Prosjektleder ettermarked – næringseiendommer

Website Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomskonsern som fokuserer på investering i og forvaltning/utvikling av attraktivt beliggende eiendommer i stor Oslo. Selskapet eier gjennom hel- og deleide datterselskaper ca. 500.000 kvm bebygd eiendom med en årlig leieverdi på ca. MNOK 400. I tillegg besitter selskapet en rekke større tomteområder for utvikling i bl.a. Oslo, Moss og Ski. Selskapet har 25 ansatte på hovedkontoret i Parkveien 55 i Oslo, samt 25 ansatte ute på de ulike eiendommene. Höegh Eiendom står foran en utvikling av over 800 mål med ubebygde tomter de kommende årene – en investering på ca. 10-15 mrd. Det skal bygges eiendommer innenfor blant annet handel, logistikk, kontor og bolig.

Prosjektleder ettermarked – næringseiendommer

Höegh Eiendom vil sikre at leietakere blir fornøyde kunder gjennom å styrke organisasjons evne til å følge opp garantier og reklamasjoner på nybygg. Videre skal vi videreutvikle oss på gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. For å oppnå dette etablerer vi en ny stilling som prosjektleder for ettermarked.

Stillingen inneholder arbeidsoppgaver som f eks:

  • Oppfølging av garantiansvar mot entreprenør og prosjektmangler etter 1 års befaringer
  • Planlegge og gjennomføre vedlikeholdsprosjekter
  • Utarbeide kravspesifikasjoner for tekniske fag
  • Støtte driftspersonell ved behov
  • Følge opp og utbedre avvik som meldes inn av kunder

Du har relevant utdanning innen bygg eller tekniske fag og god erfaring med prosjektledelse. Du har kunnskap om ulike entreprisemodeller og du er god på prosjektøkonomi.

Höegh Eiendom har kunden i fokus og det er viktig at du er løsningsorientert og serviceinnstilt. Du kommuniserer godt internt og med leietakere og samarbeidspartnere, både muntlig og skriftlig.

Höegh Eiendom har store krav innen miljø og bærekraft i eiendomsporteføljen og det er viktig at du bidrar i samsvar med våre høye ambisjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt hovedkontor i Parkveien i Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger via e-post direkte til kontaktpersonen.

Vennligst merk at dersom du setter deg som Kun søker vil din CV, søknad og profil hos oss slettes når vi avslutter prosjektet.