Strategisk SecOps rådgiver – junior og/eller senior

Strategisk SecOps rådgiver – junior og/eller senior

KPMG AS

KPMGs tverrfaglige sikkerhetsmiljø er i stor vekst og har utviklet seg til å bli et av Nordens ledende miljøer innen sikkerhetstjenester. Vi er spesielt sterkt posisjonert som rådgiver for samfunnskritiske aktører og tilbyr en kombinasjon av teknisk innsikt, bransjekunnskap og forretningsforståelse. Våre kunder er i gang med store moderniserings- og digitaliseringsprosjekter med høy kompleksitet, hvor sikkerhetsbrudd kan få alvorlige konsekvenser for både virksomheten og samfunnet.

I Cyber & Security finner du ca. 65 medarbeidere i alle aldre og med variert utdanning. Teamet består av medarbeidere med blant annet bakgrunn fra NSM, spesialenhetene i forsvaret og politiet, data- og sivilingeniører, siviløkonomer, statsvitere og jurister. Felles er at alle har et brennende engasjement for skjæringsfeltet mellom teknologi, sikkerhet og cyberdomenet. Sammen bygger vi landets fremste fagmiljø innen cyber og sikkerhet!

Til vårt SecOps Team søker vi

Strategisk SecOps rådgiver – junior og/eller senior Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø

I KPMG jobber vi sammen for å løse utfordringer og ønsker at du aktivt bidrar med kompetanseoverføring til kollegaer i KPMG og oppdaterer deg kontinuerlig på nye teknologiske løsninger tilknyttet deteksjon, hendelseshåndtering og sårbarhetshåndtering. Vi ønsker også at du kan bidra i diverse markedsaktiviteter som fagekspert og talsperson, herunder utforming av fagartikler og gjennomføring av foredrag og seminarer.

Vi ser etter deg

  • som kan være prosjektleder i omfattende transformasjons/implementasjonsprosjekter relatert til operativ IKT-sikkerhet
  • som kan være fagressurs i prosjekter innen operativ IKT-sikkerhet, eksempelvis etablering, videreutvikling og/eller modenhetsvurdering av operative IKT-sikkerhetsfunksjoner (SOC/CSIRT/CERT/CDC), samt utarbeidelse av policy og planverk innen hendelseshåndtering

Vi hører også gjerne fra yngre kandidater med stor motivasjon for å jobbe med operativ IKT-sikkerhet og som kan vokse seg inn i en prosjektlederrolle.

Kompetanse, erfaring og innsikt

  • Relevant utdanning, gjerne mastergrad innen informatikk, ingeniørfag eller tilsvarende
  • Senior bør ha mer enn 7 års relevant arbeidserfaring innen IKT-sikkerhet, herunder erfaring fra operative sikkerhetsfunksjoner (SOC, CSIRT, CERT). Yngre kandidater bør ha minst to års slik erfaring.
  • Relevant bransjeerfaring fra helse, bank/finans, industri, energi, forsvar, politi eller andre samfunnskritiske funksjoner er en fordel.
  • Svært god forståelse for prosjektledelse og samspillet mellom teknologi, sikkerhet og forretning
  • Dokumentert evne til å videreutvikle operative IKT-sikkerhetsfunksjoner
  • God innsikt i utfordringer knyttet til operativ IKT-sikkerhet i norske virksomheter
  • God kjennskap til alternative måter å organisere operative IKT-sikkerhetsfunksjoner

Du er en inkluderende leder og kommuniserer godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Videre er du en løsningsorientert teamspiller som tar initiativ og lett skaper nye relasjoner.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr deg en variert og spennende arbeidshverdag samt faglig og sosialt felleskap med rundt 65 dyktige kollegaer med ulik bakgrunn og erfaring. Hos oss har vi et inkluderende miljø der nytenkning verdsettes, og vi kan utfordre hverandre. Du vil du få gode muligheter for faglig og personlig utvikling, både i det daglige arbeidet og som en del av KPMGs globale cyber-, privacy- og sikkerhetsteam med stor eksponering mot internasjonale kurs og kunder. Arbeidssted kan i utgangspunktet være hvor som helst i Norge, men gjerne i nærheten av ett av våre hovedkontor.

Interessert?

Ikke nøl med å ta kontakt med vår rekrutteringspartner Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114 eller Camilla Sandberg på 414 76 181. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Vi gleder oss til å høre fra deg og behandler søknader fortløpende.