Prosjektsjef

Website NorgesGruppen Eiendom

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Konsernet representerer en markedsandel på 44 % av dagligvaremarkedet med ca. 1800 dagligvarebutikker fordelt på blant annet kjedene Meny, Spar, Kiwi og Joker. I tillegg har selskapet ca. 900 kiosker og servicebutikker. NorgesGruppen er også en ledende aktør innen storhusholdnings- og serveringsbransjen. Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.

NorgesGruppen Eiendom AS eier ca. 300 000 m2 næringslokaler med årlige driftsinntekter på ca. MNOK 385 og forvalter 2 500 leiekontrakter for ca. 1.100.000 m2 næringsareal i leiemarkedet. For mer informasjon, se norgesgruppeneiendom.no.

Til nyopprettet stilling ved selskapets hovedkontor på Skøyen søkes:

PROSJEKTSJEF – EIENDOMSUTVIKLING

Kommersiell utvikler med solid erfaring fra tidlig fase

Du får resultatansvaret for økonomi og fremdrift for egne prosjekter i konseptutviklingsfasen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, etablere og lede prosjektteam med interne og eksterne ressurser
 • Bistå i akkvisisjon og utarbeidelse av kalkyle
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i konseptutviklingsfasen
 • Kontrahere arkitekt og rådgivere og lede arbeidet med reguleringsprosesser og myndighetskontakt
 • Utvikle kostnadseffektive prosjekter
 • Utarbeide prognoser, gjennomføre kostnadsoppfølging og rapportere status og risiko i prosjektene
 • Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Høyere relevant utdannelse innen eiendomsutvikling, juss, arkitektfag eller jordskifte
 • Erfaring med eiendomsutvikling i tidligfase fra byggherre/eiendomsutvikler/rådgiver
 • Solid kunnskap om reguleringsprosesser og planprosesser og god erfaring med myndighetskontakt
 • Gode kunnskaper innen kalkyle, prosjektøkonomi, planlegging og målstyring
 • Kunnskap om lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.

Du har et stort engasjement for eiendomsutvikling og verdiskaping og du har gode lederegenskaper. Du er strategisk, kommersiell, initiativrik og strukturert.

Rett kandidat vil ha stor påvirkning på innholdet i stillingen, i et selskap der miljø og bærekraft står sentralt.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad med CV sendes innen 15. januar 2021 via søknadsknappen.