Trenger din bedrift styremedlemmer?

Compass Human Resources Group – Norge

Et riktig sammensatt styre er viktig, både for å ivareta eiernes interesser og for selskapets langsiktige utvikling og resultater.

Viktigheten av riktig kompetanse i og sammensetning av styret

Et riktig sammensatt styre er viktig, både for å ivareta eiernes interesser og for selskapets langsiktige utvikling og resultater. I dag er kravene til styrearbeid høyere og tydeligere enn før. Dette gjelder særlig for områdene samfunnsansvar, mangfold, teknologi, miljø, bærekraft og sikkerhet. Manglende kompetanse i styret innen disse områdene kan ha alvorlige konsekvenser for aksjonærer, ansatte, styremedlemmer og selskapets markedsutvikling. Et styre skal ha kontroll ved å følge opp virksomhetens strategi og fastlegge mål, planer og budsjetter. I tillegg skal styret sørge for at selskapet har den rette ledelsen, og at organisasjonen er tilpasset oppgavene.

Mangfold i styrerommet handler om mer enn bare rettferdighet; det handler om å gjøre bedre beslutninger ved å
inkludere ulike perspektiver og erfaringer.

Kjønnsbalanse i styrer blir igjen et viktig tema, da Kvoteringsloven som ble vedtatt av Stortinget på tampen av 2023, medfører at svært mange små og mellomstore aksjeselskap må rekruttere flere kvinner inn i sine styrer. I første omgang vil denne loven gjelde alle foretak med 100 millioner eller mer i drifts- og finansielle inntekter. Dette favner 8000 norske foretak.

Dette vil kreve et omfattende rekrutteringsarbeid. Riktig spesialistkompetanse og egnethet vil være viktigere i rekrutteringsprosessen enn styreerfaring. Compass Human Resources har vært i rekrutteringsbransjen i mer enn 35 år og har et bredt nettverk av dyktige kvinner både med og uten styreerfaring, men med verdifull spesialistkompetanse som er motiverte for styreverv.

 

Hvordan Compass Human Resources bistår ved styrerekruttering

Omfattende nettverk og nordisk tilstedeværelse

Compass Human Resources har vært i markedet i mer enn 35 år og har en posisjon i det nordiske markedet som gjør at vi kommer i dialog med de beste kandidatene. Søket etter kandidater er en gjennomarbeidet prosess som tar utgangspunkt i kartlegging av relevante miljøer, spesifikk kompetanse og geografiske områder.  Med utgangspunkt i vår erfaring og kunnskap gjør teamet en grundig analyse for å bearbeide markedet, identifisere kandidater og relevante kilder for å finne de best kvalifiserte kandidatene.

Effektiv rekrutteringsprosess

Rekruttering av nytt styremedlem kan både være tidkrevende og utfordrende. Vårt konsept for styrerekruttering er effektivt, men likevel meget godt kvalitetssikret. Vi evaluerer kandidatene basert på deres erfaring, kompetanse, motivasjon og potensial. Formålet er å sikre at kandidaten utfyller de øvrige styremedlemmene og har riktig kompetanse og erfaring for å kunne rådgi selskapets ledere. I tillegg kartlegger vi om kandidatene er motivert for å bidra og har mulighet til å bruke tilstrekkelig med tid på styreoppdraget.

Har du behov for bistand til styrerekruttering?

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.