Vårt research-team

Compass Human Resources Group – Norge

Vi i Compass Human Resources i Norge er stolt av vårt research-team. Det består av dyktige, nysgjerrige og lærevillige mennesker som hjelper din bedrift med å finne de rette kandidatene. 

Hvorfor bør du bruke research i rekrutteringsprosessen?

I Compass HRG har vi et solid nordisk research-team som jobber på tvers av land for å sikre gode kandidater til våre prosesser.

Hovedfunksjonen til research er å kartlegge og identifisere markeder som er relevante for å finne den beste kandidaten til en gitt stilling. Vi jobber aktivt med å kontakte passive kandidater. Dette gjør vi for å invitere kandidater fra miljøer vi vet sitter med ønsket kompetanse.

 

«Research er din forlengende arm inn i kandidatmarkedet»

Ved å ta i bruk research sikrer vi tilgangen på kvalifiserte kandidater inn i rekrutteringsprosessen. Research-teamet har en sentral rolle gjennom hele prosessen og vil sikre god kandidathåndtering. Gjennom mange års kartlegging av markeder og bransjer vet vi hvor vi finner kandidater med riktig kompetanse og i hvilke miljøer de befinner seg. Vi legger ned mye arbeid i å bli kjent med kunden for å forstå organisasjonen og kulturen, og dermed finne kandidater som matcher dette.

Research er din forlengende arm inn i kandidatmarkedet og har gjennom mange års nettverksbygging solid kompetanse på finne rett person på rett plass. Ved bruk av research-ressurser vil vi kunne invitere flere kvalifiserte kandidater inn i prosessen da vi aktivt jobber med å kontakte kandidater som ikke nødvendigvis er åpne på jobbmarkedet.

 

Research-teamet i Compass HRG sikrer god kandidatdialog og legger særlig fokus på kandidatreisen gjennom rekrutteringsprosessen. En bieffekt av dette vil være en positiv innvirkning på ditt selskap om arbeidsgiver.

Vårt research-team anvender daglig ulike tilnærminger og strategier for å identifisere gode kandidater og sørger for en transparent dialog til både kunder og kandidater. Gjennom grundig undersøkelse og analyse av ulike kilder og nettverk, er våre researchere i stand til å presentere flere gode kandidater enn bare de som har aktivt søkt seg til stillingen.

Våre researchere