29/09/2022

Etärekrytointi on uusi normaali – näin sujuu moderni rekrytointi

 

Rekrytointiprosessi on muuttunut pysyvästi: etähaastattelut ja -keskustelut ovat jouduttaneet prosessia niin yrityksen kuin hakijoidenkin hyväksi. Etärekrytoinnissa on myös monia muita hyviä puolia ja muutama seikka, jotka kannattaa huomioida. Lue alta kaikki, mitä pitää tietää uuden ajan rekrytoinnista!

Tullaanko etärekrytoinnista palaamaan takaisin kasvokkain tapahtuviin haastatteluihin?

Lyhyesti: ei. Kuten etätyö, on etärekrytointikin osoittanut toimivuutensa. Etähaastattelut toimivat niin rekrytoivien yritysten kuin ehdokkaidenkin mielestä paremmin kuin aiempi lukuisten kasvokkain tapahtuvien haastattelujen sarja.

Toimiiko etärekrytointi kaikille?

Lähtökohtaisesti kyllä. Myös konservatiivisemmat alat, kuten rakennusala on seurannut trendiä ja käyttää hyväkseen etärekrytointia. Kasvokkain tapaamisia suositaan vielä korostuneesti johtajapositioissa, jolloin keskusteluissa saattaa olla mukana koko johtoryhmä ja etsitään tiimiin sopivaa johtajaa. Mutta näissäkin tapauksissa ensimmäiset keskustelut voidaan vaivatta käydä etänä.

Miksi asiakkaat pitävät uudesta etäprosessista?

Pari vuotta etätyö- ja etärekrytointiaikaa on luonut uuden normaalin, johon asiantuntijat ja rekrytoijat ovat tottuneet. Etä- ja hybridityö tuli jäädäkseen ja niin jäi etärekrytointikin – se on yksinkertaisesti aikaa säästävää ja toimivaa. Etärekrytointia puoltaa sekin, että parin vuoden aikana ei ole tullut esiin merkkejä siitä, että etärekrytointi olisi tuottanut huonompia tuloksia kuin aiempikaan prosessi.

Jos karttaa etärekrytointia, on hyvä ymmärtää, että lähihaastattelujen toivossa menettää hyviä kandidaatteja. Kokemuksemme mukaan monet osaajat yksinkertaisesti sanovat, että eivät ole kiinnostuneita paikoista, joissa etähaastattelut eivät ole mahdollisia. Toki rekrytoinnissakin vallalla on oikeastaan hybridimalli, sillä useimmat yritykset haluavat nähdä finaaliin päässeet kandidaatit kasvotusten. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ennätä tapaamaan finalisteja, vaan koko rekrytointiprosessi hoidetaan etänä. Tämä on osoittautunut myös hyvin toimivaksi malliksi.

Miksi etähaastattelut ovat helpompia hakijoille?

Rekrytoivalle yritykselle ei välttämättä aina tule mieleen, kuinka työllistävä rekrytointiprosessi on hakijoille. Jos hakija on mukana prosessin loppuun saakka pitää hänen sovitella kalenteriinsa lukuisia haastattelukertoja, joiden sisällöstä hän tuskin haluaa avoimesti kertoa nykyisellä työpaikallaan. On paljon helpompaa löytää tunnin lovi Teams-palaverille, kuin kolmen tunnin varaus kasvokkain-haastattelulle ja matka-ajoille. Tämän takia etähaastattelut ovat saaneet hakijoilta paljon kiitosta.

Miten rekrytoivat yritykset hyötyvät uudesta rekrytointiprosessista?

Osin tai kokonaan etänä toteutettava rekrytointiprosessi sujuu rivakammin kuin aiemmin. Suorahaku- tai rekrytointikumppanille etähaastattelut tuovat tehokkuutta: etänä kerkeää keskustelemaan useampien mahdollisten ehdokkaiden kanssa ja näin tavoittamaan aiempaa enemmän ihmisiä nopeammin. Täytyy muistaa, että suorahakukonsultit kontaktoivat ja tapaavat useita kymmeniä, jopa satoja ehdokkaita, joista valitaan sopivimmat ehdokkaat. Kun tapaamiset ovat etänä, tämä sujuu nopeammin, ja se on tietenkin myös asiakkaan etu.

Etäkeskustelut mahdollistavat myös sen, että prosessiin otetaan mukaan ehdokkaita ympäri Suomea, jopa ympäri maailmaa. Laajentunut ehdokastarjooma on asiakkaille ehdoton etu. Itse asiassa iso osa suomalaisista yrityksistä on jo tarttunut tähän uuteen mahdollisuuteen ja etätöiden myötä ovat valmiita harkitsemaan ehdokkaita, jotka asuvat kauempana. Yritykset voivat näin saada tiiminsä huippuosaajia, jotka eivät ennen olisi olleet harkinnassa laisinkaan.

Mitä huomioida etärekrytoinnissa?

Iso asia on muistaa, että etähaastattelu on tilanne, jossa potentiaalisen työnantajan pitäisi yrittää antaa houkutteleva kuva yrityksestään. Tämä siksi, että työmarkkinalla on voimakkaasti osaajien markkinat. Etähaastattelussa keskiössä on yrityksen edustaja. Taustalla ei ole näyttävää palaverihuonetta tai prameaa aulaa, jolla kertoa yrityksen tarinaa. Näin ollen yrityksen edustajan täytyisi muistaa tuoda esiin, millainen yritys on kulttuuriltaan ja tavoitteiltaan.

On hyvä muistaa, että etähaastattelu ei ole taas yksi sisäinen palaveri. Keskustelu on tutustumistilaisuus keskenään tuntemattomien ihmisten välillä, ja monesti jollakin tasolla jännittävä tilanne kokeneillekin asiantuntijoille ja rekrytoijille. Alkuun onkin hyvä hengähtää hetki ja harrastaa vähän small talkia: miten on viikko sujunut, kerkesitkö ottamaan kahvia ja harjoittaa muuta luontevaa keskustelua. Vaikka etähaastattelut mahdollistavat tehokkuuden, ei kiire pitäisi silti olla. Haastateltavalle ei saisi jäädä tunnetta, että hän oli yksi monista haastateltavista Teams-palaveriputkessa, josta pitää vain nopeasti saada ulos oikeat vastaukset.

Miten tuoda inhimillisyyttä mukaan etähaastatteluihin ja jopa työn aloitukseen etänä?

Aiempaa useammin voi käydä niin, että koko prosessi rekrytoinnista sopimuksen tekemiseen ja työn aloitukseen tapahtuu etänä. Jokainen HR-ammattilainen ymmärtää, että perehdytys ja ryhmäytyminen on tällöin rakennettava eri tavalla.

Compassin rekrytoinneissa mukana olleet kandidaatit ovat kertoneet, että jo pienet asiat saavat heidät tuntemaan itsensä tervetulleeksi: esimerkiksi lyhyt henkilökohtainen maili haastatteluissa mukana olleilta, jossa kerrotaan, kuinka hienoa on saada uusi osaaja mukaan tiimiin. Tai koeajan jälkeen postissa lähetetty suklaalevy ja käsinkirjoitettu viesti.

Kommentti

Työntekijän markkinoilla pitää ajatella rekrytointia sopivan parin hakemisena

Työmarkkina on nyt todella osaajien markkina. Halutut asiantuntijat ja johtajat pääsevät valitsemaan, mihin menevät töihin. Tämä on kääntänyt rekrytointiasetelman entistä tasavertaisemmaksi. Yritykset, jotka suhtautuvat vielä rekrytointiin tiukasti työnantajan valintana, tenttaavat hakijoita ja viivyttelevät päätöstään, eivät saa hyviä tekijöitä. Voittajia ovat ne, jotka ymmärtävät hakea tasapuolista matchia asiantuntijan tai johtajan ja yrityksen välillä; molemmat ovat valintatilanteessa ja suhde syntyy, jos molemmat valitsevat toisensa.

Laura Suontaus, Partner, Compass HR Suomi

Etsitkö osaavaa headhunting-kumppania? Compass HRG on yksi Suomen ketterimpiä ja osaavimpia suorahakuyrityksiä. Lue meistä lisää!

Compass Human Resources Group on toiminut vuodesta 1982 lähtien. Olemme kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Visionamme on olla ensisijainen rekrytointi- ja vuokrajohtajuuskumppani Pohjoismaissa. Missiomme painottaa osa-alueita, jotka voivat tehdä visiostamme totta:

Luomme kestäviä suhteita, jotka ovat arvokkaita kaikille osapuolille. Suhteet kollegoihimme, asiakkaisiimme ja ehdokkaisiimme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Halu ymmärtää ja rakentaa luottamusta on kaikkien yhteistyösuhteidemme perusta. Sitoudumme vastuullisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Joustavan, ennakoivan toimintatavan ja yhteisen synergian avulla luomme kaikille osapuolille suotuisia ratkaisuja yrityksellemme, asiakkaillemme ja ehdokkaillemme.

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI