Jonathan Öller

Työskentelen Compassilla Business Development Associatena ja tehtäväalueisiini kuuluu liiketoiminnan kehittäminen sekä uusasiakashankinta. Olen aikaisemmin työskennellyt eri tehtävissä markkinoinnin, viestinnän ja myynnin parissa. Mielestäni parasta Compassilla työskentelyssä on ollut huomata, että täällä ollaan aidosti kiinnostuneita asiakkaiden ongelmien ratkomisesta. Talon sisältä löytyy myös mieletön määrä eri alojen ammattitaitoa ja uskonkin että tämä on otollinen paikka kehittyä.

 

I work as a Business Development Associate at Compass and my main responsibilities include developing our services as well as customer acquisition. Previously, I have worked in marketing, communications and sales, in different positions. For me, the best part about working at Compass has been realizing that the people working here are genuinely interested in solving our customers problems. There is also a wide array of expertise from different industries within the company, which makes this a perfect place to grow.

Sanna Korhonen

Työskentelen Compass Human Resources Groupilla Assignment Managerina ja vastaan rekrytointiprosessien eteenpäin viemisestä. Autan asiakasyrityksiä löytämään sopivimmat kandidaatit työskennellen tiiviissä yhteistyössä konsulttien kanssa. Työssäni vastaan kandidaattikartoituksista ja kontaktoinneista. Minua kiehtoo asiakkaan rekrytointitarpeen täyttäminen ja juuri sen oikean henkilön löytäminen asiakkaalle. Myös uusiin toimialoihin sekä yritysten toimintaan syventyminen ja asiakkaan resurssitarpeen ymmärtäminen innostaa minua. Vapaa-ajallani harrastan aktiivisesti liikuntaa, etenkin CrossFittia ja koiran kanssa ulkoilua äänikirjoja ja podcasteja kuunnellen.

 

I work as an Assignment Manager at Compass Human Resources Group. I take care of the recruitment process striving to fulfill the client’s recruitment needs and finding just the right person for the client. In my work, I have an opportunity to meet a lot of different kind of candidates and help them to proceed in their career. It also inspires me to explore new industries and companies and understand the customer’s needs. In my spare time, I actively exercise CrossFit and I enjoy long walks with my dog, listening audiobooks and podcasts.

Bettina Hernberg

Liityin Compass Human Resource Groupiin 2019 markkinoinnin ja viestinnän parissa. Minusta parasta Compassin markkinoinnin työskentelyssä on, että saa ideoida ja toteuttaa projekteja yhdessä koko Nordic tason kanssa. On myös kiinnostavaa saada näkemystä moneen eri toimialaan niin Suomessa kuin ulkomailla varsinkin Compassin monipuolisten suorahakujen kautta.

 

I joined Compass Human Resource Group Finland in 2019 to work in marketing. The best part of working with Compass is that I get to brainstorm and work on projects together with all the Nordic offices. In addition it’s really interesting to get an insight into so many different industries both in Finland and abroad, especially through the various executive searches that Compass does.

Jonna Nummelin

Olen Jonna Nummelin ja toimin Assignment Managerina Compass Human Resources Groupin Suomen toimistossa. Työnkuvani on monipuolinen ja päivät täyttyvät erilaisista rekrytointiprosessin avustavista tehtävistä. Vapaa-ajallani harrastan monipuolisesti liikuntaa ja rentoudun perheeni ja ystävieni parissa.

 

I am Jonna Nummelin and work as an Assignment Manager at the Finnish Compass Human Resources Group office. I enjoy my role since it’s so varied and my days are filled with a wide range of assisting tasks for our recruitment processes. In my free time I like to do different types of sports as well as relax with my family and friends.

Laura Suontaus

Olen Laura Suontaus ja toimin Compassilla konsulttina keskittyen asiantuntija-, päällikkö- sekä johtotason rekrytointipalvelujen toteuttamiseen ja myyntiin sekä uravalmennuksiin. Rekrytointien parissa olen toiminut vuodesta 2006 lähtien ja vuonna 2008 mukaan tulivat myös uravalmennukset. Toimialoista minulle tutuimpia ovat teollisuus ja rakentaminen sekä ICT, mutta kokemusta on kertynyt myös rutkasti rekrytoinneista muille aloille. Tehtävien monipuolisuus ja haastavat haut ovat minulle mieluisia kuten myös eri alojen ja yritysten ymmärtäminen. Parasta työssäni on kuitenkin ihmisten kohtaaminen ja tätä kautta tuleva jatkuva oppiminen. Compass Human Resources Groupin toiminnassa minua on aina viehättänyt todellinen asiakaspalvelu sekä pitkäkestoiseen yhteistyöhön sitoutuminen ja sen jatkokehittäminen. Vapaa-ajallani opiskelen saksaa, rentoudun avannossa ja toimin teatterinaisyhdistyksessä. Lisäksi luen mielellään elämänkertoja ja matkustan perheeni kanssa aina, kun on ylimääräistä aikaa ja rahaa; ja toisinaan vaikkei olisikaan. My name is Laura Suontaus and I work for Compass as a Consultant focusing on assignments with an emphasis on Specialist, Managerial or Executive positions as well as career coaching. My main duties have been on recruiting since 2006 and as of 2008 on also on career coaching.  I am most familiar with the fields of industry and construction as well as ICT but I have also a long experience of recruitments for other sectors. I find my varying duties and challenging assignments intriguing in combination with the necessity of understanding and familiarizing myself with different customer companies and business fields. However, what I feel most passionate about in my work is meeting people and the continuous learning process which follows. At Compass Human Resources Group I have always enjoyed the high standard of customer service and our commitment to further development of the long-term co-operation with our clients. In my leisure time, I study German, relax by ice hole swimming, and I am also an active member of the Tampere Theatre Women’s Association. Besides this, I enjoy reading memoirs and travel with my family whenever I have spare time and money; and sometimes even if I don’t.

Sini Kalalahti

Olen Sini Kalalahti ja liityin Compass Human Resources Groupiin vuonna 2010. Matkan varrella roolini on muuttunut muutaman kerran, ja toimin nyt Partnerina etsien ja palvellen yrityksiä, joille me Compassilla voimme tuottaa lisäarvoa. Yritysten menestyksen rakentaminen kiehtoo minua ja lopulta se rakentuu ennen kaikkea tiimien ja yrityksessä työskentelevien yksilöiden varaan. Näitä yritysten menestystekijöitä olen kiinnostunut perkaamaan, ymmärtämään ja sitä kautta tuomaan asiakkaalle oikeaa osaamista oman menestyspolkunsa rakentamiseen. Pidän siitä, että maailma muuttuu; muutokset ovat aina mahdollisuuksia ja tartun mielelläni uusiin asioihin kehittämällä myös omaa lähestymistämme ja palveluntarjontaamme. Vapaa-ajalla minua inspiroi musiikki, lukeminen ja hyvät keskustelut. Nautin simppelistä arjesta perheeni kanssa ja rentoudun metsissä juosten ja golfia pelaten.

 

I am Sini Kalalahti and I joined Compass Human Resources Group in 2012. Throughout my time at Compass I have changed roles a few times, and currently as Partner my role involves identifying and helping organisations that we believe we at Compass can bring value to. I am fascinated by building successful organisations and I believe that is the people involved in the organisation that make it happen. Having spent my career learning to understand these success factors I am eager to pass this knowledge on to our clients for them to build their own success story. I like that the world is changing and see change as an opportunity and am constantly looking for ways to improve our own approach and offering to clients. In my free time I am inspired by music, reading and engaging in interesting conversations. I enjoy my life with my family and relax by running in the Finnish forests or playing golf when the weather allows.

Inka Rautiala

Olen Inka Rautiala ja toimin Recruitment & Research Konsulttina suorahakutoimeksiantojen tutkimustöiden sekä julkisten rekrytointien parissa.
Nykyinen rooli sopii minun vaihtelunhaluiselle luonteelle hyvin, sillä tehtävän monipuolisuus ei anna vierivän kiven sammaloitua. Onnistuneessa rekrytointiprosessissa koen tärkeäksi ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan toimialan, yritysrakenteen sekä liiketoiminnan luonteen ja siksi aloitankin toimeksiannoissa perehtymisen varhain.
Rentoudun vapaa-ajallani perhettä ja ystäviä nähden, vaikkakin useat heistä asuvat kaukana. Koen, että matkat läheisten luokse antavat arkeen mukavan piristysruiskeen.

My name is Inka Rautiala and I am working as a Recruitment & Research Consultant doing research for search assignments and carrying out advertised search processes.
The current role is suitable for me, as I enjoy versatile tasks. I feel that it is important to understand holistically the client’s industry, organizational structure and the nature of one’s business in order to succeed in the given assignments; therefore, I start the familiarization process as early as possible.
In my free time, I see my family and friends although many of them do not live nearby. Therefore, my free time is often spent making travel arrangements, and I see it as a cheery aspect to my life.

Ville Lappi

Olen Ville Lappi, Compassin ”insinöörivahvistus” ja autan asiakkaitani löytämään parhaat henkilöt asiantuntijoista johtajiin suorahaun tai julkisen haun keinoin.
Minulle tärkeintä työssäni on tehdä kaikki mahdollinen onnistumisen eteen järjestelmällisesti, tarkasti ja nöyrällä palveluasenteella sekä asiakkaita että kandidaatteja kohtaan. Oltuani 20 vuotta teollisuudessa ja palvelutuotannossa eri tehtävissä olen myös oppinut ymmärtämään mitä pöydän toisella puolella tapahtuu ja tunnuslauseeni onkin ”it takes one to know one”.
Vapaa-aikani kuluu perheen ja harrastusten parissa. Olkapää ei enää kestä pallopelejä, mutta juoksu ja hiihto pitävät kunnossa. Kalaretkelle on pakko päästä pari kertaa vuodessa – ei niinkään kalojen vaan eräilyn ja kavereiden takia.

 

I’m Ville Lappi and I help my customers finding top talents from Senior Specialists to Executives

In my work I focus on an in-depth and systematic way of working, facing both customers and candidates with a humble and service-minded attitude. After spending 20 years in different roles in the industrial and service management industries I have gotten a good impression of what it takes to succeed in these positions and my motto is: “It takes one to know one.”

During my free time, I spend time with my family and try to keep active in sports. My shoulder can’t handle ball games anymore but running and cross country skiing keeps me in shape. Going fishing is a must twice a year – not only to fish but to spend time with my friends in the wilderness.

Sampo Syväoja

Olen Sampo Syväoja ja toimin Compass Human Resources Groupissa monipuolisissa tehtävissä. Konsultin toimenkuvan ohella kartoitan myös kandidaatteja suorahakutoimeksiannoissa sekä vastaan yrityksemme viestinnästä ja markkinoinnista Suomessa.
Nautin työnkuvani monipuolisuudesta ja vastuusta, jonka palvelulupauksemme myötä otamme kantaaksemme. Nautin asiakastyöstä, jossa saan perehtyä asiakkaan liiketoimintaan monipuolisesti ja palkitsevaa on löytää oikeat henkilöt vahvistamaan sitä myös tulevaisuudessa. On myös todella hienoa seurata vierestä kandidaattiemme urahaaveiden toteutumista.
Työn ohella elän liikunnallista elämää ja sosiaalisena ihmisenä nautin läheisteni ja ystävieni seurasta. Pidän myös matkustamisesta ja San Francisco on minulle erityisen lähellä sydäntä asuttuani siellä lapsuudessani.

 

I am Sampo Syväoja and I work as a Consultant in Compass Human Resources Group. My job description is pretty broad and it also covers some researcher tasks in executive search assignments. Moreover I am responsible for marketing and communications development in Finland.
I enjoy the versatile tasks and the responsibility that comes with our value proposition for our clients. I enjoy learning our clients business and it’s really rewarding to find the right talents for their future needs. It’s also nice to fulfill the career dreams of our candidates.
Besides work I like to live a sporty life and as a social person I very much enjoy the company of people close to me. I also like travelling and San Francisco is very close to my heart because I spent a few years there as a child.

Hannele Håkansson

Olen Hannele Håkansson ja toimin Compass Human Resources Groupissa research -konsulttina. Lisäksi osallistun monipuolisesti liiketoimintaamme tukeviin tehtäviin.
Viihdyn erinomaisesti research -tehtävissä, koska niiden kautta pysyy ajan hermolla suomalaisen yritysmaailman tapahtumista. Minulle tärkeä inspiraation lähde ja eteenpäin ajava voima on onnistumiset ja tyytyväinen asiakas. Sekä omassa työyhteisössäni että asiakkaiden kanssa pidän tärkeänä luottamuksellisuutta, rehellisyyttä ja ihmisten aitoa kohtaamista.
Kokkailua rakastavana kolmen lapsen äitinä ja matkustavan miehen puolisona olen ajankäytön mestari ja organisoija. Meri on minulle tärkeä ja voimaa antava elementti. Kesät vietän veneillen Suomen kauniissa saaristossa ja talvella matkustan mielelläni lämpöisten vesien äärelle sukeltamaan ja tutkimaan trooppisia vesiä, koralleja ja kaloja. Akkujani lataan lenkkipoluilla sekä talvella hiihtämällä ja perheen kanssa laskettelemalla.

 

I am Hannele Håkansson and I am working at Compass Human Resources Group as a research consultant. In addition I participate in various Business Development tasks.

I enjoy working with research because it keeps me up to date with the development of Finnish corporations. Success and satisfied customers are things that inspire me. I find loyalty, honesty and a personal approach very important when working with customers as well as within our company.

As a mother of three and as a wife of a travelling husband I have become an expert of time management and organizing. One of the most important elements of energy for me is the sea. I love to spend my summers boating in the beautiful Finnish archipelago, and during the winters I prefer travelling to warmer destinations, diving and exploring tropical waters, corals and fish. I charge my batteries by outdoors running or skiing with my family.