01/03/2021

Työpaikan vaihtamisen juurisyyt – Osa 2/16 – Innovatiivinen johtaja omalla alallaan

Blogisarjamme ”Työpaikan vaihtamisen juurisyyt” käsittelee työpaikkojen vetovoimatekijöitä ja työstä pois työntäviä seikkoja. Ensimmäisessä osassa puhuimme siitä, miten kiinnostavan businessmallin viestiminen on noussut tietyillä aloilla yhä tärkeämmäksi osaksi rekrytointiprosessia. Kuten ensimmäisessä osassa myös kerroimme, kysyimme viime vuonna 437:ltä työnhakijalta mitkä asiat uusissa työnantajissa houkuttelevat ja mitkä asiat ajavat heitä nykyisestä työpaikasta pois.

Työntekijöiden vapaaehtoinen irtisanoutuminen aiheena on lähes aina yhtä ajankohtainen, sillä työpaikkojen täyttämisestä muodostuu luonnollisesti yritykselle pitkä lista sekä epäsuoria että suoria kustannuksia. Työntekijöiden pitäminen organisaatiossa ja organisaation esiin tuominen hyvänä työnantaja on siis liiketoiminnallisesti kannattavaa. Tämä ei tietenkään tule kenellekään yllätyksenä, mutta ongelmat, jotka johtuvat työntekijöiden vaihtuvuudesta ovat ikuisia.

Tässä osassa keskitymme tekijään ”Innovatiivinen johtaja omalla alallaan”. Eli kuinka tärkeää työntekijälle on nähdä tulevaisuuden työnantajansa olevan innovatiivinen johtaja omalla alallaan. Vastaajien tuli sijoittaa kyselyssä listaamamme vetotekijät (eng. ”pull-factors”) tärkeysjärjestykseen, jossa ensimmäiseksi sijoitettu tekijä on työnhakijalle tärkein, kun hän valitsee itselleen uutta työnantajaa ja viimeiseksi sijoitettu vähiten tärkeä.

Kuten taulukosta näkyy, jakautuivat vastaukset hyvin tasaisesti. 17,5 % vastaajista piti innovatiivista johtajuutta kaikista tärkeimpänä asiana uutta työnantajaa valittaessa. Yhteensä 42,7 % kyselyyn vastanneista sijoitti tämän tekijä kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon, mutta myös 44,9 % vastaajista sijoitti tekijän kolmen vähiten tärkeimmän tekijän joukkoon. Tasainen vastusjakauma tämän tekijän kohdalla selittynee samalla syyllä, jota sivusimme blogisarjan ensimmäisessä osassa. Kyselyyn vastannet, edustivat eri aloja, joista suurin osa työskentelivät rakentamisen ja teollisuuden alalla (35,5 %), toiseksi eniten vastauksia tuli ICT-alalta (18,5 %) ja kolmanneksi eniten vastaajat kertoivat työskentelevänsä asiantuntijapalveluiden parissa (11,7 %). Keskiarvoltaan tekijä ”innovatiivinen johtaja omalla alallaan” sijoitettiin sijalle 4,0/7.

”Yritys, joka on omalla liiketoiminta-alueellaan innovatiivinen johtaja, on automaattisesti houkutteleva. Tämä johtuu siitä, että kyseisen aseman saavuttamiseksi on tehty useita oikeita päätöksiä” – Kyselyyn vastannut

Kysyimme konsultiltamme Sini Kalalahdelta, millä tavalla työnantajan innovatiivisuus tulee tuoda esiin ja mitä haasteita nykypäivän suorahauissa tämän asian kohdalla on ilmennyt.

”Innovatiivisuus ajaa maailmaa eteenpäin ja eteenpäin meneminen on usealla alalla se mikä työnhakijoita houkuttelee. Allekirjoitan myös sen mikä tuloksista ilmenee, että innovointi ja sen esiin tuominen on tietyillä aloilla tärkeämpää kuin toisilla. Niillä aloilla, joilla työnhakijoille on ensisijaisen tärkeää olla osa osana uuden kehittämistä, on ongelmallista se, että yrityksen innovatiivisuus tunnistetaan yleisellä tasolla vasta yrityksen vakiinnutettuaan menestyksensä. Esimerkiksi Amazonin, Googlen tai Teslan on helppo houkutella innovatiivisuudellaan työntekijöitä, mutta se ei tarkoita, etteikö muissakin yrityksissä olisi mahdollista kehittää uutta. Sen takia mielestäni nykyisten suorahakujen kulmakiviksi on muodostunut toimeksiannon toteuttajan viestinnällinen osaaminen sekä toimialakohtainen ymmärrys.”

Julkaisemme löydöksiämme sekä ajatuksiamme kevään aikana blogisarjan muodossa ja käsittelemme jokaisessa osassa yhtä tiettyä tekijää. Blogisarjan ensimmäisessä puoliskossa käsittelemme tekijöitä, jotka vaikuttavat uuden työnantajan valintaan, eli niin sanottuja vetotekijöitä. Jälkimmäisessä puoliskossa paneudumme työntötekijöihin, eli niihin asioihin, jotka ajavat työntekijän nykyiseltä työpaikalta pois.

Järjestämme kevään aikana erilaisia roundtable keskusteluja HR- ja rekrytoinnin ammattilaisille, joissa vaihdamme ajatuksia ja käymme läpi kyselymme löydöksiä tarkemmin. Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa keskusteluihin: ota yhteyttä meihin compass@compasshrg.fi, niin kerromme asiasta lisää!

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI