09/05/2022

Työelämä on muuttunut pysyvästi – muutos koronapandemian jälkeiseen aikaan on suuri

Covid-19-pandemia muutti työskentelytapojamme nopeasti ja maailmanlaajuisesti. Nyt maailman jälleen avautuessa on aika kysyä – palaako työelämä enää ennalleen ja koskeeko muutos myös rekrytointia?

Kysyimme Compassin konsulteilta Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja Iso-Britanniasta, miten pandemia on muuttanut rekrytointia ja johtajien hakua. Tuomio oli selvä: ammattitaitoisten asiantuntijoiden kysyntä on kovaa, yritysten on tehtävä töitä jäädäkseen ehdokkaiden mieliin. Kuumilla työmarkkinoilla hakijat voivat olla myös alttiita vaihtamaan työpaikkaa useastikin, joka on otettava huomioon.

96 % ehdokkaista suosii hybridityöpaikkaa

Joustava etätyö on tullut jäädäkseen. Käytännössä kaikki konsulttimme ovat yhtä mieltä siitä, että ehdokkaat ovat kiinnostuneempia etätyöstä – ainakin osan ajasta. Monet hakijat haluavat sovittaa työ- ja perhe-elämän joustavasti ja ovat tulleet siihen tulokseen, että työmatka vie yllättävän paljon aikaa.

”Työnhakija pitää itsestäänselvänä mahdollisuutta työskennellä etä- tai hybridiympäristössä. Onneksi useimmat asiakkaat ovat avoimia tälle ja ovat löytäneet hyviä ratkaisuja”, sanoo Jens Nordqvist, Compass Ruotsin tutkimusjohtaja.

Hakijat etsivät nyt työtä, joka vastaa heidän elämäntyyliään ja arvojaan. Esimerkiksi 37 % konsulteistamme sanoo, että pandemian jälkeisenä aikana ehdokkaat ovat entistä kiinnostuneempia yrityksen ympäristöarvoista.

Koska kokeneiden ja ammattitaitoisten ammattilaisten kysyntä on suuri, heillä on mahdollisuus valita työpaikkansa. Rekrytointiyritysten tulee katsoa olevansa osa tiukkaa kilpailua ja pyrkiä tulemaan houkuttelevaksi työpaikaksi. Joillekin tämä voi tarkoittaa yrityksen arvojen tarkastelua ja sitä, kuinka ne toteutuvat tai jäävät toteutumatta – joka päivä.

Yritykset eivät ehkä kokonaan ymmärrä uusia vaatimuksia

”Ehdokaspula jatkuu edelleen. Etätyö on vähentänyt työntekijöiden sitoutumista työyhteisöön ja siten myös rekrytointimarkkinat ovat aktiivisemmat. Sanoisin, että vaikka ehdokkaista on pulaa, se ei johdu pelkästään covidista, vaan myös ylikuumenevista työmarkkinoista”, sanoo Compass Suomen toimitusjohtaja Göran Hernberg.

Vaikka kilpailu ammattilaisista on kovaa, voi olla, että monilla yrityksillä on vaikeuksia nähdä, että pöydät ovat kääntyneet: nyt rekrytointiyrityksen on myytävä itsensä hakijalle, eikä päinvastoin.

58 % konsulteistamme ajattelee, että yritykset eivät ehkä täysin ymmärrä ehdokkaiden odotusten muutosta. Suurin osa yrityksistä vastaa muuttuneisiin odotuksiin tarjoamalla etätyömahdollisuuksia ainakin osan viikosta ja jotkut tarjoavat parempaa palkkaa. Mutta yrityskulttuuria keksitään uudelleen myös muilla tavoilla:

”Näen suurempaa panostusta monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen”, sanoo Karsten Hald Pedersen, Compass Iso-Britannian kansainvälisen liiketoiminnan johtaja.

Rekrytointiprosessi on muuttunut

Konsulttiemme mukaan rekrytointiprosessi on muuttunut lopullisesti. Ensimmäiset haastattelut tehdään lähes kokonaan verkossa, kun taas ehdokkaat tavataan pääosin henkilökohtaisesti vasta hakuprosessin loppupäässä.

Kolmannes konsulteistamme kertoo, että yritykset asettavat aiempaa kunnianhimoisempia kasvutavoitteita. Tämä tarkoittaa lisää rekrytointeja. Kokeneita ammattilaisia palkataan yhä kiireellisimmillä aikatauluilla.

Mutta nopeampi ei aina ole parempi. Microsoft Teamsin, Zoomin jne. avulla jopa rekrytointi avainrooleihin voidaan nyt tehdä muutamassa viikossa. Mutta kiirehtiminen ei ehkä ole hyvä idea. Kiireinen rekrytointiprosessi voi lisätä virhevalinnan riskejä puolin ja toisin ja tätä kautta vähentää työntekijän aikaa talossa pitkällä aikavälillä.

Toisaalta yritykset useasti menettävät hyviä ehdokkaita, koska aikaa kuluu päätöksentekoon:

”Rekrytointimarkkinat ovat vilkkaat ja työpaikan vaihtoa hakevilla on paljon mistä valita. Rekrytointiyritysten on tehtävä nopeampia päätöksiä tai ottaa riski menettää hyviä ehdokkaita”, sanoo Compass Tanskan toimitusjohtaja Ole Dreyer.

Kun otetaan huomioon, että milleniaalit ovat usein työpaikan suurin segmentti, he ovat joka tapauksessa erittäin todennäköisiä vaihtamaan työpaikkaa, jos heidän tarpeitaan tai arvojaan ei täytetä.

”Pääkysymys eteenpäin pyrkiville yrityksille ja organisaatioille on, kuinka säilyttää tai rakentaa vahvaa työnantajabrändäystä ja -kulttuuria samalla kun vastataan yksilöiden joustavuuden vaatimuksiin, ja työskennellään etänä”, sanoo Hans Jansson, johtava partneri Ruotsista.

Muistilista yrityksille

 ● Työnantajabrändäyksen tulee olla osa kasvustrategiaasi ja sen tulee pohjautua faktoihin eikä pelkkiin kiiltokuviin

● Kyse ei ole vain ulkoisesta viestinnästä vaan koko organisaatiokulttuurin kehittämisestä

● Puhu arvoistasi ja ympäristöasioistasi ennakoivasti ja avoimesti

● Ole rehellinen rekrytointiprosessissa: hakijat hyppäävät uusiin mahdollisuuksiin nopeasti, jos he huomaavat, että organisaatiosi ei istu heidän arvoihinsa

● Varaa aikaa rekrytointiprosessiin. Kiirehtiminen voi johtaa hyvien ehdokkaiden puuttumiseen; toisaalta kun oikea ehdokas ilmaantuu, voidaan tarvita nopeitakin päätöksiä

Etsitkö osaavaa headhunting-kumppania? Compass HRG on yksi Suomen ketterimpiä ja osaavimpia suorahakuyrityksiä. Lue meistä lisää!

Compass Human Resources Group on toiminut vuodesta 1982 lähtien. Olemme kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Visionamme on olla ensisijainen rekrytointi- ja vuokrajohtajuuskumppani Pohjoismaissa. Missiomme painottaa osa-alueita, jotka voivat tehdä visiostamme totta:

Luomme kestäviä suhteita, jotka ovat arvokkaita kaikille osapuolille. Suhteet kollegoihimme, asiakkaisiimme ja ehdokkaisiimme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Halu ymmärtää ja rakentaa luottamusta on kaikkien yhteistyösuhteidemme perusta. Sitoudumme vastuullisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Joustavan, ennakoivan toimintatavan ja yhteisen synergian avulla luomme kaikille osapuolille suotuisia ratkaisuja yrityksellemme, asiakkaillemme ja ehdokkaillemme.

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI