Financial Services

Rekruttering innen ESG og bærekraft

Våre erfarne rekrutterere kan hjelpe deg med å finne det rette talentet for å drive ESG- og bærekraft-initiativene dine på rett vei. Ta neste skritt mot en mer bærekraftig fremtid for virksomheten din.

Ta kontakt med oss ​​i dag og la oss hjelpe deg med å finne de passende kandidatene som deler dine verdier og kan hjelpe deg med å nå dine mål.

ESG

Vi finner talenter slik at du når dine ESG-mål

Etter hvert som verden blir stadig mer bevisst på miljø-, sosiale og styringsspørsmål, er selskaper under mer press enn noen gang for å vise sin forpliktelse til bærekraft og ansvar.

Vi hjelper virksomheter med å finne passende kandidater som deler disse verdiene og kan bidra til å drive deres ESG-initiativer fremover.

ESG er ikke bare en snakkis, men et kritisk aspekt ved moderne virksomhet.

Kompleksiteten til ESG og dens strategiske betydning gir organisasjoner nye hensyn. Hvor skal organisasjonen finne riktig ESG-kompetanse og hvordan skal de forankres i bedriften? Nye rekrutteringsutfordringer forventes å oppstå som en direkte konsekvens av organisasjonens ESG-agenda.

I tillegg til de allerede etablerte jobbfunksjonene og rollene som er direkte knyttet til ESG-agendaen, bør denne dimensjonen også vurderes i alle prosesser, både interne og eksterne. Dette krever nøye justering av rekrutteringsmetoder for å sikre at organisasjonens ESG-verdier er dypt integrert gjennom hele virksomheten og rekrutteringen.

VI FOKUSERER PÅ Å FINNE KVALIFISERTE, ERFARNE KANDIDATER SOM BRENNER FOR Å PÅVIRKE VERDEN POSITIVT

Vi er forpliktet til å hjelpe bedrifter med å bygge bærekraftige og ansvarlige organisasjoner gjennom ESG-rekruttering. Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å finne det rette talentet for å drive ESG-initiativene dine fremover.

VI HAR MED STOR SUKSESS REKRUTTERT TIL FØLGENDE ESG OG BÆREKRAFT-ROLLER:

  • Leder bærekraft for JM Norge AS
  • Rådgiver bærekraft for JM Norge AS
  • Rådgiver energi og miljø for Oslo Pensjonsforsikring
  • Energi- og miljørådgiver for Höegh Eiendomsselskap
  • Fagsjef etikk og miljø  for Norgesgruppen ASA

ESG I FINANSSEKTOREN:

Invester i fremtiden til din bedrift ved å prioritere ESG og bærekraft

Bærekraftskravene til finanssektoren vokser stadig. Kravene fra kunder og investorer har økt de siste årene. Det viser seg at investorer faktisk er villige til å leve med lavere avkastning når det gjelder bærekraftige investeringer.