for økt effektivitet, ressursallokering og økonomioppfølging
 • Yngre kandidater med teknisk høyere utdannelse og erfaring som prosjektleder innen telecom kan være aktuelle, selv om de ikke har drevet egen avdeling med budsjett og personalansvar
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig, er proaktiv, strukturert og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr: 

 • Et godt og jordnært miljø, med faglig spennende oppgaver
 • En synlig og sentral rolle i selskapet
 • Gode muligheter for karriereutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Som medlem av ledergruppen har Avdelingsleder Entreprise et særlig ansvar for fremme bevisstheten rundt balansert ressursallokering i hele organisasjonen. Dette innebærer å bistå med analyser og porteføljestyring som sørger for at helheten i virksomheten blir ivaretatt.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.compass.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Hanna Kaupang, telefon 481 72 822.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. Vi tar inn søknader t.o.m. 4. april 2022.