08/09/2022

Stort behov for ESG-profiler med ledelseskompetencer i industri- og byggebranchen

Udfordringer og muligheder i industri- og byggebranchen i forhold til bæredygtighed
Vil du vide mere?

Peter Pallesen

Partner & Regional Director, Denmark

pp@compasshrg.com

+45 22 34 87 60

View profile

Bæredygtighed er blevet en integreret del af mange virksomheders vækst-og forretningsstrategi – uanset hvilken sektor, der tales om. Industri og byggeri er ingen undtagelse. I dag indgår bæredygtighed i alt fra byggeriets design og energiforbrug til kommunikation og markedsføring af projektet.

I løbet af de sidste 5-6 år er markedets efterspørgsel på kompetencer inden for bæredygtighed eksploderet. Det medfører store udfordringer, når det kommer til rekruttering af nye medarbejdere inden for ESG-området. Der findes meget få profiler, der har kompetencer, som forener ledelse og forretning med bæredygtighed.

Industrien kan ikke følge med markedets efterspørgsel

I og med at bæredygtighedsstrategier etableres i det øverste ledelseslag, er det ikke noget, man i rekrutteringen af nye medarbejdere kan se bort fra. Det har medført, at efterspørgslen for kompetencer inden for bæredygtighed er accelereret i en sådan grad, at industrien ikke har kunnet følge med.

En velkendt udfordring hos mange virksomheder er netop at finde bæredygtighedsprofiler, der har ledelses- og forretningserfaring. Det er en meget svær opgave at løse, idet store dele af sektoren ikke har haft kapacitet til at eftersætte i samme tempo som markedet.

Industrien er ikke moden nok til at efterkomme det stigende behov for bæredygtighed

Byggeri og industri er ekstra sårbare, fordi der udover virksomhedens egen bæredygtighedsprofil også indgår en lang række eksterne interessenter i værdi- og forsyningskæden. At kontrollere for compliance i alle afkroge af værdi- og forsyningskæden er et ressource- og tidskrævende arbejde, der på kort sigt vil kompromittere de forretningsmæssige mål. Det er derfor en ret simpel cost-benefit-analyse, der viser, at man ikke kan øremærke ressourcer til bæredygtighedsagendaen, uden at det går udover forretningen.

Bæredygtighed er ikke en god forretning – endnu

Bæredygtighed er gennem en relativt kort årrække blevet tæt knyttet til – og er ofte direkte forankret i – virksomhedens forretningsmæssige vækstambitioner. Særligt når vi snakker 5-10 og 15 år ud i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at potentialet på længere sigt er enormt stort, idet alle markedstendenser peger på, at det er den retning, det går.

“Lige nu er der ingen stor gevinst ved at drifte forretningen i en mere bæredygtig retning. Det skyldes, at den kortsigtede effekt oftest ikke stemmer overens med de kommercielle mål”, siger Niels Lorenzen, Director i Compass Human Resources Group.

Man kan også anlægge en anden strategi, hvor man anser tabt omsætning som en investering. På den måde “indhenter” man det tabte, idet man ikke skal afsætte tid og ressourcer til en reel større omstilling i fremtiden.

Forretningen først

Det væsentligste er at sætte forretningen først. Uden vækst og tilfredsstillende resultater er det nærmest umuligt at gøre sig konkurrencedygtig på endnu et parameter, såsom bæredygtighed. Med det mener vi, at de forretningsmæssige kompetencer, kombineret med ledelseserfaring, er primære, når det kommer til rekruttering. Kompetencer og viden inden for bæredygtighed kan erhverves over tid, hvorimod erfaring i ledelse og forretning er grundlæggende for at drifte store organisationer. Det er de færreste, der ansætter en kandidat i en lederrolle uden erfaring i rollen.

Yderpunkterne skal mødes på midten

Bæredygtighed er en ideologi, som skal omsættes til et applicérbart værdisæt, der kan rulles ud i virksomheden, og som disciplin er det et forretningsområde, der skal indfri de overordnede kommercielle mål. Det er en meget svær øvelse at finde balancen, fordi det handler om at integrere bæredygtighed uden at gå på kompromis med det kommercielle.

Det gælder midlertidigt om at etablere en strategi, hvor det er muligt for virksomheden at frigive ressourcer til at efteruddanne og dygtiggøre eksisterende medarbejdere på alle niveauer. Det gælder især for ledere og beslutningstagere tæt på forretningen. Det kan vise sig yderst værdifuldt, at ledere erhverver sig kompetencer inden for bæredygtighedsområdet, så det både på kort og lang sigt giver en effekt, der kan mærkes på forretningen. Og særligt at onboarde nye medarbejdere, så de fra starten af ansættelsen forstår virksomhedens bæredygtige mål og strategi – og at virksomhedens bæredygtighedsfokus hænger sammen med de kommercielle mål.

Omstillingen sker nu

Virksomhederne skal have en klar bæredygtighedsstrategi for at holde sig relevante for investorerne. Branchen rykker sig hurtigere, end mange kan følge med. For mange virksomheder er det derfor et spørgsmål om overlevelse.

De største danske virksomheder skal i forbindelse med årsrapporten redegøre for virksomhedens arbejde med samfundsansvar – eller de såkaldte ESG’er. Ledelsesansvar kræver i dag stor indsigt og viden om, hvordan man driver bæredygtig forretning – især når vi taler om industri- og byggebranchen. Der et stort fokus fra investorerne (eller kunderne) på ESG’erne – og at virksomhederne har en erklæret ESG-strategi.

Bæredygtighedskravene til den finansielle sektor vokser stødt. Efterspørgslen fra kunder og investorer har været stigende de seneste år.

Bæredygtighed i den finansielle sektor: Den grønne agenda har attraktionsværdi både for investorer, kunder og kandidater

VI FORBEREDER DIG PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

Vores blog