Samtykke

Samtykke

Via e-mailen, som du modtog, har du mulighed for at give dit samtykke til, at Compass Human Resources Group A/S og Compass HRG Ltd. (herefter “Compass”) må indsamle og behandle dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i en rekrutteringsproces vedrørende en specifik, ledig stilling samt registrering i Compass’ kandidatdatabase som beskrevet nedenfor.

Du er blevet udvalgt til at fortsætte i processen til en specifik stilling hos en specifik virksomhed, hvorfor vi beder om dit samtykke til, at vi må behandle og videregive dine personoplysninger til denne potentielle arbejdsgiver.

Læs venligst denne samtykkeerklæring samt vores privatlivspolitik.

 

FORMÅL MED BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Compass vil behandle (indsamle, anvende, søge, udarbejde, videregive og opbevare) dine ikke-fortrolige og fortrolige personoplysninger, som beskrevet nedenfor, med følgende formål:

Formål 1-3: Den specifikke, ledige stilling eller andre stillinger hos den samme, potentielle arbejdsgiver

  1. Generel behandling og videregivelse: Indsamling og behandling af ikke-fortrolige og fortrolige personoplysninger, som nævnt nedenfor for at vurdere din interesse og relevansen af dit kandidatur, inklusiv en vurdering af dine personlige og professionelle kvaliteter, samt videregivelse af alle disse data til den nævnte specifikke arbejdsgiver i relation til den specifikke, ledige stilling eller andre ledige stillinger ved den nævnte arbejdsgiver. Sidstnævnte dog baseret på dit separate samtykke til andre ledige stillinger, med reference til dette samtykke.
  2. Tests: Din deltagelse i psykometriske tests, inklusiv en analyse og evaluering af dine personlighedstræk og logiske færdigheder, samt videregivelse af disse data til den nævnte potentielle arbejdsgiver, med henblik på arbejdsgiverens vurdering af disse data i relation til denne specifikke, ledige stilling eller andre ledige stillinger ved den nævnte arbejdsgiver. Sidstnævnte dog baseret på dit separate samtykke til andre ledige stillinger, med reference til dette samtykke.
  3. Referencer: Indsamling af information fra referencer (når navne og kontaktinformation er blevet videregivet af dig), med henblik på bekræftelse af faktuelle omstændigheder, i henhold til relationen til referencen, samt referencens erfaringer med at arbejde med eller for dig.

Formål 4: Kandidatdatabase

  1. Kandidatdatabase: Registrering i vores generelle kandidatdatabase med det formål at kunne vurdere dit kandidaturs relevans i henhold til ledige stillinger og for potentielt at kunne kontakte dig med henblik på deltagelse i en rekrutteringsproces for en kunde i alle Compass HRG virksomheder.

Bemærk venligst, at Compass kan videregive allerede offentlige, ikke-fortrolige, personlige oplysninger om dig, som også er opbevaret i kandidatdatabasen, uden at indhente dit forudgående samtykke til denne videregivelse, eftersom dette er en del af vores indledende screeningsproces, som er fortrolig mellem Compass og Compass’ kunder.

 

DINE PERSONOPLYSNINGER

Compass behandler og videregiver både personoplysninger indhentet direkte fra dig, fra sociale medier og fra Compass’ egen database, hvis vi i øjeblikket behandler dine personoplysninger.

Ikke-fortrolige personoplysninger

De ikke-fortrolige “personoplysninger” inkluderer dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, CV-information, som er offentligt tilgængeligt gennem f.eks. LinkedIn, ansættelseshistorik, uddannelse, kurser, akkrediteringer, certificeringer, bestyrelsesposter, personlige og faglige kvalifikationer, legitimationsoplysninger, kompetencer, sprogfærdigheder, hobbyer samt alle billeder du har delt på et offentligt tilgængeligt medie.

Fortrolige personoplysninger

Generelt: De fortrolige “personoplysninger” inkluderer din adresse, dit statsborgerskab, alle billeder du har videregivet til Compass, civil status, lønpakke (og lønforventninger), kørekort, opsigelsesvarsler ved din (til alle tider) nuværende arbejdsgiver samt beskæftigelsessituation.

Når det er relevant; Interesse i og mulighed for eventuel relokation.

 

OPBEVARINGSPERIODE

Compass vil opbevare dine personoplysninger i kandidatdatabasen i 2 år gældende fra det tidspunkt vi har modtaget dit samtykke eller dit fornyede samtykke.

Hvis du har givet Compass dit samtykke, men ønsker at Compass sletter dine oplysninger før denne periode udløber, så kontakt os venligst via e-mail på consent@compasshrg.com

 

DIT SAMTYKKE ER FRIVILLIGT

Det er frivilligt at give dit samtykke og du er på ethvert tidspunkt berettiget til at trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke gyldigheden af forudgående behandling af personoplysninger forud for tilbagetrækningen.

Du er velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger eller besøge vores hjemmeside www.compasshrg.com, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende beskyttelse af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine juridiske rettigheder.

Compass Human Resources Group A/S
Rigensgade 11, 2nd floor, 1316 Copenhagen K
Denmark
+45 70 20 12 75
compass@compasshrg.com

Compass HRG Ltd.
25 Sackville Street, 1 floor, W1S 3AX London
United Kingdom
+44 (0) 207 118 1275
compass@compasshrg.com