Silje Svejstrup Elde

Senior Researcher

Norway

+47 941 37 255 | sse@compass.no

Jeg har en bachelorgrad i offentlig administrasjon og ledelse med fordypning i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Våren 2020 skrev jeg en bacheloroppgave om hvordan kommunestørrelsen kan påvirke barnevernet i kommunen. Jeg holder nå på med en mastergrad ved Universitetet i Oslo. Studiet danner et faglig grunnlag for å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv basert på kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi.

Jeg var med i et tverrfaglig gruppeprosjekt for Nasjonalforeningen for folkehelsen våren 2021. Prosjektet omhandlet motivasjon og rekruttering til demensforeningene, og resulterte i prosjektrapport og presentasjon for Nasjonalforeningens ledelse.

2022 - Researcher / Senior Researcher, Compass Human Resources Group A/S


2021 - 2022 Recruitment Assistant , Compass Human Resources Group A/S


2018 - 2021 Receptionist, Artesia Spa


2016 - 2018 Service worker, SSP


Kontaktinformasjon

Linkedin

Rådgivningsområder