Prosjektingeniør

Prosjektingeniør

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2021 var på 1.570 MNOK. Baneservice har 620 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Vi står foran store utbyggingsprosjekter med krav til digital modellering for de jernbanetekniske fagene i alle byggefaser. Vil du være med å styrke og utvikle vår BIM kompetanse?

BIM-kompetanse – prosjektplanlegging – prosjektkoordinering

Baneservice ønsker å ta i bruk bygningsmodellering for alle fag i prosjektering, produksjon/fremdrift, materialleveranse, KS/HMS og drift/vedlikehold. Vi er svært opptatt av å ha en BIM-modell som gir oss den informasjonen vi trenger for å fortelle hvordan vil skal bygge et prosjekt i detalj.

Som prosjektingeniør vil du dels jobbe tett med vår BIM-spesialist for utvikling av arbeidsprosesser knyttet til BIM, og dels jobbe tett med våre prosjektledere i enkeltprosjekter. I vår utbyggingsdivisjon er vi pr. i dag ni prosjektingeniører og tilsvarende antall prosjektledere og andre prosjektmedarbeidere.

Eksempler på arbeidsområder:

 • Bidra til å bygge opp og utvikle løsninger for BIM modellering og være aktiv bruker av BIM-verktøy som Dalux, Naviswork og Novorender
 • Koordinering og tilrettelegging av BIM-arbeid i enkeltprosjekter, samt bistå prosjektleder innen tilbudsarbeid, prosjektplanlegging, beregninger, dokumentasjon, prosjektinnkjøp/-leveranser og fremdriftsoppfølging/ rapportering
 • Opplæring/Implementering av BIM-kompetanse internt
 • Muligheter for å delta på brudd, med AR løsning som brukes av Baneservice.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på Master-/ Bachelornivå / BIM-tekniker fra fagskolen med spesialkompetanse innenfor BIM eller erfaring med prosjektering eller prosjektstøtte med mye praktisk bruk av BIM i prosjekter.
 • God kunnskap innen bruk av digitale verktøy. Erfaring med tegne- og modelleringsprogrammer, 3D/BIM programvare, Dalux eller tilsvarende er en fordel.
 • Erfaring fra prosjektbasert virksomhet.
 • Du er arbeidsom, lærevillig og strukturert

Vi tilbyr:

 • Gode opplærings- og utviklingsløp basert på coaching og mentoring
 • Spennende stilling med gode muligheter til å påvirke og skape synlige resultater
 • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelser

En ansettelse i Baneservice betyr at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø, viktige brikker for å lykkes. Vi gir deg mulighet til å utvikle deg sammen med oss og bidra til utviklingen av bærekraftig infrastruktur for morgendagens jernbane.

Baneservice søker å bygge opp kvinneandelen og oppfordrer kvinnelige ingeniører til å søke stillingen. 

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Martine Hagseth, +47 406 11 545.

Klikk på søknadsknappen for å komme til Compass hjemmeside – hvor du kan registrere din CV og søke stillingen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.