Evalueringstjenester

Evalueringstjenester

Vi kan gi deg verdifulle innspill angående direktør-, leder- og seniorspesialistnivåene. Du kan også få verdifull innsikt fra vår evaluering av ytelsene til selskapets styre, lederteam og direktører, med våre velprøvde verktøy og prosesser for due diligence.

Sørg for at du alltid har

de rette folkene

Organisasjonen din er avhengig av kvaliteten på personene du ansetter. Og det kan være vanskelig å finne en perfekt match som trives med de ulike utfordringene og mulighetene som er unike for virksomheten din.

Vår anerkjente evalueringstjeneste identifiserer de rette personene som vil ha en positiv innvirkning på virksomheten din. Vi finner styrkene og utviklingspotensialet til direktører, ledere og spesialister. Du kan også bruke vår evaluering av ytelsene til styre, lederteam og direktører, der vi kartlegger kandidatenes intellektuelle og mellommenneskelige ferdigheter i tillegg til deres lederevner.

En evalueringsprosess med fokus på både

bedriften og kandidaten

Our unique talent assessment tools and processes are certified to capture both quantitative and qualitative measures that are relevant to your business and industry, including in-depth tests and interviews.

You can rely on us to handle even the most delicate situations with the utmost professionalism and a great respect for the people involved. We pride ourselves on understanding the complexity of both your business and your candidates or current employees.

Ta godt begrunnede valg basert på vår

omfattende evalueringsanalyse

On top of considering the candidates’ performance in state-of-the-art talent assessment tools, we will also analyse them on a personal level before choosing which ones to present you with.

We evaluate how well the candidates match the requirements of the position, how responsible they are, their principles and values, their level of awareness of their own limitations, and how willing they are to learn and improve. Furthermore, we identify how capable the candidates are of working alongside a team of diverse individuals with the same levels of talent and competitiveness as them.

We assess the candidates’ problem-solving skills and evaluate their emotional intelligence as well as their capacity for adjustment. Together with our deep understanding of your industry, this provides you with the knowledge needed in order to make a fully informed hiring decision.

Ta kontakt når som helst

Ta kontakt når som helst

Ta kontakt, så kan vi snakke om dine behov innen rekruttering, evaluering, ledelse og HR.