30/08/2022

Ny lov sikrer, at arbejdsgivere ikke må spørge til din alder

Bliver din alder en hindring på jobmarkedet? Læs mere om, hvordan Compass håndterer det nye forbud mod aldersspørgsmål i jobannoncer.

Vil du vide mere?

Thorsten Andersen

Director, Denmark

ta@compasshrg.com

+45 61 20 28 03

View profile

Pr. 1. juli 2022 er det ikke længere lovligt for virksomheder at spørge til en ansøgers alder. Arbejdsgivere har derfor fået et forbud mod at indhente oplysninger om en ansøgers alder i forbindelse med ansættelse og rekruttering.

Den nye lov harmonerer med, at arbejdsgivere kun må spørge ind til de emner, der er væsentlige for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Det betyder dog ikke, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på erfaring – loven skal blot hjælpe med at sikre, at en ansøger ikke bliver valgt fra udelukkende på grund af alder.

Vi har i den forbindelse samlet 3 ting, den nye lov er med til at undgå:

1 Undgå mangel på arbejdskraft

”Regeringen fremsætter … et lovforslag, der betyder, at arbejdsgiver ikke må bede om at få oplyst ansøgeres alder … Lovforslaget udspringer af trepartsaftalen fra efteråret 2021, der skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft”, fremgår det af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet .

Loven er dermed vedtaget som et led i ”Trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft”, der skal være med til at få flere jobsøgende ind på arbejdsmarkedet. Det er derfor et led i at gøre det nemmere for jobsøgende at få ledige job og dermed mindske manglen på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

2 Undgå frasortering af kvalificerede kandidater

Den nye lov skal også være med til at give bedre betingelser for jobsøgende, eftersom en ansøger ikke længere kan blive valgt fra på grund af alder, men derimod bliver vurderet på baggrund af kvalifikationer og erfaring. Allerede i screeningsprocessen giver dette bedre betingelser for ansøgere, da en ansøgning ikke længere kan blive frasorteret ved et kig på fødselsåret:

”49 pct. af respondenterne i evalueringen har svaret, at de har oplevet at blive valgt fra på grund af deres fødselsdato, mens 44 pct. har erfaret, at det er svært at finde job, hvis de ønsker at skifte branche”, lyder det i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Det skal derfor sende et signal til virksomheder om, at kvalifikationer sættes i højsædet uanset alder på ansøger. Der bliver dermed taget stilling til en ansøgers kompetencer ud fra et neutralt udgangspunkt, og dette er med til at sikre en kvalificeret arbejdskraft.

Thorsten Andersen, seniorkonsulent i Compass Human Resources Group, understøtter dette:

”Kunderne er generelt optaget af kompetencer, personlighed og motivation. Når vi tidligere blev mødt med et aldersønske, var det mere ud fra, hvordan en person opfattes i en bestemt alder, end at de ønskede en kandidat med en bestemt alder. Jo mere erfaren en ansættende leder er i rekrutteringssammenhænge, desto sjældnere blev alder bragt på banen”.

3 Undgå aldersdiskrimination

Der har været en tendens til, at ledige seniorer har følt sig fravalgt på grund af deres alder. Derfor er den nye lov også et led i at forhindre aldersdiskrimination i forbindelse med jobsøgning og dermed give seniorer bedre betingelser, når de søger job.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger: ”Der er et behov for, at vi får gjort op med diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet. I en tid, hvor virksomheder efterlyser arbejdskraft, er det fuldstændigt absurd, at ledige danske lønmodtagere med masser af ressourcer og kompetencer oplever, at de bliver valgt fra alene på grund af deres alder. Vi tager med lovforslaget et lille skridt i arbejdet med at få stoppet aldersdiskrimination, men vi sender et stort signal til virksomhederne”.

 

Compass Human Resources Groups vurdering af ny lov

For Compass Human Resources Group ændrer det ikke den nuværende måde at håndtere kandidater på, da det indtil nu ikke har været praksis at indhente oplysninger om en kandidats alder:

”Jeg oplever det ikke som et problem, for vi spurgte sjældent om alder tidligere, da det ikke er et parameter, vi udvælger på. Du kan både være en frisk 62-årig og en træt 48-årig, så det kommer mere an på, hvilken energi kandidaten kommer med og hvilken energi, der er i det team eller den organisation, som kandidaten bliver en del af”, siger Thorsten Andersen, seniorkonsulent i Compass Human Resources Group.

Som rekrutteringsvirksomhed støtter Compass Human Resources Group op om tiltaget, da det er med til at stoppe forskelsbehandling og diskrimination og dermed fremmer diversiteten blandt jobsøgende.

Det kan være guld værd at have en professionel headhunter eller to i dit netværk. Men hvordan spotter du, om henvendelsen er seriøs?

 

4 tips til at vurdere en seriøs henvendelse fra en headhunter

VI FORBEREDER DIG PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

Vores blog