What we do and who we are – Compass Human Resources Group

  “It doesn’t matter what we’re doing if we’re not making a difference for other people”. In this interview our partner Søren Krogstrup gives you a look into Compass Human Resources’ values, work methods and our Nordic presence. For more information about how we can assist you please take a look at our services.

Job ad – Virogates – Global Partner Manager

  Vil du med på en global vækstrejse med banebrydende Healthcare-løsninger, som kan reducere hospitalernes omkostninger samtidig med, at patienternes forløb forbedres? ViroGates er grundlagt i 2001 og har udviklet en analysemetode til at måle forekomsten af biomarkøren suPAR i blodet. suPAR kan bruges på akutafdelinger som et vigtigt redskab til at ”grovsortere” patienter (kaldet […]