28/09/2022

ESG i den finansielle sektor

Den grønne agenda har attraktionsværdi både for investorer, kunder og kandidater

Vil du vide mere?

Anita Blinkenborg

Partner & Practice Lead, Financial Services, Denmark

ab@compasshrg.com

+45 29 86 86 66

View profile

Bæredygtighedskravene til den finansielle sektor vokser stødt. Efterspørgslen fra kunder og investorer har været stigende de seneste år. Det viser sig, at investorerne faktisk er villige til at leve med et lavere afkast, når der er tale om bæredygtige investeringer.

I 2021 rundede sektorens finansiering af grønne aktiviteter 548 mia. kroner samtidig med, at vi ser flere grønne finansierings- og investeringsprodukter. Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed har gjort sit indtog i finanssektoren – og vi har formentlig kun set toppen af isbjerget.

Løbende udvikling gør det udfordrende

Udfordringen er imidlertid, at efterspørgslen er accelereret i en sådan grad, at det stiller store krav til sektoren om at følge med. Skinnerne lægges samtidig med, at toget kører. Dette billede ser vi også, når det kommer til rekruttering af ESG-profiler, hvor der i øjeblikket er stigende efterspørgsel – både på forretningssiden og i regi af compliance.

Et agenda-skifte for alle i sektoren

For år tilbage var det compliance, som nærmest disruptede finanssektoren. Hvor compliance var et præventivt tiltag, er bæredygtighed i højere grad en integreret del af selve forretningsstrategien, der både skal tilgodese miljø, samfundsansvar og bundlinje for dermed skabe et stærkt incitament for kunder/investorer. Når snakken falder på ESG og bæredygtighed, kræver det, at sektoren kan mobilisere faglig arbejdskraft til at tage hånd om dette – både strategi- og forretningsmæssigt, men også regulatorisk.

“År tilbage, var det den generelle compliance-agenda, der voksede og skulle implementeres i og på tværs af den finansielle sektor med henblik på at minimere potentielle risici og sikre den fortsatte tillid. På samme måde skal der nu tages hånd om de regulatoriske perspektiver af ESG, hvilket igen stiller krav til sektoren om at leve op til kravene i og fra det hastigt udviklende marked inden for bæredygtighed”, siger Anita Blinkenborg, Partner i Compass Human Resources Group.

Store krav til sektoren

Bæredygtigheds-dagsordenen stiller store krav til de finansielle markedsdeltagere – og i et marked med mangel på arbejdskraft kan det være svært at bygge sin organisation op inden for området. Som finansiel virksomhed har man jo ikke noget valg. Bæredygtighed er inden for sektoren både et strategisk fagområde og noget regulatorisk, og begge perspektiver stiller sine krav til kompetencer og mængden af ressourcer. Det gør det ikke nemmere for aktørerne i den finansielle sektor at finde kandidater til de ledige stillinger, hvilket betyder, at der ofte skal afsættes flere ressourcer til rekruttering af eksterne profiler og identifikation af interne talenter.

Bæredygtighed som tiltrækningskraft

At komme på forkant med bæredygtighed i alle virksomhedens lag kan vise sig at komme med stor attraktionsværdi. I en undersøgelse fra 2018 fra Deloitte sagde 77 % af de adspurgte fra generation Z, at det var vigtigt at arbejde i organisationer, hvis værdier stemmer overens med deres egne. Udsigterne peger på, at bæredygtighedsagendaen, med hovedfokus på ESG’erne, kommer til at forme fremtidens arbejdsmarked markant – og kommer med etiske overvejelser hos kandidaterne. Den nye generation er i højere grad styret af etiske værdier, der vægter højere end løn og frokostordning. Generation Z er også meget mere tilbøjelig til at skifte job, hvis virksomhedens overordnede værdier ikke er i sync med deres egne.

ESG-strategi tiltrækker investorer

Fokus på bæredygtighed er ikke kun tiltrækkende hos kandidater, men også hos investorerne. En klar og ambitiøs ESG-strategi er blevet en grundbetingelse, hvis man vil tiltrække investorer. Værdiansættelsen justeres som direkte konsekvens af virksomhedens ESG-strategi – netop fordi investorerne vil sikre sig det langsigtede perspektiv. Nye analyser viser, at bæredygtige virksomheder giver et større afkast end gennemsnittet.

Rekruttering af ESG-profiler til den finansielle sektor

Der er brug for forskellige typer af profiler, når der på den ene side skal formidles om den finansielle organisations ESG- og bæredygtige produkter og tiltag, og på den anden side skal det regulatoriske perspektiv også sikres.

En måde at løse denne udfordring på er selvfølgelig at kigge inden for egne rækker i form af at identificere profiler med interesse i ESG/bæredygtighed og videreudvikle disses kompetencer. En anden løsning er at kigge uden for den finansielle sektor og identificere kandidater, der er fagligt forankrede i ESG/bæredygtighed uden nødvendigvis at vide en masse om sektoren. Den tredje mulighed er at kigge mere internationalt efter potentielle kandidater.

ESG er en samlet agenda, der på den ene side kræver, at man har medarbejdere, der kan kommunikere og formidle budskabet om virksomhedens ansvarlige og bæredygtige finansielle produkter. På den anden side er det nødvendigt med kompetencer, der kan tage hånd om det regulatoriske perspektiv. Begge dele går hånd i hånd om at medvirke til at forbedre investor- og forbrugerbeskyttelsen samt styrke virksomhedens attraktivitet og position i markedet både i kundernes, investorernes og medarbejdernes øjne.

Bæredygtighed er blevet en integreret del af mange virksomheders vækst-og forretningsstrategi – uanset hvilken sektor, der tales om.

Rekruttering i industri- og byggebranchen: Stort behov for ESG-profiler med ledelseskompetencer

VI FORBEREDER DIG PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

Vores blog