08/02/2022

Työnantajamielikuva täytyy olla kunnossa, jos haluatte parhaat osaajat

Työmarkkinoilla on nyt kova kisa parhaista osaajista. Suorahakuprosesseissa olemme huomanneet konkreettisesti, mikä vaikutus työnantajamielikuvalla on rekrytoinnissa. 

Millaiset ympäristöarvot yrityksellä on? Entä etätyökäytännöt? Nämä ovat oikeita kysymyksiä, joita suorahakuprosesseissamme mukana olevat potentiaaliset kandidaatit kysyvät yrityksestä. Joskus emme pääse edes ensimmäistä keskustelua pidemmälle, koska kandidaatilla on rekrytoivasta yrityksestä huono mielikuva.

Työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyy monia luuloja. Juttelimme työnantajamielikuvaan perehtyneen konsulttimme Sonja Vainion kanssa ja  kommentoimme nyt väitteitä työnantajamielikuvasta suorahakukonsulttien näkökulmasta.

Yritys päättää itse työnantajamielikuvansa

Väärin. Työnantajamielikuva rakentuu kaikissa yhteyksissä, joissa yrityksenne on mukana. Mielikuva voi heilahtaa vaikkapa sen mukaan, miten alihankkijanne toimii tai mitä entiset työntekijänne puhuvat yrityksestänne. 

Kannattaa huomata, että sosiaalisen median myötä yrityksestänne saa paljon tietoa, jota ette ole itse laittaneet jakoon. Esimerkiksi Glassdoor– ja Tunto-palvelut keräävät työntekijöiden kokemuksia eri yrityksistä ja julkaisevat arvosanoja yrityksille. Lisäksi työnantajista kysellään aktiivisesti keskustelufoorumeilla ja esimerkiksi anonyymissa Jodel-sovelluksessa.

Yritys ei siis itse voi päättää työnantajamielikuvaansa, mutta tietoisella työllä siihen voi vaikuttaa. Tyytyväinen henkilöstö on nimittäin paras yrityksen puolestapuhuja.

Työnantajamielikuva on HR-tiimin vastuulla

Väärin. Työnantajamielikuvan täytyy olla johdon agendalla ja koko yrityksen asia. Johto näyttää esimerkillään, millaista kulttuuria yrityksessä arvostetaan ja miten yrityksessä toimitaan. Mikäli yritys haluaa todella houkutella parhaita osaajia tiiminsä, täytyy työnantajamielikuvan perustua yrityksen oikeaan kulttuuriin, arvoihin ja tekoihin.

Työnantajamielikuva vie ehkä ajatukset brändin rakentamiseen, mutta kyse on oikeasti työntekijöiden viihtyvyydestä ja yrityskulttuurin rakentamisesta. Aiheet ovat nousseet keskiöön etenkin viime vuosina, kun työelämässä ovat edenneet sukupolvet, joille työ on monimuotoisempaa kuin vain kahdeksasta neljään toimistolla istumista ja kuukausipalkan nostamista. Yhä useampi haluaa tehdä merkityksellistä työtä viihtyisässä työympäristössä, ja hyvässä työporukassa.

Hyviä osaajia saa, kun maksaa tarpeeksi

Tämäkään ei ihan pidä enää paikkaansa. Suorahakukonsulttimme juttelevat vuosittain tuhansien huippuosaajien kanssa.  Potentiaaliset kandidaatit kysyvät hyvin tarkkaan rekrytoivan yrityksen arvoista, ympäristöteoista, etätyöstä, joustavuudesta ja yleisestä ilmapiiristä. Kun puhutaan kovan tason osaajista, on tietty palkkataso jo kilpailun tuloksena syntynyt. 

Palkkaa enemmän näitä osaajia kiinnostavat yrityksen arvot ja miten yrityksessä työskenteleminen vaikuttaisi heidän arkeensa. Olisiko esimerkiksi mahdollista hoitaa ikääntyvän vanhemman asioita kesken päivän tai lähteä liukuman turvin aiemmin hakemaan lasta päiväkodista?

Palkan sijaan kannattaakin olla valmiina vastaamaan kandidaatin kysymyksiin joustavuudesta, työntekijöiden vaihtuvuudesta, päätöksenteosta, monimuotoisuudesta ja ympäristöarvoista. Ja muista, että osaajat ovat hyvin verkottuneita, he luultavasti kysyvät mielipidettä yrityksestänne myös omilta kontakteiltaan.

Työnantajamielikuva korjataan keskimäärin viidessä vuodessa

Kyllä. Great Place to Work -asiantuntijoiden mukaan on huomattu, että mielikuvan korjaamiseen menee keskimäärin noin viisi vuotta. Mutta pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta: kun työntekijät ovat tyytyväisiä, on yrityksen tuottavuus jopa kolminkertaista muihin yrityksiin nähden, samoin innovaatioiden määrä kasvaa käsi kädessä työntekijätyytyväisyyden kanssa.

Yksi parhaista keinoista lisätä työntekijätyytyväisyyttä on avoin keskustelu yrityksessä, etenkin johdon ja työntekijöiden välillä: miksi yritys on olemassa, mitkä ovat sen tavoitteet ja miten ne ajatellaan saavutettavan? Kommunikaation tulee olla molemminsuuntaista. Myös palaute työntekijöiltä johdolle pitää kulkea helposti. Työntekijä on yleensä oman alueensa  paras asiantuntija ja esimerkiksi kehitysprojekteihin kannattaa sitouttaa työntekijät mukaan alusta lähtien.

Toinen helppo paikka aloittaa, on tarkastella yrityksen perehdytysohjelmaa. Parin viikon perehdytys ei oikeastaan riitä vielä mihinkään, vaan sitoutumista luodaan ennemminkin 4 – 6 kuukauden kuukauden ohjelmalla.

Ja kolmanneksi olisi hyvä tarkastella yrityksen käytäntöjä: ovatko ne ajan tasalla esimerkiksi etätöiden osin, luotetaanko työntekijöihin oikeasti ja onko kenties käytäntöjä, joille ei ole enää syytä?

Suorahaulla voi kiertää huonon työnantajamielikuvan ja saada hyviä hakijoita

Kyllä ja ei. Kehno työnantajamielikuva voi johtaa siihen, että vaikka suorahakukonsultti tekisi parhaansa, osa kandidaateista kieltäytyy jo ensimmäisen puhelun aikana jatkokeskusteluista.

Toisaalta, suorahaussa käydään aina syvällisesti läpi yritystä ja kandidaatin tilannetta ja etsitään niin sanotusti “matchia”. Osa kandidaateista voi nähdä tarjotussa positiossa jotakin oleellista oman urakehityksensä kannalta ja näin mainehaitta voi olla toissijaista. Joka tapauksessa keskusteluissa kandidaattien kanssa olemme aina rehellisiä, sillä mikäli totuutta on siloteltu hakuvaiheessa, on rekrytointikokemus huono, työnantajamielikuva kärsii edelleen ja kandidaatti lähtee herkästi jo koeajalla.

Strateginen suorahakukumppanuus on myös oivallinen lisä työnantajamielikuvan kehittämisessä. Pitkäjänteisessä kumppanuudessa suorahakuyritys oppii tuntemaan yrityksen kulttuurin, kehityskohteet ja tarpeet perinpohjaisesti ja pystyy rekrytointien kautta osallistumaan työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Etsitkö osaavaa headhunting-kumppania? Compass HRG on yksi Suomen ketterimpiä ja osaavimpia suorahakuyrityksiä. Lue meistä lisää!

Compass Human Resources Group on toiminut vuodesta 1982 lähtien. Olemme kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Visionamme on olla ensisijainen rekrytointi- ja vuokrajohtajuuskumppani Pohjoismaissa. Missiomme painottaa osa-alueita, jotka voivat tehdä visiostamme totta:

Luomme kestäviä suhteita, jotka ovat arvokkaita kaikille osapuolille. Suhteet kollegoihimme, asiakkaisiimme ja ehdokkaisiimme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Halu ymmärtää ja rakentaa luottamusta on kaikkien yhteistyösuhteidemme perusta. Sitoudumme vastuullisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Joustavan, ennakoivan toimintatavan ja yhteisen synergian avulla luomme kaikille osapuolille suotuisia ratkaisuja yrityksellemme, asiakkaillemme ja ehdokkaillemme.

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI