09/06/2021

Työpaikan vaihtamisen juurisyyt – Osa 5/16 – Sosiaalisesti vastuullinen ja korkeat eettiset standardit

Edellisellä kerralla puhuimme “Työpaikan vaihtamisen juurisyyt”-blogisarjassamme vahvasta yrityskulttuurista. Vaikka kulttuuri ei noussut teettämässämme kyselyssä erityisen tärkeäksi tekijäksi uutta työnantajaa valitessa, on se kuitenkin asia, jota tulee viestiä tavalla tai toisella rekrytointitilanteessa. Voit lukea kyseisen kirjoituksen kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

Kevään aikana julkaistavassa blogisarjassamme käsittelemme tekijöitä, jotka uusissa työnantajissa houkuttelevat, sekä tekijöitä, jotka ajavat nykyisestä työpaikasta pois.  Blogisarjamme aiheet ja tulokset perustuvat tutkimukseen, jonka teimme viime vuonna, jossa kysyimme 437:n työnhakijan mielipiteitä edellä mainittuihin tekijöihin.

Tässä osassa keskitymme yrityksen sosiaaliseen vastuullisuuteen ja korkeisiin eettisiin standardeihin.

Pyysimme kyselymme vastaajia sijoittamaan listaamamme seitsemän vetotekijää (eng. ”pull-factors”) tärkeysjärjestykseen, jossa ensimmäiseksi sijoitettu tekijä on työnhakijalle keskeisin, kun hän valitsee itselleen uutta työnantajaa ja viimeiseksi sijoitettu vähiten tärkeä.

Sosiaalinen vastuu ja eettiset standardit ovat mielestämme asioita, joita työnantajilta nykypäivänä kysytään ja usein jopa vaaditaan. Siksi halusimme selvittää miten tärkeänä työnhakijat sitä oikeasti pitävät.

Alla olevasta taulukosta näkyy, miten vastaajien mielipiteet jakautuivat sosiaalisesta vastuullisuudesta ja korkeista eettisistä standardeista.

Taulukko kertoo siis, kuinka tärkeänä (suhteessa muihin kysyttyihin tekijöihin) ihmiset pitävät sitä, että uusi työnantaja on sosiaalisesti vastuullinen ja omaa korkeat eettiset standardit. Kuten taulukosta näkyy, sijoitettiin kyseinen tekijä suurimmilta osin tärkeysjärjestyksessä häntäpäähän. Sosiaalista vastuullisuutta ja eettisiä standardeja ei siis lähtökohtaisesti pidetty tärkeänä tekijänä uutta työnantajaa valitessa. Keskiarvoltaan tämä tekijä sijoitettiin sijalle 4,47, joka on hyvin lähellä edellisessä blogissa esittelemäämme vetotekijää: vahvaa yrityskulttuuria (4,49/7). Sosiaalinen vastuu ja eettiset standardit oli kaikista tekijöistä kaikista toiseksi alimmaiseksi sijoitettu.

Vastausjakauma oli, alhaisesta sijoituksesta huolimatta, suhteellisen tasainen: 52,3% sijoitti tämän kolmen vähiten tärkeimmän joukkoon, mutta 32% sijoitti samaisen tekijän kolmen tärkeimmän joukkoon.

”Yleensä huono johtajuus voi olla siedettävää jonkin aikaa, jos itsestä tuntuu, että yritys ajaa oikeita muutoksia hyvän etiikan kautta ja jos työntekijällä on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin” – Kyselyyn vastannut

Julkaisemme löydöksiämme sekä ajatuksiamme kevään aikana blogisarjan muodossa ja käsittelemme jokaisessa osassa yhtä tiettyä tekijää.

Blogisarjan ensimmäisessä puoliskossa käsittelemme tekijöitä, jotka vaikuttavat uuden työnantajan valintaan, eli niin sanottuja vetotekijöitä. Jälkimmäisessä puoliskossa paneudumme työntötekijöihin, eli niihin asioihin, jotka ajavat työntekijän nykyiseltä työpaikalta pois.

Järjestämme kevään aikana erilaisia roundtable-keskusteluja HR- ja rekrytointi-ammattilaisille, joissa vaihdamme ajatuksia sekä käymme läpi kyselymme löydöksiä tarkemmin.

Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa keskusteluihin: ota yhteyttä meihin compass@compasshrg.fi, niin kerromme asiasta lisää!

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI