Johtajan rekrytointi – miten auttaa johtaja nopeasti alkuun?

johtajan rekrytointi voi olla vaikeaa

Miten uutta johtajaa autetaan nopeaan tuloksen tekoon?

Suurimmalla osalla johtajista kuluu puoli vuotta ennen kuin he saavat tuloksia aikaiseksi. Hyvällä perehdytyksellä tuota aikaa voi leikata jopa kuukausilla. Lue alta, mihin suosittelemme, että keskitytte uuden johtajan perehdytyksessä!

Johtajan rekrytointi on iso investointi mille tahansa yritykselle. Roolit ovat yleensä vaativia ja niihin perehtymiseen menee oma aikansa. Samaan aikaan kollegat odottavat jo, alkaako uusi johtaja tuottamaan tuloksia. Johtaja saa kuitenkin harvoin asioita aikaan muutamassa kuukaudessa.

57% johtajista sanoi, että heillä kesti kuusi kuukautta uudessa positiossa ennen kuin tuloksia aikaiseksi. Harvard Business Review’n mukaan tuota aikaa voidaan vähentää kuudesta neljään kuukauteen perehdyttämällä uusi johtaja paremmin yritykseen.

Perehdytys ei kuitenkaan tunnu olevan arkipäivää monessakaan yrityksessä. Vain 30% johtajista sanoo, että he kokivat saaneensa tukea ja perehdytystä heidän uusimmassa positiossaan. Samaan aikaan 81% niistä, jotka osallistuivat jonkinlaiseen perehdytys- tai onboarding-ohjelmaan sanoivat ohjelman olleen palkitseva.

Näin siivität uuden johtajan tietä kohti tuloksia

Johtajan perehdyttämisellä tarkoitetaan sen oivalluksen ja ymmärryksen rakentamista, joka luo perustan tehokkaalle johtajuudelle. Yksi osa perehdyttämistä on rakentaa ymmärrys tiimin toiminnasta, yrityskulttuurista sekä tärkeimmistä sisäisistä sidosryhmistä. Toinen osa perehdyttämistä on ymmärrys siitä, millainen vaikutus johtajan on saatava aikaan, ja miten johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet tukevat tai eivät tue tavoitetta.

Perehdyttämisen tavoitteena on saada johtaja tekemään oikeat ja tarpeelliset päätökset nopeammin – eli johtaa tehokkaasti.

Compass HRG:n sisaryhtiö, People & Performance on identifioinut viisi avainteema, joita johtajan tulisi miettiä – varmasti myös yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

    1. Millaista uutta kyvykkyyttä johtaja tuo mukanaan?
    2. Mitkä osat organisaation kulttuurista tukevat tulosten tekoa, ja mitä osia tulisi kehittää?
    3. Miten käyttää henkilökohtaista johtajuutta, ja miten vältät harhautumasta irrelevantteihin asioihin?
    4. Mitkä ovat johtajan tärkeimmät sidosryhmät ja miten heihin vaikutetaan?
    5. Miten johtaja voi vapauttaa tiiminsä potentiaalin?

Kaiken perehdyttämisen ytimessä on jatkuva keskustelu, joka varmistaa, että puolin ja toisin on selvää, mitä uuden henkilön odotetaan tekevän ja saavuttavan. Kannattaa muistaa, että yrityksenne yleinen perehdytysohjelma ei sellaisenaan yleensä sovi johtajan käyttöön. Johtajan perehdytyksessä vaaditaan normaaliakin enemmän pitkäjänteisyyttä ja ennen kaikkea johtajan itsereflektiota: mitä haluan saavuttaa, miten sen saavutan ja millaisessa ympäristössä toimin.

Mikä maksaa? Miksi johtajilla kestää tovi saada aikaan tuloksia?

Johtaja on yleensä oman alansa substanssiosaaja. Myyntijohtaja osaa asettaa insentiivit ja ohjata myyjiä oikeaan suuntaan, talousjohtaja näkee yhdellä silmäyksellä numeroista yrityksen suunnan ja tehostamisen paikat.

Harva johtaja on kuitenkaan organisaatiokulttuurin syväosaaja. Harvard Business Review’n mukaan 69% johtajista sanoi kokevansa hankalaksi ymmärtää, miten organisaatio oikeasti toimii. Tämä ei liity puutteisiin johtajien substanssiosaamisessa, vaan enemmän organisaation kulttuurin, sisäisten poliittisten vaikutteiden ymmärtämiseen sekä eri ryhmien dynamiikan ymmärtämiseen. 89% johtajista toivoikin juuri näihen teemoihin apua aloittaessaan uudessa roolissa.

Johtajan rekrytointi – panostus perehdytykseen kiinnostaa ehdokkaita

Parhaista johtajista on kova kilpailu ja yritysten täytyy oikeasti markkinoida itseään, jotta heidät koetaan mielenkiintoisena potentiaalisena työnantajana. Yksi erottautumiskeino on oikeasti panostaa johtajan perehdytykseen ja tukea johtajan alkutaipaletta yrityksessä.

Työpaikan vaihtaminen on stressaavaa ja eri yrityksiä vertaillessa oikeasti hyvä tuki perehdytyksen muodossa voi olla todellinen valttikortti. Osoittamalla, että yrityksenne tunnistaa johtajan ensimmäisten askelien haasteet ja että olette valmiita tukemaan uutta johtajaa hänen polullaan, herätätte varmasti mielenkiinnon!

Mikäli haluaisit keskustella lisää Compassin mahdollisuuksista johdon suorahaussa sekä uuden johtajan aloituksen tukemisessa, ole yhteydessä!