Evalueringstjenester

Evalueringstjenester

Vi kan gi deg verdifulle innspill angående direktør-, leder- og seniorspesialistnivåene. Du kan også få verdifull innsikt fra vår evaluering av ytelsene til selskapets styre, lederteam og direktører, med våre velprøvde verktøy og prosesser for due diligence.

Sørg for at du alltid har

de rette folkene

Organisasjonen din er avhengig av kvaliteten på personene du ansetter. Og det kan være vanskelig å finne en perfekt match som trives med de ulike utfordringene og mulighetene som er unike for virksomheten din.

Vår anerkjente evalueringstjeneste identifiserer de rette personene som vil ha en positiv innvirkning på virksomheten din. Vi finner styrkene og utviklingspotensialet til direktører, ledere og spesialister. Du kan også bruke vår evaluering av ytelsene til styre, lederteam og direktører, der vi kartlegger kandidatenes intellektuelle og mellommenneskelige ferdigheter i tillegg til deres lederevner.

En evalueringsprosess med fokus på både

bedriften og kandidaten

Våre unike talentvurderingsverktøy og prosesser er sertifisert for å fange opp både kvantitative og kvalitative mål som er relevante for din virksomhet og bransje, inkludert dybdetester og intervjuer.

Du kan stole på at vi håndterer selv de mest delikate situasjonene med den største profesjonalitet og stor respekt for de involverte. Vi er stolte av å forstå kompleksiteten til både virksomheten din og dine kandidater eller nåværende ansatte.

Ta godt begrunnede valg basert på vår

omfattende evalueringsanalyse

I tillegg til å vurdere kandidatenes prestasjoner med moderne verktøy, vil vi også analysere dem på et personlig nivå før vi velger hvilke som skal presenteres.

Vi vurderer hvor godt kandidatene samsvarer med stillingens krav, hvor ansvarlige de er, deres prinsipper og verdier, deres bevissthetsnivå om egne begrensninger, og hvor villige de er til å lære og forbedre. Videre identifiserer vi hvor dyktige kandidatene er til å jobbe i et team bestående av ulike individer på samme nivå av talent og konkurranseevne som dem.

Vi vurderer kandidatenes problemløsningsevner og vurderer deres emosjonelle intelligens så vel som deres tilpasningsevne. Sammen med vår dype forståelse av din bransje, gir dette deg kunnskapen som trengs for å ta en fullt informert ansettelsesbeslutning.

Ta kontakt når som helst

Ta kontakt når som helst

Ta kontakt, så kan vi snakke om dine behov innen rekruttering, evaluering, ledelse og HR.