16/06/2021

Työpaikan vaihtamisen juurisyyt – Osa 7/16 – Palkka ja edut

Viimeksi julkaistussa osassa “Työpaikan vaihtamisen juurisyyt”-blogisarjastamme puhuimme hyvistä urakehitysmahdollisuuksista ja niiden tärkeydestä työnhakijoille. Teettämässämme kyselyssä hyvät urakehitysmahdollisuudet nousivat erittäin tärkeäksi työnhakijoiden valitessaan uutta työnantajaa, mikä ei välttämättä tule monelle yllätyksenä. Voit lukea ajatuksiamme aiheesta ja miten kehitysmahdollisuuksia voi viestiä ja konkretisoida rekrytointi- ja suorahakuprosesseissa tämän linkin takaa.

Blogisarjassamme käsittelemme tekijöitä, jotka uusissa työnantajissa houkuttelevat, sekä tekijöitä, jotka ajavat nykyisestä työpaikasta pois. Blogisarjamme aiheet ja tulokset perustuvat tutkimukseen, jonka teimme viime vuonna, jossa kysyimme 437:n työnhakijan mielipiteitä edellä mainittuihin tekijöihin.

Tässä osassa keskitymme palkkaan ja etuihin.

Kyselyssämme pyysimme vastaajia sijoittamaan seitsemän vetotekijää (eng. ”pull-factors”) tärkeysjärjestykseen, jossa ensimmäiseksi sijoitettu tekijä on työnhakijalle keskeisin, kun hän valitsee itselleen uutta työnantajaa ja viimeiseksi sijoitettu vähiten tärkeä.

Palkka ja edut ovat asioita, jotka nousevat väistämättä esiin jossain vaiheessa rekrytointia. Siksi halusimme nähdä kuinka suuren painoarvon työnhakijat antavat näille etsiessään itselleen uusia haasteita.

Alla oleva taulukko kertoo mihin vastaajat sijoittivat palkan ja edut omassa tärkeysjärjestyksessään.

Lähtökohtaisesti palkkaa ja etuja pidettiin tärkeänä uutta työnantaja valittaessa ja 49,1% kyselyyn vastanneista sijoitti tämän kolmen tärkeimmän asian joukkoon. 15,9% sijoitti palkan ja edut listansa puoleenväliin eli neljänneksi ja yhteensä 34,9% kolmen vähiten tärkeimmän tekijän joukkoon. Kuitenkin ainoastaan 8,4% vastaajista nosti palkan ja edut kaikista tärkeimmäksi, kun taas 24,8% (suurin osa vastaajista) piti tekijää kolmanneksi tärkeimpänä. Keskiarvoltaan palkka ja edut sijoitettiin sijalle 3,85/7.

”Tietysti palkka ja edut ovat tärkeitä, sillä huippuosaajat eivät edes harkitse työnantajaa, mikäli yritys ei ole halukas tarjoamaan kilpailukykyistä korvausta”
Kyselyyn vastannut

Palkat ja edut on viimeinen vetotekijä, jota blogisarjassamme käsittelemme. Aikaisemmissa osissa olemme käsitelleet seuraavia tekijöitä:

1. Kiinnostava businessmalli
2. Innovatiivinen johtaja omalla toimialallaan
3. Tarjoaa joustavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön
4. Vahva yrityskulttuuri
5. Sosiaalisesti vastuullinen ja korkeat eettiset standardit
6. Hyvät mahdollisuudet urakehitykseen
7. Hyvät edut ja kilpailukykyinen palkka

Työnantajan valintaan vaikuttavat tekijät jakoivat monessa tapauksessa vastaajien mielipiteitä ja alla olevasta taulukosta näkyy, miten vastaajat keskiarvoltaan sijoittivat tekijät omissa tärkeysjärjestyksissään.

Julkaisemme löydöksiämme sekä ajatuksiamme kevään aikana blogisarjan muodossa ja käsittelemme jokaisessa osassa yhtä tiettyä tekijää.

Blogisarjan ensimmäisessä puoliskossa käsittelemme tekijöitä, jotka vaikuttavat uuden työnantajan valintaan, eli niin sanottuja vetotekijöitä. Jälkimmäisessä puoliskossa paneudumme työntötekijöihin, eli niihin asioihin, jotka ajavat työntekijän nykyiseltä työpaikalta pois.

Järjestämme kevään aikana erilaisia roundtable-keskusteluja HR- ja rekrytointi-ammattilaisille, joissa vaihdamme ajatuksia sekä käymme läpi kyselymme löydöksiä tarkemmin.

Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa keskusteluihin: ota yhteyttä meihin compass@compasshrg.fi, niin kerromme asiasta lisää!

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI