08/12/2022

Quiet quitting – näkyykö hiljainen lopettaminen myös Suomessa?

Quiet quitting, hiljainen vetäytyminen omasta työstä on noussut tänä syksynä keskusteluun. Termillä viitataan työn määrän ja roolin kohtuullistamiseen: elämä ei ole pelkkää työntekoa, eikä työlle tarvitse antaa kaikkea. Alun perin Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt keskustelu kiinnostaa myös Suomessa: quiet quitting -termiä on viimeisen parin kuukauden aikana googlattu yli 10 000 kertaa.

”Hiljainen lopettaminen on hiljaista itsepuolustusta. Se ei välttämättä tarkoita haluttomuutta työskennellä kovemmin, vaan saattaa olla reaktio johtajuuteen ja johtajan kykyyn ymmärtää tiimiläisiään ja edistää heidän sitoutumistaan. Sellaisenaan ilmiö ei ole mikään uusi – mutta nyt sille on nimi”, Anni Vind Frandsen, Compassin yhteistyökumppanin People & Performancen partneri sanoo.

Johtajan on siis hyvä olla hereillä quiet quittingista. Mikäli merkkejä passivoitumisesta on omassa tiimissä, on hyvä kysyä, onko passivoitumisen takana sitoutumisongelmia tai ilmapiirihaasteita, jotka ajavat tiimiläisiä hiljaa uusia haasteita kohti.

Quiet quittingin syyt voivat pesiä yrityksen kulttuurissa

Johtajat ja HR-alan ammattilaiset tunnistavat quiet quitting -ilmiön entuudestaan. Quiet quitting tai hiljainen vetäytyminen on ihmisen suojautumiskeino ja sitä esiintyy etenkin  silloin, kun osaaja joutuu epämukavuusalueelleen, tekemään jotakin epämieluisaa tai työskentelemään asian parissa, josta on aiemmin saanut kielteistä palautetta tai johon liittyy muuta negatiivista tunnetta. Tällöin on tyypillistä, että ihmiset suojelevat itseään vetäytymällä tehtävistään ja roolistaan. 

Reaktio voi olla lähtöisin henkilöstä  itsestään, mutta se voi myös olla tulosta painostuksesta vetäytymiseen, organisaation ilmapiiristä tai tietyn kollegan toimesta. Esimerkiksi jatkuva negatiivinen palaute tai työntekijän roolin aliarviointi voi ohjata työntekijää vetäytymään velvollisuuksistaan.

Quiet quitting vai quiet firing?

Hiljaisen lopettamisen ohella puhutaan myös hiljaisista potkuista.  Tekijä voi kokea saaneensa hiljaiset potkut, mikäli häntä ei huomioida esimerkiksi kehityskeskusteluin, jätetään kutsumatta tärkeisiin kehitysprojekteihin ja kärkihankkeisiin, palkkauksesta tai mikäli urakehityksestä ei ole puhuttu aikoihin.

Quiet firing voi olla suoranaista tiimiläisen savustamista ulos. Pahimmillaan quiet firing on kuitenkin tahatonta: henkilöä ei vain muisteta huomioida, jolloin tämä käytännössä kokee saaneensa potkut. Seurauksena on liki väistämättä jonkinasteista mielipahaa tai jopa masennusta, poissulkeminen kun ei kenellekään ihmiselle tee varsinaisesti hyvää.

Myös johtaja voi hiljaa lopettaa

Compass HRG Suomen toimitusjohtaja Göran Hernberg huomauttaa, että myös johtaja voi hiljaa vetäytyä ja luovuttaa vastuistaan.

“Se näkyy virkaistumisena, tehdään vain välttämätön, eikä juuri haeta uusia aloitteita omalla vastuualueella”

Johtajan hiljainen vetäytyminen lähtee liikkeelle tyypillisesti kärjistyneistä erimielisyyksistä yrityksen tärkeimmissä asioissa tai johtamisessa.

“Tilanteen kärjistymisen jälkeen johtajalla ei ole työhön ehkä enää ole paloa ja työt aletaan hoitaa minimipanoksella”, Hernberg kertoo.

Hyvä johtaminen on tärkein työkalu työ- ja perhe-elämän tasapainottamisessa

Motivaation puutteella on suora vaikutus yrityksen menestykseen, joten kyse ei ole ihan mitättömästä asiasta. Sitoutuminen laskee, jos tiimiläiset kokevat olevansa painostettuja, laiminlyötyjä tai huonoja työssään. Ihmisett eivät tällöin löydä motiivia ottaa enemmän osaa yrityksen menestykseen.

Hyvä johtaminen, myös johtajien johtaminen, on ratkaisu hiljaiseen lopettamiseen. Tiimiläisten ja johtajien täytyy tuntea olonsa arvostetuiksi ja kokea, että heidän tarpeisiinsa vastataan.

Hyvän johtajan tulee olla tietoinen kolmesta mekanismista

Johtajan ja esihenkilön on hyvä ymmärtää quiet quittingista kolme asiaa: vetäytyminen on suojamekanismi, psykologinen turvallisuus estää vetäytymistä ja sitoutuminen lähtee johtajasta liikkeelle.

Quiet quitting voi olla selviytymismekanismi

Jos tiimiläisesi kokevat stressiä tai työuupumusta, hiljainen lopettaminen on selviytymismekanismi. Tiimiläisesi vetäytyvät vaikeasti hallittavasta stressistä, ja yksi vastaus voi olla työpanoksen minimoiminen. Vetäytyminen on luonnollinen osa itsestään huolehtimista, ja johtajana sinun on opittava hallitsemaan tätä itsesuojelumuotoa hyvinvoinnin ja sitoutumisen parantamiseksi.

Psykologinen turvallisuus minimoi hiljaista lopettamista

Johtajana olet vastuussa tiimiläistesi henkisen turvallisuuden ylläpitämisestä ja vahvistamisesta. Vain turvallisessa ympäristössä ihmiset voivat osallistua ilman, että pelkäävät negatiivisia reaktioita ympärillään olevilta kollegoilta, johtajilta tai asiakkailta. Siksi moderni johtajuus voi auttaa lisäämään tiimiläisten psyykkistä turvallisuutta ja varmistamaan mukaansatempaavan ja hyvinvoivan työympäristön. Psykologinen turvallisuus on siis yksi edellytyksistä sille, etteivät tiimiläiset päädy hiljaisiksi lopettajiksi, vaan motivoituneiksi tekijöiksi.

Sitouta tiimiläisesi olemalla itse läsnä ja käy keskustelua

Johtajana sinun on kyettävä edistämään tiimiläistesi sitoutumista. Luo mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua. Jos et johtajana panosta näihin tarpeeksi aikaa ja energiaa, voivat tiimiläisesi muuttua passiivisiksi. Näin tapahtuu esimerkiksi, jos ihmiset eivät koe työnsä olevan motivoivaa tai palkitsevaa. Siksi johtajana sinun on saatava tiimisi aktiivisesti mukaan läsnäolon, dialogin ja motivaation avulla.

Etsitkö osaavaa headhunting-kumppania? Compass HRG on yksi Suomen ketterimpiä ja osaavimpia suorahakuyrityksiä. Lue meistä lisää!

Compass Human Resources Group on toiminut vuodesta 1982 lähtien. Olemme kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Visionamme on olla ensisijainen rekrytointi- ja vuokrajohtajuuskumppani Pohjoismaissa. Missiomme painottaa osa-alueita, jotka voivat tehdä visiostamme totta:

Luomme kestäviä suhteita, jotka ovat arvokkaita kaikille osapuolille. Suhteet kollegoihimme, asiakkaisiimme ja ehdokkaisiimme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Halu ymmärtää ja rakentaa luottamusta on kaikkien yhteistyösuhteidemme perusta. Sitoudumme vastuullisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Joustavan, ennakoivan toimintatavan ja yhteisen synergian avulla luomme kaikille osapuolille suotuisia ratkaisuja yrityksellemme, asiakkaillemme ja ehdokkaillemme.

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI